• No results found

ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic, workshop v Liberci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic, workshop v Liberci"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY

Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic, workshop v Liberci

6.10.2014 Marta Zizienová Místo jednání : Liberec Z hlediska UKN je zajímavé:

1. Dana Petrýdesová – Liberecká knihovna včera a dnes. Financování KVKLI - 30 mil. Kč ročně od kraje, 1,2 mil. Kč od města (reálné náklady cca 4 mil. Kč), 670.000 Kč z grantů (2013).

Náklady na akvizici cca 3 mil Kč, přírůstek cca 25-30 000 svazků. Cca 25 000 registrovaných čtenářů, z toho 30% studenti SŠ a VŠ. 400 000 fyzických návštěv, 450 000 virtuálních návštěv, 850 000 výpůjček, 70 rešerší ročně. Mají v plánu dovoz knih imobilním čtenářům, uvažují o změně hudebního oddělení na mediatéku. KVKLI zaměstnává dva grafiky. Existují posuvné regály na elektrické ovlávání. Poznatek - budova je velmi důležitá.

2. Adam Slabý - Aktuální informace k projektu. Dne 23.10. se bude konat v Plzni Den knihoven, Plzeň už poslala program, zaměření bude na obráběcí technologie, max. 45 účastníků. Dne 11.11. se bude konat v Plzni závěrečná konference; akce bude spíše

pracovní a shrnující, všechny strany by měly zhodnotit svou účast, odborným tématem bude open access. Vzhledem k tomu, že německé straně zbyly finance, bude se uvažovat ještě o jednom workshopu v Chemnitz.

3. E-knihy z projektu. KVKLI nakoupila 353 e-knih od EBSCO, licence single-user, výpůjčka na 14 dní. Chemnitz nakoupila cca 230 e-knih na platformě MyiLibrary. Plzeň nakoupila 220 e-knih na platformě e-brary, budou ještě vyhlašovat druhou výzvu na 71 e-knih. Zittau nakoupila 254 e-knihy od EBSCO, všechny v němčině.

4. Adam Slabý - Informace o novém dotačním období. Diskutovalo se o novém dotačním období. Na webu SAB jsou předběžné podmínky, cca na podzim 2015 by mělo být možné podávat první projekty. Odpovídající je osa priority 3, tématický cíl 10. Všechny knihovny mají zájem přistoupil k dalšímu projektu, navíc osloví UJEP a UKN TUL. Navržen je dvouletý projekt na max. 750 000 Eur. Témata - výměnné pobyty, workshopy, celoživotní učení, informační komepetence, interakce na výzkum, badatelé, akvizice médií ve spojení s profesory,

kombinace tištěných a e-knih, komunitární pořizování věcí pro společné využití, všichni chtějí akvizici e-knih, obsahy publikovat, idea společného katalogu (VuFind?), jak se mění univerzitní knihovny. Každý partner se může orientovat podle svých možností. Prozatím chybí nějaké prakktické a nové využití (analýza - přívětivá knihovna?, sdílení uživatelů ve stylu mojeID?). Moto: “V malých krocích k velkému cíli.”

5. Idea. Navázat spolupráci s univerzitními knihovnami v partnerských městech Liberce.

Zpracovala: Marta Zizienová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Univerzitní knihovna tel.: +420 485 352 553 | jmeno.prijmeni@tul.cz | knihovna.tul.cz

References

Related documents

Další část přednášky byla zaměřena na vazbu Public Relations a knihovny, které jsou jedním z důležitých míst, kde se PR uplatňuje cestou rozšiřování

Ze třinácti nominovaných žen byly vyhlášeny: Dagmar Helšusová z KVK v Liberci v kategorii profesionální knihovník, Iva Slámová za významný počin a v

Almu používá - University of East London, Lancaster University, Plymouth University, University of Sheffield, Kingston University, bude ji mít National History Museum (první muzeum

 Zpráva pracovní skupiny otevřeného přístupu při Radě pro výzkum, vývoj a inovace.. Import dat do DSpace z WOS a Scopus databáze skrz formát

V plánu činnosti na rok 2015 je - aktualizace webu IVIG, účast na akcích (Inforum, BA, IVIG), tvorba propagačních materiálů, pokračování v teoretické publikační

Na schůzce byl domluven další postup při aktualizaci Standardů informační gramotnosti vysokoškolského studenta a Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách

Zajímalo mě, kde v Liberci člověk najde přístroj pro defibrilaci (jako například v Centru Nisa (Tipsport Aréna), nebo video s poskytnutím první pomoci. Dále mě

11,00 - 11,45 Návštěva knihoven v Chotěbuzi, Berlíně a Postupimi (Jaroslava Starcová) Pro srovnání s našimi knihovnami byl seminář podnětný, přínosný a