Framställning om förlängd tid för uppdraget att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet i Norra Sverige

Download (0)

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 24 2019-12-19 N2019/03101/JL

Näringsdepartementet Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping

Framställning om förlängd tid för uppdraget att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet i Norra Sverige

Regeringens beslut

Regeringen beviljar Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) förlängd tid för redovisning av uppdraget att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet i Norra Sverige (N2019/02108/JL). Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2020.

Bakgrund

Jordbruksverket fick den 5 juni 2019 i uppdrag att följa upp dagens utformning av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige

(Norrlandsstödet) och stödområdesindelningen för kompensationsstödet, inom den gemensamma jordbrukspolitiken, i det område som

norrlandsstödet finns. I uppdraget ingår att redovisa bakgrunden till dagens utformning av stöden och deras måluppfyllelse, samt att undersöka vilka möjligheter det finns att förbättra måluppfyllelsen genom justeringar av områdesindelningen och villkoren. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas senast den 31 december 2019.

Skälen för regeringens beslut.

Jordbruksverket har den 5 december 2019 inkommit med en skrivelse med ett önskemål om en förlängning av uppdraget till den 15 april 2020 för att kunna analysera de förslag som inkommit från näringen och då särskilt belysa vilka alternativ som är mest angelägna att gå vidare med. Regeringen anser att dessa analyser bör belysa förutsättningarna för att bedriva jordbruk,

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

möjligheterna till ökad måluppfyllelse samt administrativa och finansiella aspekter.

Införandet av den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer att försenas och kommer att ske tidigast 2022. Detta ger utrymme för att förlänga tiden för redovisning av uppdraget. På regeringens vägnar Jennie Nilsson Viktor Johnsson Kopia till Statsrådsberedningen/SAM och EU Finansdepartementet/BA och SFÖ Miljödepartementet/NM Kulturdepartementet/KL länsstyrelserna 2 (2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :