1 2 5 6 4 7 3

Full text

(1)

Uppgiftsformulering och rätta svar

(a) Skriv rätt världsreligion (judendom, kristendom, islam, hinduism eller buddhism) i de blå rutorna i vänsterspalten.

Skriv endast en världsreligion i varje ruta.

(b) Para ihop varje mening i mittenspalten med rätt förklaring i bubblorna på nästa sida.

Skriv siffran på förklaringen i rutorna med röda ramar. Skriv endast en siffra i varje ruta.

Första deluppgiften är redan löst.

Världsreligion (Skriv en världsreligion)

Religiös handling/

konkret religiöst uttryck

Förklaring (Skriv en siffra) a) Inom

buddhism

…firar man Vesak för att…

3

b) Inom

hinduism

…är många noga med att rena sig när de varit i kontakt med en

annan samhällsgrupp så att…

7

c) Inom

islam

…besöker man Medina under vallfärden för att…

4

d) Inom

buddhism

…mediterar man för att…

6

e) Inom

kristendom

…firar många nattvarden för att…

5

f) Inom

judendom

….firar pojkar sin Bar-Mitzva i 14-årsåldern för att….

2

g) Inom

islam

…firar man eid al- fitr för att…

1

Para ihop 2

(2)

Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva/förklara och visa på samband mellan/förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tanke- gångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Beskrivning av progressionen

Belägg för nivå E Belägg för nivå C Belägg för nivå A

6 - 9 rätt 10-12 rätt

Kommentar: Eleven får ett rätt för varje världsreligion och varje förklaring som är korrekt, dvs. maximalt 12 rätt.

Om eleven fyllt i mer än en världsreligion eller en förklaring på en deluppgift räknas detta som ett ogiltigt svar på deluppgiften.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :