Sammanträdande organ Tid Plats

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE 1 (1)

Datum

Kommunledningsförvaltningen 2020-08-26

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post:

Telefax:

Sammanträdande organ

Personalutskottet

Tid

2020-09-02 kl. 13:15

Plats

Hörnsalen, Safiren

Nr Ärende Beteckning

1 Upprop

2 Val av justerare

3 Fastställande av dagordning

4 Information - rutiner utdrag brottsregistret 5 Verksamhetsinformation

6 Statistik

7 Information - uppföljning heltid som norm 8 Beslutsärende - antagande av kollektivavtal KOM-

KR KS/2020:265

9 Beslutsärende - revidering av alkohol- och

drogpolicy KS/2020:263

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :