• No results found

Trommers prov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Trommers prov"

Copied!
17
0
0

Full text

(1)

Trommers prov

Och bedömningen av laborationen Vad ska vi lära oss?

(2)

Olika typer av mål

• Det finns två typer av mål i de nationella kursplanerna:

• Strävansmål. Dit siktar vi. De är ambitiösa.

Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna.

• Uppnåendemål. De motsvarar betyget G.

De är måttstocken för vad eleven minst

(3)

Måste tolka

• Sedan finns det lokala mål. Det är dessa vi delar ut på papper i början av varje avsnitt.

Här har vi förtydligat och förklarat vad de nationella målen innebär för oss i den

praktiska verksamheten. De nationella

målen är nämligen skrivna på ett fritt sätt.

De måste tolkas för att bli användbara.

(4)

Varför labba

• Laborationerna inom livsmedelskemin

syftar naturligtvis till att vi ska lära oss om livsmedel.

• Samtidigt ska vi även utveckla våra färdigheter i att laborera.

(5)

2 nationella mål

• Det finns två nationella kemimål som rör laborationer. De lyder så här:

– kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet,

– kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan

utformas,

(6)

• Vi behöver faktiskt inte tänka så mycket på det första målet nu. Hypotes och resultat

känner ni redan till en del om. Men just nu ska vi koncentrera oss på det andra målet.

• kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet,

(7)

Målet är att ...

• kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas

(8)

Skriv det begripligt

• Om vi skriver om det genom att ta bort några bitar så får vi:

 Eleven ska kunna utforma och genomföra experiment.

• Eller ändå enklare:

 Eleven ska kunna planera och laborera.

(9)

Hur - inte vad

• Målen säger ingenting om vad vi ska göra. De handlar om hur vi ska jobba. På Johan

Skytteskolan har vi bestämt att vi ska arbeta med Trommers prov och en hel del andra laborationer inom livsmedelskemin. Senare

kommer det fler laborationer i nian. Så om målet verkar svårt att nå nu så gör det inte så mycket.

Vi har gott om tid på oss Vi måste inte fixa det nu.

(10)

• Antag att du planerar ditt experiment med Trommers prov. Nedanstående tabell är vad du tänkt dig att göra eftersom du har som

hypotes att stärkelsen behöver spjälkas för att ge en reaktion i Trommers.

(11)

Planerat experiment

Prov 1 Glukos Utan saliv Prov 2 Fruktos Utan saliv Prov 3 Sackaros Utan saliv Prov 4 Stärkelse Utan saliv Prov 5 Stärkelse Med saliv

(12)

Resultatet

Prov 1 Glukos Utan saliv orange Prov 2 Fruktos Utan saliv orange Prov 3 Sackaros Utan saliv blå

Prov 4 Stärkelse Utan saliv blå

Prov 5 Stärkelse Med saliv orange

(13)

Omplanera

• Under experimentets gång måste du alltså ta dig en funderare och planera in ytterligare ett prov eftersom resultatet ovan inte är

entydigt. Prov nummer fem ger värdefull information men ett av de andra måste du undersöka mer.

(14)

Vad måste du göra för att du ska ha undersökt alla

möjligheter?

(15)

Jo:

Prov 6 Sackaros Med saliv orange

(16)

Slutsats

• Då har du visat att sackarosen är en

sammansatt sockerart som måste spjälkas med saliv.

• Du visade detta genom att planera ett

experiment och dessutom planera om under vägen genom experimentet.

(17)

Det här är VG

Det ska ni klara!

References

Related documents

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka varför företag har provanställning och om anställda och chefer anser att individer beter sig eller handlar annorlunda som provanställda

Section 4 describes a solution approach based on this formulation, and reports extensive computational results for our WLAN design problems.. Some concluding remarks are given

Förslag till införandeplan för förenklad PSA-testning i Region Blekinge finns redan och hälso- och sjukvårdsnämnden förväntas fatta beslut i saken under juni månad. Förslaget

professor Jonas Hugosson i Göteborg visar man att, med allmän screening skulle dödligheten halveras i vårt land, dvs mer än 1000 liv årligen, skulle kunna räddas.. Vi

Förbifart Härnösand finns inte med i den nu gällande nationella vägtransportplanen för åtgärder under kommande år, trots att E4 genom Härnösand är en vägsträcka med

Med tanke på det engagemang som finns från både företag, privatpersoner och det offentliga om att få banan att utvecklas, med fler avgångar och eventuellt också fler stopp, så

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konkreta åtgärder för hur effektbalansen ska säkras i det svenska elsystemet måste tas fram parallellt med att

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det planerade Kinacentret bör prioritera verksamhet till nytta för de aktörer i det svenska samhället som arbetar med

Att skillnaden med olika metoder skulle vara en negativ faktor för eleverna i denna typ av prov, att det blir svårt för de elever som har olika slags hinder i sitt skrivande

Eftersom att eleverna gör sitt allra bästa, vänligen gör ditt allra bästa för att passera förbi här lugnt och försiktigt.. Denna del av papperet kan vikas in eller

Genom att undersöka provkonstruktioner går det att skapa sig en bild över läroplanen verkställs av lärare, men det säger inte så mycket om hur läroplanen mottas av elever,

sin tid som lektors- och rektorsfru i samma stad under ett årtionde efter 1800-talets mitt. Det vore intressant att undersöka, om och i så fall hur det

  Viktigt med information om korrekt hantering och användning av pesticider för att minimera risker för miljön – resultat från. miljöövervakningen

Syftet med undersökningen är identifiera vilka skillnader det finns mellan Sveriges och Finlands säkerhetsstrategier, hur den här skillnaden har förändrats från 1996 till 2018 och om

Dock skulle en sådan undersökning icke blott vara ytterst intressant utan även giva uppslag till en vidgad syn på hela vår konst under järnåldern och medeltiden. Under min sista

De vanligast förekommande jämförelserna mellan skolor är baserade på betyg eller provresultat eller andelen elever som klarar eller inte klarar ett visst betyg i ett eller

Here, one can observe that Rama Ataúro, as a group, is concerned about giving community members access to communication, giving them a voice, and fostering their

Under experimentets gång måste du alltså ta dig en funderare och planera in ytterligare ett prov eftersom resultatet ovan inte är entydigt. Prov nummer fem ger värdefull

[r]

 Gör begreppslistor: hinduism och buddhism (gärna bredvid varandra eftersom en del begrepp används inom båda religionerna). Använd gärna Google spreadsheet så att du kan

därför att Marie Harel har en dotter som heter Marie också parce que Marie Harel a une fille qui s appelle Marie aussi?. dottern till Marie Harel hjälper sin mamma med

hur gör man för att komma till Eiffeltornet?. jag tror att det är i det

Vid flera degenerativa sjukdomar i CNS får man en autonom dysfunktion med brister i blod- trycksregleringen.. Detta är mest framträdande vid Lewybodydemens och