Ladda ner som pdf

31  Download (0)

Full text

(1)

Kortanalys 6/2018

Brott i nära relationer bland unga

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

17%

53%

30%

Oroade sig ganska ofta Oroade sig ganska sällan Oroade sig mycket sällan

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Tabell 2:1. Andel (%) unga (16 19 år) i befolkningen som utsatts för brott i en nära relation under sin livstid. Särredovisning för kön och brottstyper.

Tabell 2:2. Andel (%) unga (20 24 år) i befolkningen som utsatts för brott i en nära relation under sin livstid. Särredovisning för kön och brottstyper.

(31)

Tabell 2:3. Andel (%) unga (16 24 år) i befolkningen som utsattes för brott i en nära relation under 2012. Särredovisning för kön och brottstyper.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :