Fjóla María Lárusdóttir

Full text

(1)

1

Den isländska modellen för studie- och yrkesvägledning

- med kortutbildade i fokus

Færeyjar, Maí 2012

Fjóla María Lárusdóttir

Arbetslivets Utbildningscenter

(2)

2

“Island i dag”

319,575 invånare

1/3 har inte avslutad

utbildning på gymnasienivå

Arbetslöshet 2007: 2,3%

Arbetslöshet 2012: 7,6% (mars):

(3)

3

(4)

4

Vägledning för vuxna

Gymnasieskolor

Universität

Arbetsförmedlingar

Centrum för livslångt lärande

Yrkelsäringscentrum

Service centrum i Reykjavik kommun

(5)

5

Översiktsparter

Ministeriet för utbildning och kultur

Arbetsmarknadsdirektoratet

Arbetslivets utbildningscenter

Reykjavik kommun

Föreningen för studie- och yrkesvägledare - faggrupper

Vägledare utbildningen på Islands Universität

European Lifelong Guidance Policy Network –

Center för expertise i livslång vägledning

(6)

6

De som har utbildning på gymnasie- nivå

(7)

7

De som inte deltar...

...hur hittar vi dem?

(8)

8

Samarbete

Arbetslivets Utbildningscenter (FA) blev etablerad 2002

Aktieselskab (non-profit) – hör till LO (ASÍ) og Arbetsgivarförbundet på Island (SA)

Från maj 2010 hör FA också till den

offentliga sectorn – fagförbundet BSRB, Finansministeriet og Kommunernas

landsförening

FA är deras samarbetsforum om vuxnas lärande och arbetslivs utbildning

Målgrupp: Individer som inte har avslutat utbildning på gymnasienivå – 1/3 del

(9)

9

Kontrakt med Ministeriet för Utbildning och Kultur

Att utveckla utbildningsmöjligheter för målgruppen

At öka kvalitäten i utbildning för vuxna

At öka samarbete mellan olika aktörer som har med vuxenutbildning att göra

At utveckla metoder i vägledning for kortutbildade på arbetsmarknaden

Att utveckla nationell strategi för validering

Att bygga upp databas med statistik

Att samarbeta med Utbildningsfonden om finansiering av uppgifter

(10)

10

Studie- och yrkesvägledning på arbetsplatsen

Leonardo projekt – isländsk ledare:

Starfsafl – utbildnings fond

“Workplace guidance” – Vägledning på arbetsplatsen: att ta servicen ut till folket var dem befinner sig

1/3 kom til intervju på

arbetsplatsen efter introduktion av servicen

Finansierat 2006 genom Arbetslivets Utbildnings- center

(11)

11

Metod

Studie- och yrkesvägledare kontaktar

arbetsplatser för att organisera möte med målgruppen i samarbete med företaget

Fackföreningar, Utbildningsfonder

Introduktion av LLL and LL-vägledning, kompetans utveckling, möjligheter och finansiering

Formella/informella presentationer, stöd från fackförening representanter

Vägledare bjuder på individuella intervjuer på arbetsplatsen om möjligt

1/3 kommer till intervju

(12)

12

Service centrum

LLL center LLL center

LLL center

LLL center

LLL center LLL center

LLL center

LLL center LLL center

LLL center 24 studie- och

yrkesvägledare LLL centrum Mímir-LLL Yrkeslärings- centrum

(13)

13

Mål med vägledningen

Att nå fram till så många som möjligt inom

målgruppen där de befinner sig för att informera om möjligheter till kompetens utveckling,

finansiering av studier och aktivt deltagende i livslångt lärande.

Det är viktigt at vägledningen bygger på förtroende och jämställhet.

Vägledare skall ge oberoende och partsneutral vägledning och informera om olika möjliheter beroende på individens behov.

Att lyssna efter målgruppens behöv för utbildnings möjligheter för att utveckling av lämpliga erbjudanden kan ta plats.

(14)

14

Vägledning: samtalet tar till en eller flera av det efterföljande:

Evaluaring av individens studiebehov som bygger på at dra fram bakgrunns information

Dra fram intresse områden Undersöka arbetserfarenhet Fråga om förre studier

Vägledning för att overkomma vissa barrierer. Samarbete med individen om lösningar för att kunna delta i studier.

Överlappning av studier och arbetstid Finansiering av studier

Inlärningssvårigheter

Hälsoproblem under studietiden

Hänvisning till f.ex utbildningsanordnare eller andra, beroande på identifierat behov; fackförening, indvandrarcenter,

socialarbetare eller andra institutioner/specialister.

Behov för stöd vid beslutfattning Inlärningssvårigheter

Information om rättigheter Stöd med personliga problem

Förmedling/stöd som innebär att vara individens representant, f.eks om individen behöver få kontakt med institution eller specialist.

Samla information för individen

Kontakta nyckelpersoner för individen

Efterföljning och stöd vid individen, enligt hans/hennes behov och vilja.

För fortsatt utbildning

Diskutioner om personlig kompetens-uppbyggning

Det är viktigt att vägledningen är neutral och inte kopplad till institutionella intressen.

(15)

15

Ny metod - utmanande uppgift

Samarbete med olika intressenter

Marknadsföring av servicen i företag

Formella vs informella metoder för att nå fram till individerna

Att få individernas uppmärksamhet

Att “sälja” idéen om livslångt lärande

Insamling av data

Dela erfarenhet och utveckla vidare

4 nätverksmöten per år

(16)

16

Samarbete med

Arbetsmarknadsdirektoratet

Ekonomiska krisen i october 2008

Kontrakt med

Arbetsmarknadsdirektoratet i november 2009

FA’s vägledarnätverk

bjuder på vägledning för

dem som tillhör målgruppen

och är utan job

(17)

17

Vägledning i validering

Den isländska valideringsmodellen innehåller extensiv vägledning

Informations möte

Rekryterings intervju

Portfolio och självutvärdering

Stöd i evaluerings intervjuerna

Vägledning mot vidare kompetens utveckling - “follow-up”

Vägledningen är financierad av

Utbildningsfonden och koordineras av FA

(18)

18

Individernas position på

arbetsmarknaden

(19)

19

Intervjuernas innehåll

(20)

20

”Användarnas röster”

„Jag skulle säkert ha valgt en annan väg om jag hadde haft tillgång till studie- och yrkesvägledning när jag var yngre.”

„Värdefullt stöd.“

„Jag visste inte vad det handlade om (vägledning). Jag trodde att vägledaren skulle bara säga till mig vad jag skulle göra och det tyckte jag inte var

intressant.“

„Man lär sig om vad man kan och om sina möjligheter.“

„Jag har lärt mig om mina kompetanser och hur jag kan beskriva dem.“

„Det är så gott att ha en stöd person angåande min utbildning.“

(21)

21

Fokus i samarbetet för

2012

Vägledning för arbetssökande – samarbete med AD

Få fram utbildningsbehov bland målgruppen genom organiserad process

“Voice of users” – användning av forsknings resultat

Vägledarens roll i

valideringsprocessen

Kvalitäts standarder utvecklade

“Cost effectiveness”

Informations websida?

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :