Här kan du ladda ned källförteckningen som pdf

Full text

(1)

KÄLLOR 2017 B

KVANTITATIV DEL 1

DTK

Personbilar och drivmedel

SCB (2008). Statistik hämtad 2008-09-17 från

http://www.scb.se/statistik/TK/TK1001/2008A01A/Fordon_län_kommun_årsskiftet_0708_95.xls Den svenska åkerarealens användning

SCB (1959). Historisk statistik för Sverige II. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år

1955. Stockholm: Statistiska centralbyrån

Fysiskt slitsamt arbete 1986/87

Sanne, Christer (1991). Mer eller mindre arbete? Löntagarnas arbetstidsönskemål. Levnadsförhållanden. Rapport nr 70. Stockholm: Statistiska centralbyrån

Sjukdomstillstånd hos patienter i sluten sjukvård

Socialstyrelsen (2005). Sjukdomar i sluten vård 1987–2003. Sveriges officiella statistik. Hälsa och sjukdomar 2005:1. Stockholm: Socialstyrelsen

KVANTITATIV DEL 2

DTK

Vattenmiljön i Östergötlands skärgård

Bergstrand, Erland (1987). Östergötlands skärgård. Vattenmiljön. SMHI oceanografi nr 17. Norrköping: SMHI & Linköping: Länsstyrelsen

Industrier i delar av Barentsområdet

Groth, Östen (1995). Nordkalotten. Konung Faravids land. Stockholm: Tiden Kulturaktiviteter

SCB (2009). Fritid 2006–07. Sveriges officiella statistik. Levnadsförhållanden. Rapport nr 118. Hämtat 2012-02-24 från

http://www.scb.se/contentassets/d899137d2dbe42b28589adccbf84a720/tabellbilaga-rapport-118-fritid-2006-2007.xlsx

Personal i pedagogisk verksamhet

SCB (2007). Utbildningsstatistisk årsbok 2008. Tabeller. Örebro: Enheten för statistik om utbildning och arbete, Statistiska centralbyrån

VERBAL DEL 1

LÄS

Förbindelsepunktens läge

Nordenswan, Gilbert (2011). Förbindelsepunktens läge. Svenskt Vatten 2011:6 Bredda litteraturens fält

(2)

Helgesson, Stefan (2004). Bredda litteraturens fält. Karavan 2004:4 Närmare skolans praktik

Carlgren, Ingrid (2012). Lärare ska få svar på sina frågor … Pedagogiska magasinet 2012:2 MEK

Benämningen ____ eller den äldre …

Svenskt naturlexikon (1980). Lundevall, Carl-Fredrik, Andersson, Evert & Det bästa (red.).

Stockholm: Anfang förlag & Stockholm: Reader´s Digest Om än läsandet av böcker …

Olsson, Jesper (2013). Den digitala boken har många sidor. Svenska Dagbladet 2013-04-15. Hämtat 2013-04-15 från www.svd.se/den-digitala-boken-har-manga-sidor

Medborgarnas syn på Posten …

Anderberg, Johan (2014). Som ett brev på posten. Fokus 2014:6. Hämtat 2015-11-30 från http://www.fokus.se/2014/02/som-ett-brev-pa-posten

Att ____, som facktermen lyder …

Glans, Kay (2014). Konsten att komma till skott. Respons 2014:3 Risken finns ju också …

Rydman, Annika (2013). Hålla isär rollerna. Scoop 2013:1 Kapillärprov är ett …

Nationalencyklopedins webbplats. Kapillärprov. Artikelförfattare Bengt Lundh. Hämtat 2014-12-17 från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kapillärprov

I likhet med många …

Ekström, Andreas (2010). Google-koden. Stockholm: Weyler förlag Varje sort är en ____ …

Nationalencyklopedins webbplats. Äpple. Artikelförfattare Birger Granström & Lennart Engstrand. Hämtat 2014-04-22 från http://www.ne.se/lang/%C3%A4pple

Vi barn ____ länge …

Churchland, Patricia S. (2015). Min hjärna och jag. Översättning Bitte Wallin. Lidingö: Fri Tanke I arbetsmiljölagen …

Visions webbplats. Arbetsmiljölagen. Hämtat 2016-01-14 från http://vision.se/Din-trygghet/Rattigheter/Lagar-i-arbetslivet/Arbetsmiljolagen/

VERBAL DEL 2

LÄS

Apbarn och nallebrandmän

(3)

Yrsel

Hägnebo, Christina (1999). Psykologiska faktorer vi yrsel. Svensk Rehabilitering 1999:1 Ett liv i leran

Asplund, Maria & Eriksson, Susanne (2002). Ett liv långt ner i leran. Havsutsikt 2002:2 MEK

Edith Södergrans expressionistiska …

Brunner, Ernst (1985). Till fots genom solsystemen. En studie i Edith Södergrans expressionism. Avhandling. Stockholm: Bonnier

Det finns alltså två …

Gospic, Katarina (2012). Välj rätt. En guide till bra beslut. Stockholm: Bromberg Uppgivet utbrister hon …

Rabe, Annina (2013). Som bäst i vardagshelvetet. Svenska Dagbladet 2013-09-23. Hämtat 2015-12-16 från http://www.svd.se/som-bast-i-vardagshelvetet/om/kultur:litteratur

I första utskottet kan alla …

Webbplatsen Lär om Kärnvapen. FN och Kärnvapen. Svenska Läkare mot Kärnvapen. Hämtat 2015-11-23 från http://laromkarnvapen.se/karnvapen-varlden/internationellt

Studien visar att …

Höjer, Henrik (2011). Stressande ledighet. Forskning & Framsteg 2011:1 Det sägs att det på …

Glans, Kay (2014). När ska vi tröttna på att vara trötta? Respons 2014:3 Efter en intensivt uppflammande …

Tidholm, Po (2014). Ligger Umeå i Norrland? Tänk 2014:1 Polarskensaktiviteten är störst …

Svenskt naturlexikon (1980). Lundevall, Carl-Fredrik, Andersson, Evert & Det bästa (red.).

Stockholm: Anfang förlag & Stockholm: Reader´s Digest Låt mig börja med …

Bloggen Himmel & Ord (2011). Recension: Det fördolda av Michael Hjorth och Hans Rosenfeldt. Hämtat 2015-08-10 från http://www.himmelochord.se/2011/05/09/recension-det-fordolda-av-michael-hjorth-och-hans-rosenfeldt

I framtiden kan läkemedelsbehandlingen …

Nationalencyklopedins webbplats. Psykiatrisk behandling. Artikelförfattare Jörgen Malmquist, Jan-Otto Jan-Ottosson & Lena Flyckt. Hämtat 2014-12-17 från

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :