• No results found

Instruktion för klienten Djupkarta.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Instruktion för klienten Djupkarta.se"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

2016-09-20

Instruktion för klienten Djupkarta.se

Installation

Applikationen för djupkarta.se laddas hem från hemsidan under menyn Medlemmar, man loggar in med sin mailadress och lösenord. Att tänka på är att klienten behöver Microsoft.NET Framework 4.5.2 för att fungera. När man klickar på nedladdningslänken på hemsidan så kommer följande sida upp enligt nedan. Vet man att man har Framework 4.5.2 installerad redan så klickar man på launch direkt, annars klickar man på Install för att installera Framework 4.5.2. I vissa fall kan man behöva gå direkt till Microsoft och ladda ner Framework 4.5.2 därifrån: https://www.microsoft.com/sv-

se/download/details.aspx?id=42642, men i de flesta fall funkar det direkt från nedan. Tänk på att ha tillräckligt med utrymme på hårddisken.

(2)

Inloggning

För att logga in på klienten Djupkarta.se så skriver man sin mailadress och lösenord man fick när man gick med i projektet. Har man glömt sitt lösenordet så finns en knapp för det under inloggningsidan.

Vill man byta mailadress kan man göra det under inställningar när man väl loggat in på klienten (förklaras längre ned).

Inställningar - Konto

När man har loggat in på Djupkarta.se kommer man till startsidan och där klickar man på knappen Inställningar för att göra nödvändiga inställningar för projektet.

(3)

Under fliken Konto kan man byta mailadress och lösenord. Under rullgardinen Standard sjö anger man vilken sjö som skall komma upp som default när man klickar på knappen Karta som finns på startsidan (förklaras längre fram i instruktionen).

Uppladdningsmappen går inte att ändra på utan den ligger hårdkodad för att få en stabilare applikation, uppladdningsmappen hittar man under sökvägen:

C:\data\Djupkarta.se\Upload\

På samma sätt gäller det för nedladdningsmappen som man hittar under sökvägen:

C:\data\Djupkarta.se\Download\

Sökvägarna ovan för Upload och Download skapas vid installationen av applikation Djupkarta.se.

Efter att man har gjort ändringar i fliken Konto så trycker man på Spara för att spara inställningarna.

Inställningar - Utrustning

Här anger man tillverkare och modell på sin plotterenhet man använder. Detta för att få rätt format på sina djupkartor.

Efter att man har gjort ändringar i fliken Utrustning så trycker man på Spara för att spara inställningarna.

(4)

Inställningar – Nerladdning sjökort

Här anger man vilka sjöar man vill ladda ner djupkartor för genom att välja en sjö i rullgardinen och trycka på knappen Lägg till. Man upprepar proceduren för respektive sjö man vill ladda ner. Var noga med att inte lägga till en sjö två gånger.

(5)

Uppladdning

När man loggat in på Djupkarta.se så det första man kommer till är startsidan och där visas fliken Uppladdning. Har man lagt filerna, vilket man skall göra, man loggat under ett fiskepass under mappen Upload (C:\data\Djupkarta.se\Upload\) så kommer loggfilerna upp här automatiskt, se bilden nedan. Man kan också söka efter dem, om de av någon anledning inte kommer upp under fliken Uppladdning. För att ladda upp filerna till servern så klickar man på knappen Ladda upp.

Har man loggfilerna på en extern hårddisk, kan man länka dem till Uploadmappen enligt nedan:

• stäng av klient programmet

• starta command prompt, enklast tryck på windows tangent och r och skrev i rutan cmd, tryck på ok eller slå enter

• gå till mappen c:\data\djupkarta.se med kommando cd c:\data\djupkarta.se

• radera mappen upload med kommando rd upload

• skapa länk till mappen där filerna ligger med kommando mklink /j upload d:\mappen\där\filerna\är och tryck på enter

• starta programmet och kolla om den ser filer

Längre ned på uppladdningssidan så ser man vilka loggfiler man har laddat upp, vilken sjö det var, datum på uppladdning m.m.

(6)

Nerladdning

Under fliken Nerladdning visas de sjöar man sparat under inställningar. Är det första gången kommer alla sparade sjöar upp här. För att spara ner dem så klickar man på Ladda ner uppdaterade kartor.

Djupkartorna hamnar under mappen Download ( C:\data\Djupkarta.se\Download\). Djupkartorna kopierar man sedan över till sitt minneskort man använder till plottern. Tänk på att inte använda foldernamn med åäö. Efter att man laddat hem kartorna så visas inga sjöar under fliken Nerladdning, men så fort en uppdatering av en sparad sjö finns tillgänglig, visas den nedan. För att ladda hem uppdaterade sjöar, klickar man på Ladda ner uppdaterad kartor för att ladda ner den/dem.

Man kan också ladda om samtliga sparade kartor om man vill det, då klickar man på Ladda om samtliga kartor.

(7)

Karta

Funktionen Karta som visas på förstasidan i applikationen, är ett verktyg att använda när man

hemma vill sitta hemma och i lugn och ro och studera en djupkarta. Som default kommer den sjö upp man angav under inställningar i rullgardinen för Standard sjö. Man kan sedan välja vilken sjö man vill under rullgardinen till höger på kartasidan. Allt eftersom sjöarna uppdateras så kommer de ut här under karta. Karta är fortfarande under uppbyggnad och fler funktioner kommer att komma. Nedan beskrivs några funktioner.

För att flytta djupkartan så håller man inne högerknappen på musen och drar i motsatt riktning som man vill flytta till. Zooma in och ut gör man genom att använda scrollen på musen.

Under fliken WAYPOINTS kommer användarna att kunna lägga in waypoints på exempelvis farliga grund/grynnor, ramper m.m.

Under fliken SPÅR kommer användarna att kunna rita egna spår som kan exporteras ut till loden så att de som har motorguide skall kunna skapa rutter utefter dessa spår.

References

Related documents

Undervisningen av Kemi tycks vara lustfylld och intresseväckande vilket resulterar i att eleverna vill lära sig mer inom det ämnet Eleverna utrycker positiva

personuppgiftsincident att läsa i akter som man inte behöver ta del av för att kunna utföra sitt uppdrag och det måste anmälas till berörd chef och kontaktperson för GDPR

Det står ingenstans i styrdokumenten att skolan ska vara rolig och att det är det undervisningen ska fokusera på. Men det är oftast mer intressant för elever att lära om

Utvecklingen i framtiden kommer självklart också att skapa nya jobb, nya företag, nya tjänster och produkter som vi idag inte ens kan tänka oss.. Så har det alltid varit, och det

Jag tror ändå att de kan vara mycket som är gemensamma behov, inte specialiserade utbildningar utan mer övergripande kunskapshöjning kring vad digitalisering är och vilka effekter

Att de som arbetar med våld i nära relation har olika funktioner i samverkansarbetet, att ansvarsfördelningen är otydlig, att alla har olika perspektiv på våld samt att det finns

Utöver ovan redovisade stöd lämnas sedan slutet av 1998 stöd uppgående till sammanlagt 15,5 MSEK till följande fem organisationer som alla verkar för att stärka insynen i

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om anmälningsskyldighet vid misstanke om våld mot årsrika för personal inom vård och omsorg och tillkännager detta

Några viktiga är förutom musikerna (både som hela klangkroppen som individuella utövare), rummets beskaffenhet och akustik, styckets karaktär och

Egenskapen ”Kind” skall sättas genom att man klickar på knappen. Se

I föreliggande litteraturstudie visar resultatet att de som var mot eutanasi hade som argument att en god palliativ vård, få patienter i koma eller palliativ sedering var

Standardgodkännaren kommer att attestera alla rapporter som tillhör användare som inte knytits till en avdelning vid attestflöde enligt avdelningsstruktur, rapporter

Based on timing, filtering lists, available domain names records, and Atlas network measurements, it ap- pears that a host was specially established to facili- ate Russian

SA90- Antagning till forskarutbildning Meny: Välj Funktion – Lägg in adress – SA01. En förinställning som gör att adressfältet automatiskt kommer fram vid etablering av nya

E002  Kondensorfläktar ur funktion.  Kontrollera säkring F3  E003  Magnetkoppling på kompressor.  Kontrollera säkring F2. . E010 

A.4.7 [0-0C] Väderberoende kurva Utvattenvärde för låg

Klicka på fliken för knappen Skanna dokument (Lösningscenter) eller knappen Skanna dokument till och klicka sedan på Inställningar för dokumentskanningG. Dialogrutan Inställningar

Klicka på fliken för knappen Skanna dokument (Lösningscenter) eller knappen Skanna dokument till och klicka sedan på Inställningar för dokumentskanning.. Dialogrutan Inställningar

Tillåts elpatron över jämviktstemperaturen för rumsuppvärmning?. Hur ska

Arbetet syftar till att undersöka huruvida olika protokoll fungerar bättre med olika inställningar av MTU:n, samt att finna hur förhållandet mellan hastighet och MTU skiftar

För att se vilka filter som finns för en viss typ markerar du typen i Valdalistan och klickar på Tratten till vänster ovanför Objektslistan. Den typ som vi rekommenderar att sätta

På frågan om vilket inflytande faktorer som skolform, specialpedagogisk kompetens, yrkeserfarenhet och ämneskategori har på lärares inställningar till inkludering generellt samt

Weholite-rör av standardkonstruktion kan användas för ett trycksatt ledningssystem som tål ett vätsketryck på 1 bar. Vissa applikation, t.ex. tryckledningar för vattenkraft