• No results found

”Fyll i rutan, 1-9”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "”Fyll i rutan, 1-9”"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

”Fyll i rutan, 1-9”

Material: 1 spelplan per spelare, 2 stycken 1-9 tärningar, OH- penna

Spelarna turas om att slå de två tärningarna.

Tärningarnas värden multipliceras och produkten skrivs i rätt ruta på den egna spelplanen.

Vinnare är den spelare som först fyllt hela spelplanen med produkter!

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(2)

”Fyll i rutan, 1-6”

Material: 1 spelplan per spelare, 2 stycken 1-6 tärningar, OH- penna

Spelarna turas om att slå de två tärningarna.

Tärningarnas värden multipliceras och produkten skrivs i rätt ruta på den egna spelplanen.

Vinnare är den spelare som först fyllt hela spelplanen med produkter!

 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

References

Related documents

In addition, one variable not included in the total stepwise analysis was of relatively more importance here, i.e., if the mother was working outside the home (stand, coeff:

Hörby kommun kan inte genom avtalet själv beställa en egen upphandling av en vara eller tjänst, utan blir istället tillfrågad om intresse av att knyta sig till de upphandlingar

18 Direktiv för stämmoombud till Inera AB (KS) Tillg ä nglig f ö r fr å gor, Josefine Persson, St ä mmoombud, Susanne Meijer.

Överförmyndarnämnden beslutar att lägga meddelandena till

The curriculum for teacher education institutes (TEI) has to be assessed and developed. The curricula adopted by TEIs in preparing future teachers should be carefully revised. A

Genom en gemensam uppförandekod för samtliga regioner och landsting i Sverige får syftet större genomslagskraft och inte minst blir uppföljningen i tillverkningsländerna

[r]

The reception, located in the student union locations at the University of Turku (Rehtorinpellonkatu 4, second floor), is open every Tuesday between 6 p.m. You can also reach

Internationella utskottet, PR-utskottet, socialpolitiska- och högskolepolitiskautskottet, tutorutskottet, finansutskottet, och kulturutskottet har till uppgift att fixa olika

Sammantaget visar designexperimentet att elever har potential att utveckla förståelse för grunderna i hypotesprövning i utforskande undervisning – men att sådan undervisning

Hon tålde inte elever som inte kunde passa tider, och det var något Lucas hade svårt

They need to consider the value of open drug scenes as a place where people who are other- wise unwanted in ordinary society can stay, and where they can be loaded with emotional

Hittills har det införts många olika åtgärder för att skydda arter och deras livsmiljöer, vissa av dessa åtgärder har varit mer specifika än andra.. Nedan beskriver vi några

Mycket högt kontinuerlig eller impulsiva ljud kan också skada hörseln på vissa frekvenser, vilket kan resultera i att inte höra viktig information (som till exempel annalkande

Ett annat sätt att minska fångstförluster är användningen av de olika fisketekniker som minskar bifångst, dessa tekniker leder ofta till minskad förlust av redskap och fisk.

[1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Enkronan [2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Tärning

Sannolikheten ett trafikljus visar rött när vi kommer fram är 0,4 sannolikheten att det visar grönt när vi kommer fram är

När starten går så ska man trä och kliva igenom rockringen så att den kommer till nästa person.. Sedan ska man försöka låta rockringen gå genom alla tillbaka

Det är med andra ord upp till bevis för huruvida erfarenheter och nyttjande av privat välfärd, klass, ideologi och politiskt intresse påverkar attityderna till

Utredningen bör leda till att rektorn får tillräckligt med information och kunskap om situationen för att kunna bedöma vilka åtgärder som måste vidtas för att få

Var god och fyll i uppgifter för kemikalier, märkesnamn, leverantör och förbrukning (l/år) för varje kemikalie-enhet:. Kemikalier, märkesnamn, leverantör,

Region Västmanland tillstyrker också utredningens förslag om att en fast vårdkontakt ska ansvara för att den individuella planen är aktuell och uppdaterad, att målet med insatserna

Redan i de ursprungliga förarbetena till bestämmelsen (prop. 42) anges att bedömningen av ett vapens farlighet tar sikte på vapnets konstruktion, dess eldkraft (effekt) och