• No results found

Självvärdering Bråk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Självvärdering Bråk"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

Självvärdering Bråk

Du ska försöka upptäcka om du lärt dig något under detta avsnitt. Svara på hur väl du kunde delområdet diagnosen och hur bra du kan det nu. Det måste inte bli exakt rätt. Det viktiga är att du tänker efter hur det känns. Sätt kryss i rutorna nedan och visa hur bra du kunde det och kan det.

Hur bra kan du:

Omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i decimalform.

Storleksordna naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform.

Ange delen av något i bråkform.

Förkorta och förlänga bråk.

Addition och subtraktion av bråk med samma nämnare.

Multiplikation av bråk med ett heltal.

Omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i blandad form.

References

Related documents

Samtidigt är respondenterna överens om att informationen från ledningen kunde ha varit bättre och det är därför viktigt att planera kommunikationen inför en förändring och

systemet i gång. Nej, vi måste isolera oss, en syster får bära upp käket åt oss, vi dricker mjölk till, hör du de, mjölk eller Ramlösa, inte en pilsner. På morron kan vi

Vi undrar om inte en driftig ledning inom RHL-föreningarna tillsammans med en stark medlemsopinion skall kunna få makthavarna att tänka om, så att Svanholmen även i

Läroplan GY2011 med kursplaner för bildämnet på gymnasiet och Lgr 11 med kursplaner för bild och form på högstadiet, visar tydliga riktlinjer för innehåll och bedömning som

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbo- lag men också andra företag och organisationer,

Den evaluerar vad och hur vi är, och innefattar en tillit till sig själv, självrespekt och självacceptans (2003, s. Av barnskötarnas svar gör jag tolkningen att de

Genom att dra i olika kulor, medan andra eventuellt blockeras, erhålls olika resultat. Hur ser

När hjärtat vilar mellan varje slag fylls blodet på i hjärtat, trycket faller till ett minsta värde, som kallas diastoliskt blodtryck.. Blodtrycket kan variera beroende av