• No results found

Triangel Tag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Triangel Tag"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Triangel Tag

Regler

Dela in klassen med fyra elever i varje grupp. En av eleverna får en duk som man sätter innanför tröjan vid nacken. Två elever och den med duk bildar en liten ring med armarna runt axlarna.

Den som inte står i ringen ska nu försöka springa runt ringen och rycka duken av kompisen som står i den lilla tre ringen. Ringen får snurra åt ett håll och när som helst byta håll. När man ryckt av duken så byter man och någon ny får duken stoppad innanför nacken och någon av de övriga ska nu jaga duken.

References

Related documents

Jag gjorde en oändlig triangel, en paradox som är omöjlig att skapa i det riktiga livet utan smarta vinklar och perspektiv.. Det är en triangel där dess väggar verkar vridas men

Att förskollärarna hävdade att det sällan sker någon slags kränkning mellan en vuxen och barn, eller att det knappt skulle vara någonting som sker i förskolans vardag

4 Inom grundskolan, likt högstadiet, ligger fokus generellt vid hur olika medier kan användas som pedagogiska verktyg istället för hur eleverna kan tillämpa dem själva?.

nedladdning av musik. Två av de populäraste teknikerna för nedladdning är ”BitTorrent” och 

Efter att jag läst delar av deras böcker är det svårt att inte tro på dem, även om jag också tror att det finns undantag och begränsningar till när intryck från

Organisationen förändrades på olika sätt under dessa år, men hela tiden fanns Dagny där som stöd för personalen på Västkusten.. jag är övertygad om att alla besättningsmän

Arbetslaget har inte utarbetat några riktlinjer för konflikthantering eftersom respondent 9 anser det svårt att göra en ”schablon” över hur konflikter ska

Det jag har fått ut av den här studien är bland annat att det tycks finnas en missuppfattning mellan yrkesgrupperna förskollärare och specialpedagoger som egentligen inte hade