• No results found

Maslow (pptx)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Maslow (pptx)"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Humanistiskt

perspektiv

(2)

 Positiv människosyn!

 Ifrågasätter determinismen

 Det fria valet och möjligheten att fatta egna

beslut står i centrum!

 Vi ska utveckla vår egen potential!

(3)

 Allt mänskligt beteende kan kopplas till

behovsuppfyllelse!

 Vi måste tillfredsställa ett behov för att ta

oss vidare till nästa nivå!

 Trappan finns i flera varianter. Men vi

kommer att använda oss en med fem trappsteg.

(4)
(5)

 Som barn börjar vi längst ner på trappan

och jobbar oss uppåt!

 Risken enligt Maslow är att något behov inte

blir tillfredsställt och därför kan vi inte ta nästa steg!

 Exempel: Fångar från Auschwitz köper stora

mängder bröd.

References

Related documents

Den aktuella studien syftar till att ta reda på hur polisen arbetar proaktivt mot ungdomskriminalitet och hur de upplever sitt arbete med kriminella ungdomar.. Studien

To get a better understanding of this praxis-oriented vision of SL we have dis- cussed the term ‘critical’ in relation to education (for example critical thinking and

Didaktik models also can guide teacher education and continuing professional development and provide support in the implementation of research-based instruction.. Some didaktik

Because the aim of this study is to identify what gamification mechanics can improve the motivation and engagement of university students with a mobile application, the

Änggård (2005) kom fram till att bildskapandet blev en viktig faktor för barnen att visa sin samhörighet med andra barn, en gemensam aktivitet och ett sätt att välja vilka barnen

change of the electronic total probability density at the origin, calculated for a reference isotope, between the two atomic states involved in the transition, or

High Energy Physics Institute, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia. 52 II Physikalisches Institut, Justus-Liebig-Universität Giessen, Giessen,

In subsequent years, the Hungarian media landscape was fundamen- tally transformed as a new media policy aimed at the particularistic redistribution of media resources