• No results found

Utmanande vinkeluppgifter – Högre nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utmanande vinkeluppgifter – Högre nivå"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Utmanande vinkeluppgifter – Högre nivå

Granbergsskolan

1. Bestäm vinkeln u. Mätning i figur godtas ej.

2. Bestäm vinklarna x och y. Mätning i figur godtas ej.

3. Bestäm vinklarna x och y i nedanstående likbenta triangel. Mätning i figur godtas ej.

4. I en triangel är en av vinklarna 38°.

Triangelns andra vinkel är 14° större än den tredje vinkeln.

Ange triangelns alla vinklar.

5. I triangeln ABC är vinkeln B dubbelt så stor som vinkeln A. Vinkeln C är tre gånger så stor som vinkeln A. Ange triangelns alla vinklar.

6. Bestäm vinkeln u.

7. Bestäm vinkeln x utan att mäta i figuren.

Kolla hur?

(2)

Utmanande vinkeluppgifter – Högre nivå

Granbergsskolan

8. Bestäm vinkeln u.

9. Bestäm vinkeln u då BD är en bisektris.

10. Bestäm vinkeln x. Mätning i figur godtas ej.

11. Längden hos en rektangel med omkretsen 52,0 mm är 4,00 mm längre än bredden.

Bestäm rektangelns area.

References

Related documents

Parioven sivukarmi, oikea Karm till dörr, sidor, höger Dørkarm, højre Dørkarm, sider, høyre Cadre de porte, droite Door frame, sides, right 56 x 55 x 1749 1 O3.. Parioven

Ovilista sivuille Bräda till dörrkarm, sidorna Rahmenbretter für Tür, Seiten Brædde till dørkarm Planche pour cadre de porte Board to door frame 19 x 95 x 1840 4 O7.. Ovilista

tai kattolauta eller takbräda eller takbord eller tagdækning ou voliges or roof board 16 x 72 x 1830 120 KA1b.. Kattokannattaja Takbalk Takbjelke Tagbjælke Panne Roof purlin 40 x 145

tai kattolauta eller takbräda eller takbord eller tagbrædder ou voliges or roof board 16 x 72 x 2300 154 E6b. Rullahuopa Takpapp Takpapp Tagpap Feutre bitumé Roof shingles 19 m

Yläkarmi Dörrkarm, upp Marco de puerta, superior Caixilho da porta, superior Cadre de porte, supérieur Door frame, top 45 x 56 x 1697 1 O5. Alumiinikynnys Aluminiumsprofil Perfil

Parioven sivukarmi, vasen Sidokarm till dörr, vänster Dørkarm, sider, venstre Dørkarm, sider, venstre Cadre de porte, gauche Door frame, left side 56 x 55 x 1749 1 O4..

Liukuoven aukkolista, sivut List till skjutdörr, sidorna Leisten für Schiebetür, Seiten Brædde till skydedør, sider Planche pour porte coulissante, côtés Board to sliding door,

NORMAL Grönt ljus på test pågår Gult ljus på MISSLYCKADES Rött ljus (blinker). Anmärkningar: Om strömförsörjningen misslyckas inom en tidsram på 24 timmar innan en

Hirsi- ja ponttilautaprofiilit / Profilerna på väggtimmer och spontbrädor / Profile auf Wandbohlen, Fussbodendielen und Dachbretter / Profiler af vægbrædder og tag- og gulvbrædder

Räystäslauta etu- ja takatuki Stöd till takfotbräda Stütze für Traufbrett Støtte til sternbræt Support pour planche de rive Support to fascia board, front,.. back 16 x 45 x 4490

Man ’träffas’ i ett s.k. chat room som man själv kan definiera eller så ansluter man sig till något som redan finns.. E-post, chat mm.. Ett chat room är egentligen bara ett sätt

Ovenkarmin vuorilauta Foderbräda till dörrkarm Bord for dørkarm Bræt til dørkarm Planche pour cadre de porte Board to door frame 19 x 95 x 1100 2 O2.. Ovenkarmin vuorilauta

Gref d’Erfeuil gaf ingen upmårksamhet åt Italien, och gjorde nåstan omöjligt för lord Nelvil at sysselsätta sig dermed; ty lian storde altid den sinnesstållning som gör at

We recommend to the annual meeting of sharehold- ers that the income statements and balance sheets of the parent company and the group be adopted, that the profit

Bland annat utser bolagsstämman styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om ändringar i bolagsord- ningen, fastställer resultat

Även om resultatet mellan grupperna hade visats vara signifikant för andelen visionsvärderingar hade inte medvetenhetsnivå kunnat fastslås inom ramen för denna

Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra

Erforderligt antal belastningar per mätpunkt för att uppfylla ovanstående krav ska anses uppfyllt, får bestämmas enligt följande metod:. 1. Erforderligt antal extra belastningar

156.. — die er seinem eigenen Wesen und seiner Natur als fremd empfindet. Und damit ist für ihn das Ganze seines. geistigen Seins vernichtet. „Mein einziges und höchstes Ziel —

»Jag menar helt enkelt, att hittills har jag ej känt mitt hjerta slå varmare för baron Rehnhjelm än för någon annan, ty jag har ännu ej erfarit kärlekens välde», yttrade den

[r]

Vi kan också multiplicera rektangelns längd med dess bredd för att få reda

(2006) lyfter fram att massage minskar barns stressnivåer kraftigt och gör att de kan behålla sin koncentration längre. I denna studie har vi kunnat se att massagestunden oftast