• No results found

Reasons of sleeping difficulties as perceived by adolescents

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Reasons of sleeping difficulties as perceived by adolescents"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

REASONS FOR SLEEPING DIFFICULTIES AS

PERCEIVED BY ADOLESCENTS

Malin Jakobsson

RN, MA, Doctoral student

University of Borås

Contacts

Malin Jakobsson malin.jakobsson@hb.se

Karin Josefsson

RNT, PhD, Professor

University of Borås

Karin Högberg

RN, PhD

University of Borås

AIM

The aim was to describe reasons for sleeping difficulties as percieved by adolescents.

STRESS

“…I am constantly stressed, sleep very badly, and I am never

fully rested. Soon I break down. There are no improvements…”

TECHNOLOGY USE

“…I think it can be difficult to sleep because you have

to be social on social media…”

POOR SLEEP HABITS

“…I have not created any routines regarding sleep; therefore, I often reverse

day and night and stay up…”

SUFFERING

“…my mother is eating herself to death, I know she wants to kill

herself…”

NEEDS

“…if you eat too much food during the evening it will be

difficult to fall asleep…”

EXISTENTIAL THOUGHTS

“…it is like voices in my head that make me cry. Sometimes I get no hours of sleep because I

can never find peace. I am never satisfied with myself, nor

are my parents and my friends…”

BACKGROUND

Sleeping difficulties are growing among adolescents’ worldwide. Research shows relationships between sleeping difficulties and reduced learning ability, memory

impairment, hyperactivity, poorer school performance, lower grades, and increased risk of depression and anxiety. Sleep

is a health aspect related to the ability to accommodate school education and falls within the context of school health services. To develop and implement

health promotion about sleep, additional knowledge is required, especially

knowledge based on adolescents’ own perceptions.

METHODS

The design was descriptive, a survey

research approach, with an open ended question. Data were analyzed using

qualitative and quantitative content

analysis. The participants consisted of

n = 475 adolescents in grade nine (15-16

year), in a Swedish city.

RESULTS

The adolescents’ reasons for sleep

difficulties can, at a thematic level, be understood as an imbalance between requirements and preconditions. Six

main categories constitute the reasons for adolescents sleeping difficulties. The

most common category was stress followed by technology use, poor sleep habits,

extential thoughts, needs and suffering.

CONCLUSIONS

Adolescents may need support to find a

functional balance in everyday life to deal with stress, technology use, non existent sleeping habits, existential thoughts,

needs, and various forms of suffering. Support is certainly needed from their parents, adolescents’ also need support from the school nurse and school health services.

Requirements

Preconditions

References

Related documents

Analy- sen visar att deltagarna skulle behöva få in nya synvinklar på olika områden för att kunna skapa en bredare förståelse om vad som behöver utvecklas i en

Before presenting our verification procedure, let us consider four of the techniques used for code verification in computa- tional science [38]: expert judgment, a procedure in which

För att kunna öka studiens trovärdighet genomförde vi semistrukturerade intervjuer både med chefer och anställda för att få fler synpunkter från olika aspekter och utröna

I en studie av Gilmartin, Long och Soldin (2015) visar att patienter som genomgått plastikkirurgi efter kraftig viktnedgång upplever förbättrad självkänsla och

Health, Risk & Society Irland Syfte är att kartlägga hin- der för varför unga kvinnor inte testar sig för klamydia samt skräd- darsy testning och få den att

Vår slutsats är att denna studie har bekräftat det redan existerande forskningsläget gällande upplevelser av kommunikation och samarbete. Skillnaden är dock att informanterna i

I resultatet framkom att återhämtning hos personer med självskadebeteende kunde främjas av att komma till en vändpunkt, att vara i gemenskap med andra med

Gemensam egendom måste få ett bättre demokratiskt skydd än som nu är fallet och riksdagen bör fatta beslut om att utreda hur ett sådant förstärkt skydd för gemensam egendom

Där- för är det orimligt att det inte finns någon begränsning alls för hur många barn som får finnas i ett och samma familjehem, där barn placeras. Regeringen bör utreda hur

Det finns som tidigare nämnts inga generella etiska riktlinjer för politiker i sociala medier utan de får förhålla sig till det egna partiets riktlinjer kring politik i stort

Flera studier visar att användning av WHO:s checklista för säker kirurgi ger bättre kommunikation och främjar teamarbetet samt att korrekt användning av checklistan leder till

This thesis demonstrated that support addressing difficulties with learn- ing, including small groups, ICT use and different teaching methods (Study III) needs to be combined

Department of Social and Welfare Studies Linköping University. SE-581 83

Third, according to the spillover hypothesis, it was expected that parents who encountered HIA in their younger children and had a negative experience with their older

If we look at contemporary research on pupil motivation and the different motives and goals, which are assumed to lie behind pupil behaviour, we will discover that motives and

In conclusion, the main explanation of the gendered e ffect of ill health on school grades is that girls in this age group are more likely to suffer from mental and be-

The thesis has a special focus on parents’ possibilities to prevent underage drinking and includes an eva- luation of IOGT-NTO’s parental support program Strong and Clear, which

Parents’ Possibility to Prevent Underage Drinking – Stud- ies of Parents, a Parental Support Program, and Adolescents in the Context of a Na- tional Program to Support NGOs..

quam totius corporis caput effet. Sed fient toitis hor,70 dum najcitur et\am fe. wanum in na feen do

T he aim was to investigate the effects of sleep, television use and texting and computer habits on overweight, enjoyment of school and feelings of tiredness at school in

The aim of this thesis was to study adolescents with mental health problems, factors that are associated with mental health problems, the visit to the public health nurse (PHN),

The clinical DE with high restraint cluster (Cluster G6) also showed significantly higher de- pression scores and significantly lower self-esteem scores than did the others, except

Conclusions: Children and adolescents who are bullied appear to more often experience depression, difficulties falling asleep, dizziness, and poor health; however, health