Fastighetsförteckning 2018-11-02, Aktualitetsdatum i fastighetsregistret, 2018-10-22 Ärendenummer 1035125

Download (0)

Full text

(1)

1 (4)

Metria AB Gjuterigatan 9C 553 18 Jönköping Tel 010-121 84 78

info@metria.se | metria.se | sabina.assefha@metria.se

Fastighetsförteckning till detaljplan för del av Herrljunga 6:3 och del av Hagen 15, Herrljunga kommun, Västra Götalands län

Beteckning på kartan Ägare/Innehavare, adress Övrigt

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET

Hagen 15, Herrljunga 6:3 Herrljunga Kommun Box 201

524 23 Herrljunga

MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET

Inga kända

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET

Inga kända

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET

Serv, 1466IM-01/33368.1 Till förmån för:

Herrljunga 5:39 Borgstena Energi AB Björngatan 3

507 32 Brämhult

Avtalsservitut Fjärrvärme

Fastighetsförteckning

2018-11-02,

Aktualitetsdatum i fastighetsregistret, 2018-10-22 Ärendenummer

1035125

(2)

2 (4) 2018-11-02 METRIA AB

Beteckning på kartan Ägare/Innehavare, adress Övrigt Serv, 15-IM1-50/2532.1

Till förmån för:

Trollhättan Malöga 8:1 Vattenfall Vattenkraft AB C/O Vattenfall AB

971 77 Luleå

Avtalsservitut Kraftledning Olokaliserad Belastar Herrljunga 6:3 m.fl.

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET

Flugsnapparen 1 Herrljungabostäder AB Torget 2 D

524 30 Herrljunga

Gråsiskan 2 Thulin, Ingrid Margareta Andrégatan 22

524 31 Herrljunga

Gulsparven 1 Käck, Gustav Roland Ingemar Harabergsgatan 42

524 31 Herrljunga

Käck, Monika Ann-Kristin Harabergsgatan 42 524 31 Herrljunga

Gulsparven 2 Falk, Maria Johanna

Harabergsgatan 40 524 31 Herrljunga

Falk, Karl Roland Andreas Harabergsgatan 40

524 31 Herrljunga

Hagen 14 Nyberg, Bo Gunnar

Arvidsgårdsgatan 11 524 31 Herrljunga

Hämplingen 1 Bengtsson, Niclas Lars-Gösta Arvidsgårdsgatan 13

524 31 Herrljunga

(3)

3 (4) 2018-11-02 METRIA AB

Beteckning på kartan Ägare/Innehavare, adress Övrigt Ekström, Anna-Karin Margareta

Arvidsgårdsgatan 13 524 31 Herrljunga

Hämplingen 2 Viding, Lena Anita Birgitta Ringvägen 10

524 31 Herrljunga Herrljunga 2:50 Herrljunga Församling

C/O Herrljunga Församling Box 21

524 02 Ljung

Taxerad ägare

Korpen 3 Kry, Rolf Erik Fritiof

Harabergsgatan 22 524 31 Herrljunga Kry, Marianne Harabergsgatan 22 524 31 Herrljunga

Korsnäbben 5 Artman, Carl Johan Peter Harabergsgatan 8 B 524 31 Herrljunga

Artman, Anita Marianne Nicander Harabergsgatan 8 B

524 31 Herrljunga

Korsnäbben 6 Thörnell, Siv Hillevi Margareta Prästgårdsgatan 9

524 31 Herrljunga

Thörnell, Karl Sven Göran Prästgårdsgatan 9

524 31 Herrljunga

Kråkan 1 Troije, Anna Mariette Hassmer

Harabergsgatan 24 524 31 Herrljunga

(4)

4 (4) 2018-11-02 METRIA AB

Beteckning på kartan Ägare/Innehavare, adress Övrigt Troije, Karl Thomas

Harabergsgatan 24 524 31 Herrljunga

Rödhaken 8 Ingemarsson, Elisabeth Sofia Semestervägen 110

441 44 Alingsås

Saunders, Birgitta Maria Stora Skolgatan 34 524 31 Herrljunga

Stenknäcken 2 Andersson, Lars Erik Börje Harabergsgatan 44

524 31 Herrljunga

Andersson, Lisbet Margareta Harabergsgatan 44

524 31 Herrljunga

RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET

Serv, 15-HEJ-183 Till förmån för:

Korsnäbben 5 Se fastigheter utanför planområde Officialservitut Väg Olokaliserad Serv, 15-HEJ-184

Till förmån för:

Korsnäbben 6 Se fastigheter utanför planområde Officialservitut Väg

Olokaliserad

UPPLYSNING

Utredningen saknar servitut som tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas eventuellt avtals- och nyttjanderättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning Fastighetsförteckningen upprättad av

Sabina Assefha

Figure

Updating...

References

Related subjects :