Miljö- och byggnadsnämnden

Download (0)

Full text

(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-01-18 1 (38)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/31

Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Mia.MiettinenWik@vellinge.se eller Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se.

Miettinen Wik, Mia

Nämndsekret/Handläggare

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-01-25

Plats Kolabacken

Tid 18:00

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1:e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Lars Renhed (M) Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L) Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande

Ersättare Malin Lindskog (M) Stellan Carlson (M) Filip Melin (M) Johnny Fiskbaek (M) Martin Steffensen (M) Mathias Karlsson (M) Ola Wemrin (M) Måns Weimarck (L) Madeleine C. Ahnell (NL) Jörgen Glans (S) Carolle Papp (SD)

Tjänstemän Gustafsson, Ola

Koistinen Hellborg, Maria Miettinen Wik, Mia Weberg, Tina

(2)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-01-18 2 (38)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/31

Ärendelista

1. Val av justerare 2. Ärendelista

3. Närvaro och presentation 4. Information om GDPR 5. Meddelanden

6. Delegeringsbeslut 2017-12-01 - 2017-12-31 7. Uppföljning av överklaganden

8. Yttrande till förvaltningsrätten 9. Yttrande till mark- och miljödomstolen

10. Svar på remiss om granskning av detaljplan för Kämpinge 11:103 och Kämpinge 11:6 11. Svar på motion om att jobba med projekt kring ”Den ätbara staden”

12. Föreningsbidrag 2018

13. Skanör 12:13, ansökan om dispens från strandskydd 14. Projekt allergikoll 2017

15. Projekt utemiljöer på förskolorna 2017

16. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Falsterbo 17. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Falsterbo 18. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Höllviken 19. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Höllviken 20. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Skanör

21. Falsterbo 7:104-stuga 34/Ö4, ansökan om marklov för trädfällning 22. Höllviken 5:77 - Anders Olsvägen 9b, ansökan om marklov för trädfällning 23. Höllviken 9:122 - Trulsibrunnvägen 33, påföljd för olovlig åtgärd

24. Höllviken 10:48 - Kämpingestranden, ansökan om bygglov för restaurang 25. Höllviken 10:96 - Tångvägen 15, ansökan om bygglov för solceller 26. Höllviken 12:116 - Badvägen 7, ansökan om bygglov för förrådsbyggnad 27. Höllviken 13:107 - Fiskarevägen 36D, ansökan om marklov för trädfällning

(3)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-01-18 3 (38)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/31

28. Ljunghusen 1:55 - Marinavägen 45 C, ansökan om bygglov för garagebyggnad 29. Skanör 6:204 - Skördevägen 39, ansökan om bygglov för plank

30. Skanör 7:206 - Örnvägen 1, ansökan om bygglov för byte av tak och gavelpanel 31. Östra Grevie 7:45, ansökan om förhandsbesked om nybyggnation

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :