Framställning om ändrad tid för av redovisning uppdraget att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-01-30 I2020/00114/E II 1 Infrastrukturdepartementet Statens energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Framställning om ändrad tid för av redovisning uppdraget att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering

Regeringens beslut

Med ändring av regeringens beslut den 6 juli 2017 ska Statens

energimyndighet (Energimyndigheten) senast den 28 februari 2020 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa hur arbetet med sektorsstrategierna framskrider (dnr M2017/01811/Ee).

Skälen för regeringens beslut

Regeringen uppdrog den 6 juli 2017 åt Energimyndigheten att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.

Myndigheten ska enligt uppdraget från 2017 senast den 31 januari 2018, den 31 januari 2019 och den 31 januari 2020 redovisa hur arbetet med

sektorsstrategierna framskrider till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). Efter år 2020 ska myndigheten årligen i sin årsredovisning redovisa genomförandet av sektorsstrategierna samt effekterna av dessa.

(2)

2 (2) Energimyndigheten inkom den 15 januari 2020 med en hemställan om förlängd tid för 2020 års redovisning till den 28 februari 2020.

På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Fredrik von Malmborg

Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :