• No results found

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter."

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2LK069 DSM2.2 HT21 SÖS

Antal respondenter: 39 Antal svar: 34 Svarsfrekvens: 87.18%

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.   

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat 

värdefulla kunskaper/färdigheter. Antal 

svar

I mycket liten grad 0 (0.0%)

I liten grad 0 (0.0%)

Delvis 0 (0.0%)

I hög grad 6 

(17.6%)

I mycket hög grad 28 

(82.4%)

Summa 34 

(100.0%)

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utveckl…

I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 10 20 30

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat 

värdefulla kunskaper/färdigheter. 4.8 0.4 8.0 % 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0

(2)

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.    

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla 

lärandemål.  Antal svar

I mycket liten grad 0 (0.0%)

I liten grad 0 (0.0%)

Delvis 2 (5.9%)

I hög grad 28 (82.4%)

I mycket hög grad 4 (11.8%)

Summa 34 

(100.0%)

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lä…

I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 10 20 30

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla 

lärandemål.  4.1 0.4 10.4 % 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till  examination.    

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – 

från lärandemål till examination.  Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0.0%)

i liten grad 0 (0.0%)

delvis 2 (5.9%)

i hög grad 16 

(47.1%)

i mycket hög grad 16 

(47.1%)

Summa 34 

(100.0%)

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom k…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20

(3)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från

lärandemål till examination.  4.4 0.6 13.8 % 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av  information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett  vetenskapligt förhållningssätt

(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget 

sökande och värdering av information). Antal  svar

i mycket liten grad 0 (0.0%)

i liten grad 0 (0.0%)

delvis 5 

(14.7%)

i hög grad 14 

(41.2%)

i mycket hög grad 15 

(44.1%)

Summa 34 

(100.0%)

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till e…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett 

vetenskapligt förhållningssätt

(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande 

och värdering av information). 4.3 0.7 16.7 % 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0

(4)

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och  synpunkter 

på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under  kursens gång för idéer och synpunkter 

på kursens utformning och innehåll. Antal  svar

i mycket liten grad 0 (0.0%)

i liten grad 0 (0.0%)

delvis 1 (2.9%)

i hög grad 5 

(14.7%)

i mycket hög grad 28 

(82.4%)

Summa 34 

(100.0%)

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående u…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 10 20 30

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under 

kursens gång för idéer och synpunkter 

på kursens utformning och innehåll. 4.8 0.5 10.0 % 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara kursen.    

Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara kursen.  Antal svar

I mycket liten grad 0 (0.0%)

I liten grad 1 (2.9%)

Delvis 3 (8.8%)

I hög grad 23 (67.6%)

I mycket hög grad 7 (20.6%)

Vet ej 0 (0.0%)

Summa 34 (100.0%)

Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara k…

Vet ej I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20 25

(5)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara 

kursen.  4.1 0.6 16.0 % 2.0 4.0 4.0 4.0 5.0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.   

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig 

under kursen. Antal svar

I mycket liten grad 0 (0.0%)

I liten grad 1 (2.9%)

Delvis 5 (14.7%)

I hög grad 17 

(50.0%)

I mycket hög grad 11 

(32.4%)

Vet ej 0 (0.0%)

Summa 34 

(100.0%)

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades … Vet ej

I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig 

under kursen. 4.1 0.8 18.7 % 2.0 4.0 4.0 5.0 5.0

(6)

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.   

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget 

lärande var rimliga. Antal svar

I mycket liten grad 0 (0.0%)

I liten grad 0 (0.0%)

Delvis 1 (2.9%)

I hög grad 15 

(44.1%)

I mycket hög grad 18 

(52.9%)

Vet ej 0 (0.0%)

Summa 34 

(100.0%)

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eg…

Vet ej I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget 

lärande var rimliga. 4.5 0.6 12.5 % 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.   

Kraven på att på egen hand söka information var 

rimliga. Antal svar

I mycket liten grad 0 (0.0%)

I liten grad 0 (0.0%)

Delvis 1 (2.9%)

I hög grad 18 (52.9%)

I mycket hög grad 15 (44.1%)

Vet ej 0 (0.0%)

Summa 34 

(100.0%)

Kraven på att på egen hand söka information v…

Vet ej I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Kraven på att på egen hand söka information var 

rimliga. 4.4 0.6 12.6 % 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0

(7)

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.   

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde

/letade efter i Canvas. Antal 

svar

I mycket liten grad 2 (5.9%)

I liten grad 1 (2.9%)

Delvis 9 

(26.5%)

I hög grad 13 

(38.2%)

I mycket hög grad 9 

(26.5%)

Vet ej 0 (0.0%)

Summa 34 

(100.0%)

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behö…

Vet ej I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde

/letade efter i Canvas. 3.8 1.1 28.5 % 1.0 3.0 4.0 4.5 5.0

(8)

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.   

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter 

var rimliga. Antal svar

I mycket liten grad 0 (0.0%)

I liten grad 0 (0.0%)

Delvis 3 (8.8%)

I hög grad 12 

(35.3%)

I mycket hög grad 19 

(55.9%)

Vet ej 0 (0.0%)

Summa 34 

(100.0%)

Kraven på att arbeta tillsammans med andra st…

Vet ej I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter 

var rimliga. 4.5 0.7 14.8 % 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.    

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer 

under kursen.  Antal svar

I mycket liten grad 0 (0.0%)

I liten grad 0 (0.0%)

Delvis 0 (0.0%)

I hög grad 14 

(41.2%)

I mycket hög grad 20 

(58.8%)

Vet ej 0 (0.0%)

Summa 34 

(100.0%)

Jag fick användbar återkoppling på mina prest…

Vet ej I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20 25

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer 

under kursen.  4.6 0.5 10.9 % 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0

(9)

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.    

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal 

högskolepoäng.  Antal 

svar

I mycket liten grad 0 (0.0%)

I liten grad 0 (0.0%)

Delvis 1 (2.9%)

I hög grad 16 

(47.1%)

I mycket hög grad 16 

(47.1%)

Vet ej 1 (2.9%)

Summa 34 

(100.0%)

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kurse…

Vet ej I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal 

högskolepoäng.  4.5 0.6 12.7 % 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0

(10)

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.   

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till 

kursens lärandemål. Antal 

svar

I mycket liten grad 1 (2.9%)

I liten grad 1 (2.9%)

Delvis 1 (2.9%)

I hög grad 16 

(47.1%)

I mycket hög grad 15 

(44.1%)

Vet ej 0 (0.0%)

Summa 34 

(100.0%)

Kursens examinationer var relevanta i förhållan…

Vet ej I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Kursens examinationer var relevanta i förhållande till 

kursens lärandemål. 4.3 0.9 21.1 % 1.0 4.0 4.0 5.0 5.0

KURSSPECIFIKA FRÅGOR 

Vilken är din sammanfattande bedömning av undervisningen på DSM2.2  Medicinsk diagnostik på ditt hemsjukhus?   

Vilken är din sammanfattande bedömning av 

undervisningen på DSM2.2 Medicinsk diagnostik på ditt 

hemsjukhus? Antal 

svar

Inte alls nöjd 0 (0.0%)

I liten grad nöjd 0 (0.0%)

Delvis nöjd 0 (0.0%)

I hög grad nöjd 10 

(29.4%)

I högsta grad nöjd 24 

(70.6%)

Summa 34 

(100.0%)

Vilken är din sammanfattande bedömning av u…

I högsta grad nöjd I hög grad nöjd Delvis nöjd I liten grad nöjd Inte alls nöjd

0 5 10 15 20 25 30

(11)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil MedianÖvre  kvartil Max Vilken är din sammanfattande bedömning av undervisningen 

på DSM2.2 Medicinsk diagnostik på ditt hemsjukhus? 4.7 0.5 9.8 % 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0

Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk kemi?   

Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk kemi? Antal svar

Inte alls nöjd 0 (0.0%)

I liten grad nöjd 0 (0.0%)

Delvis nöjd 0 (0.0%)

I hög grad nöjd 9 (26.5%)

I högsta grad nöjd 25 (73.5%)

Summa 34 (100.0%)

Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk ke…

I högsta grad nöjd I hög grad nöjd Delvis nöjd I liten grad nöjd Inte alls nöjd

0 5 10 15 20 25 30

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max

Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk kemi? 4.7 0.4 9.5 % 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0

(12)

Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk fysiologi?   

Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk fysiologi? Antal svar

Inte alls nöjd 0 (0.0%)

I liten grad nöjd 0 (0.0%)

Delvis nöjd 3 (9.1%)

I hög grad nöjd 15 (45.5%)

I högsta grad nöjd 15 (45.5%)

Summa 33 (100.0%)

Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk fysi…

I högsta grad nöjd I hög grad nöjd Delvis nöjd I liten grad nöjd Inte alls nöjd

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk 

fysiologi? 4.4 0.7 15.0 % 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0

Hur uppfattade du undervisningen i Diagnostisk radiologi?   

Hur uppfattade du undervisningen i Diagnostisk 

radiologi? Antal svar

Inte alls nöjd 0 (0.0%)

I liten grad nöjd 1 (2.9%)

Delvis nöjd 4 (11.8%)

I hög grad nöjd 19 (55.9%)

I högsta grad nöjd 10 (29.4%)

Summa 34 

(100.0%)

Hur uppfattade du undervisningen i Diagnostis…

I högsta grad nöjd I hög grad nöjd Delvis nöjd I liten grad nöjd Inte alls nöjd

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Hur uppfattade du undervisningen i Diagnostisk 

radiologi? 4.1 0.7 17.7 % 2.0 4.0 4.0 5.0 5.0

(13)

Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk -mikrobiologi, immunologi och  transfusionsmedicin?   

Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk -mikrobiologi,  immunologi och transfusionsmedicin? Antal 

svar

Inte alls nöjd 0 (0.0%)

I liten grad nöjd 0 (0.0%)

Delvis nöjd 3 (8.8%)

I hög grad nöjd 18 

(52.9%)

I högsta grad nöjd 13 

(38.2%)

Summa 34 

(100.0%)

Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk -mi…

I högsta grad nöjd I hög grad nöjd Delvis nöjd I liten grad nöjd Inte alls nöjd

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Hur uppfattade du undervisningen i Klinisk -mikrobiologi, 

immunologi och transfusionsmedicin? 4.3 0.6 14.6 % 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0

(14)

Hur uppfattade du undervisningen i sin helhet i Klinisk konsultation och  undersökning (KKU)?   

Hur uppfattade du undervisningen i sin helhet i Klinisk 

konsultation och undersökning (KKU)? Antal  svar

Inte alls nöjd 0 (0.0%)

I liten grad nöjd 0 (0.0%)

Delvis nöjd 1 (2.9%)

I hög grad nöjd 7 

(20.6%)

I högsta grad nöjd 26 

(76.5%)

Summa 34 

(100.0%)

Hur uppfattade du undervisningen i sin helhet i…

I högsta grad nöjd I hög grad nöjd Delvis nöjd I liten grad nöjd Inte alls nöjd

0 5 10 15 20 25 30

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Hur uppfattade du undervisningen i sin helhet i Klinisk 

konsultation och undersökning (KKU)? 4.7 0.5 10.8 % 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Hur stor hjälp/nytta hade du av KKU-momentets lärandemål?   

Hur stor hjälp/nytta hade du av KKU-momentets 

lärandemål? Antal svar

Inte alls 5 (14.7%)

I liten grad 1 (2.9%)

Delvis 7 (20.6%)

I hög grad 10 (29.4%)

I högsta grad 11 (32.4%)

Summa 34 

(100.0%)

Hur stor hjälp/nytta hade du av KKU-momentet…

I högsta grad I hög grad Delvis I liten grad Inte alls

0 2 4 6 8 10 12

(15)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Hur stor hjälp/nytta hade du av KKU-momentets 

lärandemål? 3.6 1.4 37.9 % 1.0 3.0 4.0 5.0 5.0

Hur uppfattade du falldiskussionerna, problembaserat lärande (PBL)?   

Hur uppfattade du falldiskussionerna, problembaserat 

lärande (PBL)? Antal svar

Inte alls nöjd 0 (0.0%)

I liten grad nöjd 1 (2.9%)

Delvis nöjd 10 

(29.4%)

I hög grad nöjd 13 

(38.2%)

I högsta grad nöjd 10 

(29.4%)

Summa 34 

(100.0%)

Hur uppfattade du falldiskussionerna, problem…

I högsta grad nöjd I hög grad nöjd Delvis nöjd I liten grad nöjd Inte alls nöjd

0 5 10 15

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Hur uppfattade du falldiskussionerna, problembaserat 

lärande (PBL)? 3.9 0.9 21.6 % 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0

(16)

Hur uppfattade du gruppundervisningen i anamnes, status och patientmöten med  din handledare?   

Hur uppfattade du gruppundervisningen i anamnes, 

status och patientmöten med din handledare? Antal  svar

Inte alls nöjd 0 (0.0%)

I liten grad nöjd 0 (0.0%)

Delvis nöjd 1 (3.0%)

I hög grad nöjd 9 

(27.3%)

I högsta grad nöjd 23 

(69.7%)

Summa 33 

(100.0%)

Hur uppfattade du gruppundervisningen i ana…

I högsta grad nöjd I hög grad nöjd Delvis nöjd I liten grad nöjd Inte alls nöjd

0 5 10 15 20 25

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil MedianÖvre  kvartil Max Hur uppfattade du gruppundervisningen i anamnes, status 

och patientmöten med din handledare? 4.7 0.5 11.6 % 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0

Hur uppfattade du kontakten med kursledningen på DSM2.2 på ditt hemsjukhus?

Hur uppfattade du kontakten med kursledningen på 

DSM2.2 på ditt hemsjukhus? Antal 

svar

Inte alls nöjd 0 (0.0%)

I liten grad nöjd 0 (0.0%)

Delvis nöjd 0 (0.0%)

I hög grad nöjd 11 

(32.4%)

I högsta grad nöjd 23 

(67.6%)

Summa 34 

(100.0%)

Hur uppfattade du kontakten med kursledninge…

I högsta grad nöjd I hög grad nöjd Delvis nöjd I liten grad nöjd Inte alls nöjd

0 5 10 15 20 25

(17)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Hur uppfattade du kontakten med kursledningen på 

DSM2.2 på ditt hemsjukhus? 4.7 0.5 10.2 % 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0

Hur uppfattade du studiemiljön på ditt hemsjukhus (undervisningslokaler,  lunchutrymme, tillgång till sjukhuskläder, omklädningsrum)?   

Hur uppfattade du studiemiljön på ditt hemsjukhus  (undervisningslokaler, lunchutrymme, tillgång till 

sjukhuskläder, omklädningsrum)? Antal 

svar

Inte alls nöjd 0 (0.0%)

I liten grad nöjd 0 (0.0%)

Delvis nöjd 4 

(11.8%)

I hög grad nöjd 14 

(41.2%)

I högsta grad nöjd 16 

(47.1%)

Summa 34 

(100.0%)

Hur uppfattade du studiemiljön på ditt hemsjuk…

I högsta grad nöjd I hög grad nöjd Delvis nöjd I liten grad nöjd Inte alls nöjd

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre

kvartil MedianÖvre  kvartilMax Hur uppfattade du studiemiljön på ditt hemsjukhus 

(undervisningslokaler, lunchutrymme, tillgång till sjukhuskläder, 

omklädningsrum)? 4.4 0.7 15.9 % 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 

References

Related documents

Jämfört med medelvärdet för samtliga kommuner i de två senaste un- dersökningarna har Örebro kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre betygsindex

Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste under- sökningsomgångarna har Landskrona kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre

Jämfört med genomsnittet för de 69 kommunerna i de två senaste undersök- ningarna har Umeå kommun fått statistiskt säkerställt högre betygsindex för verksamheterna

Jämfört med genomsnittet för samtliga 96 kommuner i de två senaste under- sökningsomgångarna har Örkelljunga kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt

Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste under- sökningsomgångarna har Kungsörs kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre

Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna har Lycksele kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre betygsindex

Jämfört med genomsnittet för samtliga 90 kommuner i de två senaste under- sökningsomgångarna har Ängelholms kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt

Jämfört med genomsnittet för samtliga 96 kommuner i de två senaste under- sökningsomgångarna har Tyresö kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre