Självvärdering Bråk

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

inte nåja bra vid diagnosen

inte nåja bra efter provet

Självvärdering Bråk

Du ska försöka upptäcka om du lärt dig något under detta avsnitt. Svara på hur väl du kunde delområdet diagnosen och hur bra du kan det nu. Det måste inte bli exakt rätt. Det viktiga är att du tänker efter hur det känns. Sätt kryss i rutorna nedan och visa hur bra du kunde det och kan det.

Hur bra kan du:

Omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i decimalform.

Storleksordna naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform.

Ange delen av något i bråkform.

Förkorta och förlänga bråk.

Addition och subtraktion av bråk med samma nämnare.

Multiplikation av bråk med ett heltal.

Omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i blandad form.

Figure

Updating...

References

Related subjects :