Maslow (pptx)

Download (0)

Full text

(1)

Humanistiskt

perspektiv

(2)

 Positiv människosyn!

 Ifrågasätter determinismen

 Det fria valet och möjligheten att fatta egna

beslut står i centrum!

 Vi ska utveckla vår egen potential!

(3)

 Allt mänskligt beteende kan kopplas till

behovsuppfyllelse!

 Vi måste tillfredsställa ett behov för att ta

oss vidare till nästa nivå!

 Trappan finns i flera varianter. Men vi

kommer att använda oss en med fem trappsteg.

(4)
(5)

 Som barn börjar vi längst ner på trappan

och jobbar oss uppåt!

 Risken enligt Maslow är att något behov inte

blir tillfredsställt och därför kan vi inte ta nästa steg!

 Exempel: Fångar från Auschwitz köper stora

mängder bröd.

Figure

Updating...

References

Related subjects :