• No results found

Triangel Tag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Triangel Tag"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Triangel Tag

Regler

Dela in klassen med fyra elever i varje grupp. En av eleverna får en duk som man sätter innanför tröjan vid nacken. Två elever och den med duk bildar en liten ring med armarna runt axlarna.

Den som inte står i ringen ska nu försöka springa runt ringen och rycka duken av kompisen som står i den lilla tre ringen. Ringen får snurra åt ett håll och när som helst byta håll. När man ryckt av duken så byter man och någon ny får duken stoppad innanför nacken och någon av de övriga ska nu jaga duken.

References

Related documents

nedladdning av musik. Två av de populäraste teknikerna för nedladdning är ”BitTorrent” och 

“eller någon annan personlig information som kan sättas i relation till en individ, oavsett om det rör hens privata, professionella eller officiella sfär”, det vill säga

Genom dessa förklaringar fick vi fram vilka egenskaper eleverna använde för att beskriva en triangel, men även om de använde triangelns egenskaper för att förklara

Antal Goda Onda Falska Döda Kvinnor Huvudroll Biroll.. 1 1

Tanken är att stödja personer till att utveckla egna färdigheter i att föra sin talan, ta egna beslut, och stå upp för sig själv då dessa förmågor visat sig vara positiva

De teman jag kommer att ta upp i min analys av literacy handlar om hur skolbibliotekarierna förhåller sig till högstadieelevers läsning, vilka olika genrer och medier

Fråga 1 (Det är viktigt att lära sig skilja mellan de och dem), Fråga 3 (Dom hör bara hemma i talspråk eller chatt) och Fråga 4 (Det går att använda dom i alla sorters texter)

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrikta Sveriges arbete mot skatteundandragande och vinstförflyttning mot globala insatser inom ramen för OECD-arbetet

Our goal is to find the small amplitude solution with fixed Bernoulli constant R , but the free surface, stream function and the period are unknown..

Our analysis showed that collaborations to share business data to create public value can be conceptualized as three different platforms with distinct drivers and mechanisms to

We have detected two unique and stable subgroups of MBC with differences in tumor biological features and outcome, luminal M1 tumors being more aggressive and associated with

Efter att jag läst delar av deras böcker är det svårt att inte tro på dem, även om jag också tror att det finns undantag och begränsningar till när intryck från

Jag gjorde en oändlig triangel, en paradox som är omöjlig att skapa i det riktiga livet utan smarta vinklar och perspektiv.. Det är en triangel där dess väggar verkar vridas men

Att förskollärarna hävdade att det sällan sker någon slags kränkning mellan en vuxen och barn, eller att det knappt skulle vara någonting som sker i förskolans vardag

Men efter påtryckningar från det nor- ska utrikesdepartementet beslutade in- vesterarna att placera anläggningen i sta- den Tan-Tan i södra Marocko, inte långt från gränsen

4 Inom grundskolan, likt högstadiet, ligger fokus generellt vid hur olika medier kan användas som pedagogiska verktyg istället för hur eleverna kan tillämpa dem själva?.

Organisationen förändrades på olika sätt under dessa år, men hela tiden fanns Dagny där som stöd för personalen på Västkusten.. jag är övertygad om att alla besättningsmän

Arbetslaget har inte utarbetat några riktlinjer för konflikthantering eftersom respondent 9 anser det svårt att göra en ”schablon” över hur konflikter ska

Det jag har fått ut av den här studien är bland annat att det tycks finnas en missuppfattning mellan yrkesgrupperna förskollärare och specialpedagoger som egentligen inte hade

Övningen går att variera på många olika sätt, till exempel genom att eleverna själva får skriva ett valfritt djur på en lapp.. använda bilder på djur, istället för en lapp

Likt hur McFarlane går igenom undertexterna i sin analys av The Scarlet Letter så har jag jämfört likheten mellan Lemans mellantexter och Lovecrafts text. 26 Detta

Något som bör lyftas fram är att folkbildning kopplas samman med en mängd andra termer och ord vilka kan vara uttryck för vidare innehåll. Flera informanter

De här två skrev sina