• No results found

Högre nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Högre nivå "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Högre nivå

Ekvationer – riktigt kluriga

Mikael Sundström, Lotta Skoglund Granbergsskolan

1. 16x + (23-10x) = 35 2. (3x – 1) + (7x – 11) = 11 3. 4 2

3 10

x  4. 20 6

15 14

x

5. 4x – (1 – 3x) = 27 6. 12x – (5x – 18) = 60 7. (3x – 6) – (7 – 7x) = 57 8. 30 = (3x + 5) – (10 – 2x) 9. 6(x – 2) = 18

10. 5(3y + 9) = 105 11. 4 + 5(2 + x) = 49 12. 3a + 2(4 – a) = 10 13. x – 3(4 – 2x) = 2 14. 15 – 2(3 – x) = 14

15. 3( 4x + 5) – 4(2x – 3) = 36 16. 5 = (4x + 17 ) – 8(2 – 2x)

17. 5x – 1 = 4x + 15 18. 3x – 5 = 10 – 2x 19. 27 – 2x = 3 + 4x 20. 4(8 – x) = 6(9 – x) 21. 2(x – 3) = 4(x + 3) – 6x

22. 8x + 4(3x – 4) = 2(2 – x) + 12x 23. 5x – 2(2x + 6) = 4 – 5(4 – x) 24. (x – 1)(2 + 3) = 15

25. 25 = 2 + (5 + x)(3 – 2)

26. Är 4

5

x en lösning till ekvationen 5(2x6)5(46x) ?

27. Är 9

1

x en lösning till ekvationen 5(6x3)2(35x) ?

28. Är 3

 4

a en lösning till ekvationen 5(3a6)2(13a) ? 29. Är x4 en lösning till ekvationen x2 3x40 ?

30. Är a5 en lösning till ekvationen 6a4a2 1 ?

Se hur?

(2)

Högre nivå

Ekvationer – riktigt kluriga

Mikael Sundström, Lotta Skoglund Granbergsskolan

FACIT

1. x = 2 2. x = 2,3 3. x = 9 4. x = 15 5. x = 4 6. x = 6 7. x = 7 8. x = 7 9. x = 5 10. y = 4 11. x = 7 12. a = 2 13. x = 2 14. x = 2,5 15. x = 2,25

16. x = 0,7 17. x = 6 18. x = 3 19. x = 4 20. x = 11 21. x = 4,5 22. x = 2 23. x = 1 24. x = 4 25. x = 18 26. ja 27. nej 28. ja 29. ja 30. ja

References

Related documents

Dessa idealiserade informationsaspekter, bör ju vara värda att sträva mot, även om de inte går att realisera för stunden beroende på ekonomiska eller teknologiska hinder?.

Mikael Sundström, Lotta Skoglund Granbergsskolan. Arbeta med dessa förenklingar:

Mikael Sundström, Lotta Skoglund Granbergsskolan. Minus

Lotta Skoglund, Carina Modig, Mikael Sundström, Mats-Olof Zetterström Granbergsskolan.. Lite blandat godis på en mycket

Mikael Sundström Granbergsskolan?.

Micke Sundström, Lotta Skoglund Granbergsskolan1.

Beräkna omkrets och area hos en parallellogram med sidorna 37,3 mm och 12,5 mm, där höjden (vinkelrät mot den längre sidan) är 10,1 mm.. Men

Hur stor area har området om det ser ut enligt nedan.. Triangelns hypotenusa är

[r]

Längden hos en rektangel med omkretsen 52,0 mm är 4,00 mm längre än bredden.. Bestäm

Mikael Sundström Granbergsskolan?. Hur många procent

Visa Micke ditt svar…. Addera &

FACIT Högre & mycket högre

Förenklingar Högre nivå Se

Ekvationer Högre

Lotta Skoglund, Mikael Sundström Granbergsskolan.

Micke Sundström, Lotta Skoglund Granbergsskolan. Högre nivå

Hur mycket ska Johanna senare betala tillbaka till Sture och Bert för att alla ska ha betalat lika mycket.. De resterande pälsarna såldes ut för halva priset i slutet

Area & Omkrets, blandad

[r]

Ännu högre nivå,

Mikael Sundström

Här har jag främst undersökt gestaltmönstren för riktning och balans. De tycks båda manipulera läsningens tid. En stigande riktning tycks skynda på tempot, medan.. fallande