• No results found

I vilket hus bor Berit?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "I vilket hus bor Berit?"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 23

EXTRABLAD MATEMATIK Alfa α

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

EXTRABLAD 12

I vilket hus bor Berit?

I vart och ett av husen längs Skogsvägen bor en elev i klass 4B.

Eleverna har olika favoritämnen, olika husdjur och olika favoritsporter.

Med hjälp av ledtrådarna ska du fylla i tabellen.

A Oscar bor i huset i mitten och hans favoritämne är musik.

B Den elev som bor i nummer 2 har en kanin.

C Den elev som bor i nummer 10 gillar slöjd och spelar ishockey.

D Tennisspelaren är granne med den elev som gillar slöjd.

E Hunden är granne med kaninen.

F En av eleverna har katt. Hon bor granne med Oscar och älskar matematik.

G En av Oscars grannar spelar golf

H Siri tycker bäst om engelska.

I Dimitri har ett marsvin.

J Oscar spelar badminton och är granne med Roschan.

K Roschan tycker att idrott är skolans bästa ämne.

L En av eleverna har en papegoja.

1 I vilket hus bor Berit? ______________

2 Vem är mest intresserad av fotboll? ____________

2 4 6 8 10

Namn Husdjur Sport Ämne

(2)

HEJ © LIBER AB 24

EXTRABLAD MATEMATIK Alfa α

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

EXTRABLAD 12

I vilket hus bor Berit?

FACIT

1 Nummer 8 2 Siri

Namn Husdjur Sport Ämne

Siri

Matematik

Roschan Oscar Dimitri

Kanin Hund Papegoja Katt Marsvin Golf Badminton Tennis Ishockey

Engelska Idrott Musik Slöjd

References

Related documents

[r]

Urvalet är ett kvoterat urval från (A-) regionerna Stockolm, Göteborg, Malmö, Större ort (kommuner med fler än 95 000 invånare) samt Mindre ort (övriga kommuner)..

Jag vill rikta ett stort tack till alla Solnabor som har följt myndig- heternas rekommendationer och hjälpt oss att bekämpa pandemin och till alla Solnaföretagare som har kämpat

För Solna stad innebär det att staden får ansvar för fler ensamkommande flyktingbarn, och det behövs fler familjer som vill ta emot dem.. Alla kommuner i Sverige är

Framtidens kollektivtrafik Tankar finns även om att förlänga tvärbanan som nu går till Solna station vidare fram till Bergshamra. Även en T­banesträckning från Arenastaden

Inriktningen har varit att skapa plats för fler barn och att korta köerna till skolan för att prova på olika instrument, säger Inger Carlon­.. berg, rektor på

Med våren kom också det glädjande beskedet att ägarna till Friends Arena, däribland Solna stad, tecknar ett intentionsavtal med den franska evene- mangsoperatören Lagardère

Det är också viktigt att se på förutsätt- ningarna för att förbättra stadsmiljön, stärka områdets profil och för att under- lätta för hagalundsborna att ta sig till