En miljard extra per år till förlossningsvården - före, under och efter graviditeten

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 000

En miljard extra per år till förlossningsvården

- före, under och efter graviditeten

2015

2016

2020

2021

2022

Överenskommelse 2017-2019 511 mkr per år (2017-2019) Tilläggsöverenskommelse 300 mkr (2017) + 200 mkr (2018)

Förslag på utökad satsning 2018-2022

Medlen läggs på tidigare satsning under 2018-2019 och förlängs till och med 2022.

2017

• Medel för insatser inom förlossningsvården.

• Cirka 1 miljard per år till förlossningsvården och neonatalvården. • Överenskommelse ej beslutad ännu.

511 300 1 000 1 000 1 000 1 000

2018

2019

200 511 200 520 811 1 711 1 511 1 000 1 000 1 000 520 200 Överenskommelse 2015-2016 200 mkr (2015) + 500 mkr (2016) 511

• Medel för insatser inom

förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Kontakt: Eva Estling

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :