• No results found

Förordnande i det rådgivande organet vid Myndigheten för digital förvaltning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förordnande i det rådgivande organet vid Myndigheten för digital förvaltning"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-06-25 I2020/01805/DF II 1 Infrastrukturdepartementet

Myndigheten för digital förvaltning Box 14 851 02 Sundsvall Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Förordnande i det rådgivande organet vid Myndigheten för digital förvaltning

Regeringens beslut

Myndigheten för digital förvaltning ska enligt 12 § förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning ha ett rådgivande organ. Enligt samma paragraf är myndighetschefen ordförande i rådet. Följande personer förordnas att vara ledamöter i det rådgivande organet vid Myndigheten för digital förvaltning

Ledamot

Generaldirektören fr.o.m. 1 augusti 2020 Katrin Westling Palm t.o.m. 31 december 2023 Rättschefen fr.o.m. 1 augusti 2020 Erik Janzon t.o.m. 31 december 2023 Tekn. Dr. fr.o.m. 1 augusti 2020 Anna Nilsson-Ehle t.o.m. 31 december 2023 Direktören fr.o.m. 1 augusti 2020 Carolina Brånby t.o.m. 31 december 2023 Tekn. Dr. fr.o.m. 1 augusti 2020 Elin Anna Topp t.o.m. 31 december 2023 Fil. Dr. fr.o.m. 1 augusti 2020 Marco Forzati t.o.m. 31 december 2023

(2)

2 (2)

Verkställande direktören fr.o.m. 1 augusti 2020 Galina Esther Shubina t.o.m. 31 december 2023 Seniora rådgivaren fr.o.m. 1 augusti 2020 Anders Ekholm t.o.m. 31 december 2023 Stadsdirektören fr.o.m. 1 augusti 2020 Daniel Broman t.o.m. 31 december 2021

På regeringens vägnar Anders Ygeman Jessica Steinmetz Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA, K och SFÖ Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM Näringsdepartementet/EIN Socialdepartementet/FS Infrastrukturdepartementet/D de förordnade

References

Related documents

Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Promemorian

Skatte- och tullavdelningen Jonas Ljungberg 08-4051797 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Johan Hedberg, kansliråd 08-405 93 38 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Erik Fransson, Biljana Lajic, Carl-Magnus Löfström, Kajsa Möller, Magnus Rodin och Ole

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 6 E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 9 E-post: fo.registrator@regeringskansliet.se