Bullerskyddsåtgärder som genomförs av projektet

Full text

(1)

Handläggare namn/sign.

(beställare)

Granskad (beställare) Godkänd (beställare) Senaste revision nr/datum/sign.

Kristina Dunér Stymne Tommy Bågling Gunnar Hammar

NYNÄSBANAN

NYNÄSHAMN – (VÄSTERHANINGE) Dubbelspår Hemfosa - Tungelsta

Bandel 477, KM 23+010 – 28+400 JÄRNVÄGSPLAN

Bullerskyddsåtgärder som genomförs av projektet

Bullerskyddsåtgärder som genomförs av projektet

Bebyggelsen längs den nu aktuella delen av banan, den del som omfattas av järnvägsplanen, är relativt gles.

Bullerskydd längs banan kan inte motiveras av samhällsekonomiska skäl utan enbart lokala bullerskyddsåtgärder föreslås.

Ägarna till fastigheter längs och i direkt anslutning till den aktuella bansträckan kommer att erbjudas fönsterkompletterringar och/eller lokala bullerskydd vid uteplats. Exempel på åtgärder längs

järnvägsplanesträckan samt i Hemfosa redovisas i tabell nedan samt på ritningarna C41 och C45-C49.

Läget för inventerade byggnader beskrivs med järnvägens km-angivelser samt byggnadens läge öster eller väster om banan. I tabellen redovisas byggnader som förväntas få trafikbullernivåer över aktuella

riktvärden och dels ligger längs den aktuella bansträckan och dels i Hemfosa. Målet för åtgärderna är att uppnå högst 45 dB(A) maximalnivå inomhus respektive högst 70 dB(A) maximalnivå på uteplats.

Samtliga fastigheter som upptas i tabellen nedan återfinns också i fastighetsförteckningen, se pärm 1 flik 5.

(2)

TRAFIKVERKET JÄRNVÄGSPLAN Doknr: 2760-00-030

Investering Öst/Stockholm Dubbelspår Hemfosa - Tungelsta Datum: 2013-03-15

Mälardalen Bandel 477, KM 23+010 – 28+400 Rev.

BULLERSKYDDSÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRS AV PROJEKTET Sida 2 (8)

R:\5648\10162014\3_Dokument\35_Textdokument_JP\353_JP-bilagor\2760-00-030_Bullerskyddsåtgärder som genomförs av projektet.docx

Järnvägsplan Nynäsbanan dubbelspår Hemfosa - Tungelsta, km 23+010 - 28+400

2013-03-15

Byggnad

nr Fastighetsbetäckning Km Sida Fönster

åtgärder

Lokal skärm

Inga åtgärder

föreslås Kommentar

1 Hemfosatorp 1:3 22+450 V X X

2 Hemfosatorp 1:74 22+450 V X X Vibrationsåtgärder övervägs

3 Hemfosatorp 1:72 22+490 V X X

4 Hemfosatorp 1:14 22+495 Ö X X

5 Hemfosatorp 1:13 22+520 Ö X X

6 Hemfosatorp 1:15 22+530 Ö X X

7 Hemfosatorp 1:23 22+565 Ö X X

8 Hemfosatorp 1:7 22+860 Ö X X

9 Hemfosatorp 1:24 22+660 Ö X Nybyggt hus

10 Hemfosatorp 1:9 22+700 Ö X Låga nivåer

11 Hemfosatorp 1:8 22+720 Ö X X

12 Hemfosatorp 1:73 22+750 Ö X Olämplig som bostad

13 Hemfosatorp 1:71 22+760 Ö X X

14 Hemfosatorp 1:70 22+795 Ö X X

15 Hemfosatorp 1:69 22+830 Ö X X

16 Hemfosatorp 1:25 22+880 Ö X X

17 Hemfosatorp 1:12 22+920 Ö X X

18 Ekeby 12:5 22+940 Ö X X

19 Ekeby 12:6 23+000 Ö X X

20 Ekeby 21:4 25+400 V X X

21 Skogsäng 5:1 25+850 Ö X

22 Skogsäng 4:2 25+870 Ö X

23 Skogsäng 4:1 25+890 Ö X Låga nivåer

24 Skogsäng 3:2 25+920 Ö X Låga nivåer

25 Skogsäng 1:1 25+950 Ö X X

26 Ekeby 16:1 25+980 V X X

27 Skogsäng 2:1 25+985 Ö X X

28 Tungelsta 1:49 26+850 V X X

29 Tungelsta 1:40 27+120 V X X

30 Tungelsta 2:18 27+170 V X X

31 Tungelsta 9:1_16 27+180 Ö X X

32 Tungelsta 9:1_16 27+215 Ö X X

33 Tungelsta 1:45 27+480 V X

34 Tungelsta 1:6_1 27+490 Ö X X

35 Tungelsta 1:44 27+520 V X

36 Tungelsta 1:21_1 27+720 Ö X X

37 Tungelsta 1:52_1 27+755 V X X

38 Tungelsta 1:17 28+000 V X X

39 Ålsta 3.114 28+120 V X

40 Ålsta 8:1 28+240 V X

41 Ålsta 2:260 28+260 V X Olämplig som bostad

42 Ålsta 2:85 28+270 V X

(3)
(4)

TRAFIKVERKET JÄRNVÄGSPLAN Doknr: 2760-00-030

Investering Öst/Stockholm Dubbelspår Hemfosa - Tungelsta Datum: 2013-03-15

Mälardalen Bandel 477, KM 23+010 – 28+400 Rev.

BULLERSKYDDSÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRS AV PROJEKTET Sida 4 (8)

R:\5648\10162014\3_Dokument\35_Textdokument_JP\353_JP-bilagor\2760-00-030_Bullerskyddsåtgärder som genomförs av projektet.docx

(5)
(6)

TRAFIKVERKET JÄRNVÄGSPLAN Doknr: 2760-00-030

Investering Öst/Stockholm Dubbelspår Hemfosa - Tungelsta Datum: 2013-03-15

Mälardalen Bandel 477, KM 23+010 – 28+400 Rev.

BULLERSKYDDSÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRS AV PROJEKTET Sida 6 (8)

R:\5648\10162014\3_Dokument\35_Textdokument_JP\353_JP-bilagor\2760-00-030_Bullerskyddsåtgärder som genomförs av projektet.docx

(7)
(8)

TRAFIKVERKET JÄRNVÄGSPLAN Doknr: 2760-00-030

Investering Öst/Stockholm Dubbelspår Hemfosa - Tungelsta Datum: 2013-03-15

Mälardalen Bandel 477, KM 23+010 – 28+400 Rev.

BULLERSKYDDSÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRS AV PROJEKTET Sida 8 (8)

R:\5648\10162014\3_Dokument\35_Textdokument_JP\353_JP-bilagor\2760-00-030_Bullerskyddsåtgärder som genomförs av projektet.docx

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :