Lägesrapport Nordisk elmarknad

Full text

(1)

2015-08-17 E.ON Sverige AB

Veckorapport, v. 34

Lägesrapport

Nordisk elmarknad

Sammanfattning

Förra veckans nordiska spotpris blev 11,3 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har försämrats med 1,9 TWh sedan föregående vecka och uppgår nu till totalt +5,9 TWh. Norden nettoexporterade 311 GWh el i förra veckan. För närvarande kör den svenska kärnkraften på 55 procent av max. Förra veckan hamnade förbrukningen i Norden på 6,0 TWh. Effekt- och energisituationen både i Sverige och i Norge bedöms vara under kontroll.

Råvarumarknaden för kol har fortsatt försvagas den senaste veckan och frontårskontraktet handlas nu runt 53.7 USD/t. Även Brentoljan har försvagats ytterligare och frontkvartalet handlas nu runt 49,8 USD/fat. Utsläppsrätterna fortsätter däremot att stärkas och handlas nu på ca 8,30 EUR/ton.

Den svenska kronan har stärkts mot Euron, just nu noteras växlingskursen till 9,44 SEK för en EUR.

Energibalansen är fortsatt mycket stark tack vare god tillgång och svag efterfrågan. Jag rekommenderar fortsatt Rörligt pris men med priserna på elmarknaden så är det fortsatt gynnsamt att välja någon form av fast pris för den som vill säkra sitt elpris.

(2)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Hydrologiskt läge i Sverige och Norge

Sammanfattning

Sverige Norge Totalt

Värde jmf. med normalt 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15

Totalt (TWh) 2,7 -5,1 3,2 -0,4 5,9 -5,5

Mag (TWh) 2,5 -2,9 -1,1 -1,8 1,4 -4,7

Snö + markvatten (TWh) 0,2 -2,2 4,3 1,4 4,5 -0,8

Uppdaterade siffror för vecka 32

Uppdaterade siffror för vecka 32 visar att det hydrologiska läget har försämrats med 1,9 TWh sedan föregående vecka och uppgår till totalt +5,9 TWh.

Fyllnadsgraden i de norska magasinen var 80,9 procent vecka 32 (median för vecka 32 är 82,2 procent) vilket innebär en ökning med 3,5 procentenheter sedan föregående vecka. I Sverige var fyllnadsgraden 90,4 procent (median 82,9 procent), vilket innebär en ökning med 0,7 procentenheter sedan föregående vecka.

-40 -30 -20 -10 0 10 20

18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16

TWh

Vecka

Hydrologiskt läge, avvikelse från normalt i TWh

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Prognos

(3)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Svensk kärnkraft

Grafen visar kärnkraftsproduktionen för två veckor sedan. Detta eftersom veckodata publiceras av Svensk Energi först på onsdagen i följande vecka.

För närvarande kör 5 313 MW (-816 MW jämfört med föregående vecka) av den svenska kärnkraften, vilket motsvarar 55 % av installerad effekt (9 711 MW).

Forsmark 3 (1 170 MW). Revision sedan den 2/8. Planerad återstart den 22/9.

Oskarshamn 1 (473 MW): Effekten reducerad till ca 300 MW sedan i fredags pga felsökning av ett luftläckage i kondensorn. Stoppades vid lunchtid idag. Planerad återstart fredagen den 21/8.

Oskarshamn 2 (638 MW): Revision sedan 1/6 2013. Beräknat startdatum är senarelagt till den 20/12- 2015 från den 1/9-2015.

Oskarshamn 3 (1 400 MW): Effekten är begränsad till 1 200 MW till den 30/8, varaktigheten osäker.

Ringhals 2 (865 MW): Revision. Planerad återstart är satt till den 4/11-2015 (tidigare 25/11-2015), eftersom vissa planerade arbeten har kunnat tidigareläggas tack vare tidigarelagd revisionsstart.

Ringhals 4 (1 115 MW): Revision. Planerad återstart den 17/9.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

GWh/vecka

Produktion svensk kärnkraft

2011 2012 2013 2014 2015

(4)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Import/export Norden

I förra veckan var Norden nettoexportör av el och exporten blev 311 GWh, vilket är 144 GWh lägre än veckan innan.

Dagens 10-dygns väderprognos

Väderprognosen för Sverige och Norge för 10 dygn framåt visar att temperaturen kommer att ligga mellan en och tre grader över normalt. Nederbördsprognoserna visar på mellan -4,7 TWh och -3,3 TWh mot normalt för de kommande 10 dygnen.

Förändringar av produktionstillgångar den senaste veckan av väsentlig karaktär

För svensk kärnkraft se ovan under rubriken Svensk kärnkraft.

Öresundsverket (448 MW): Ångturbinen är otillgänglig från den 24/7 till den 21/8 på grund av problem med synkroniseringsutrustningen. Ytterligare utredningar och tester pågår. Som en konsekvens av detta är gasturbinen begränsad till 110 MW för att hålla sig inom gränserna för kylvattentemperatur.

Fynsvaerket B7, Jylland (409 MW, kol): Årlig revision 15/7 till den 27/9.

Esbjergværket, Jylland (401 MW, kol, olja): Årlig revision 7/8 till den 30/9.

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

GWh/vecka

Nettoutbyte per vecka Norden (+ import / - export)

2015 2014

(5)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Avedøreværket AVV2, Själland (548 MW, bio, naturgas, olja); Årlig revision 17/7 till den 14/9.

Loviisa Block 1, Finland (496 MW, kärnkraft): Årlig revision 9/8 till den 27/8.

Överföringsbegränsningar av väsentlig karaktär

Prognosen på överföringskapaciteten på SwePol Link (max 600 MW) under augusti är följande, med hänsyn till begränsningar på den polska sidan, enligt den polska TSO:n:

Överföringskapaciteten från Polen till Sverige är begränsad till mellan 0 – 100 MW på dagtid och till 0-300 MW på nätterna. Från Sverige till Polen är överföringen inte begränsad.

Kapaciteten på överföringen mellan Jylland och Tyskland kan under 2015 variera mellan 0 och installerad effekt (DK1 till DE 1 780 MW, DE till DK1 1 500 MW) beroende på storleken på vindkraftproduktionen och flödena i näten.

Den nya Skagerakförbindelsen SK4 har ökat den installerade effekten mellan Norge och Jylland från 1 000 MW till 1 632 MW. Tills dess att nätkapaciteten i den västra delen av södra Norge har höjts, den 24/6 2019, kan flaskhalsar förväntas i NO2. Den totala exportkapaciteten på HVDC-anslutningarna från NO2 kommer att vara upp till 2 300 MW men kan reduceras upp till 400 MW på grund av belastningsflödesförhållandena (det finns två HVDC-förbindelser från NO2, en till Nederländerna på 700 MW och en till Jylland på 1 632 MW).

Överföringen från SE3 till SE4 är begränsad till mellan 4 600 och 4 800 MW (5 300 MW) mellan den 17/8 och den 20/8.

Överföringskapaciteten från SE2 till SE3 är begränsad till 5 500 MW (7 300 MW) mellan den 17/8 och den 19/8.

Överföringskapaciteten från NO4 till SE1 kommer att vara begränsad till 200 MW (700 MW) och från SE1 till NO4 till 400 MW (600 MW) och överföringskapaciteten från NO4 till SE2 kommer att vara begränsad till 100 MW (250 MW) och från SE2 till NO4 till 100 MW (300 MW) mellan den 18/8 och den 21/8.

Överföringskapaciteten från NO1 till SE3 begränsas till 600-1245 MW (2 145 MW) och från SE3 till NO1 till 500-1195 MW (2 095 MW) mellan den 18/8 och den 20/8.

(6)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Förbrukning

Föregående vecka var förbrukningen i Norden 6,0 TWh (+0,1 TWh jämfört med veckan innan). Från och med vecka 1 i år har förbrukningen varit 3,1 TWh högre än för motsvarande period förra året. Vid en jämförelse med temperaturkorrigerade siffror har årets förbrukning varit 2,1 TWh högre än

fjolårets.

4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

GWh/vecka

Elförbrukning Norden

2012 2013 2014 2015

(7)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Prisutveckling System och de fyra svenska prisområdena

Systempriset blev i genomsnitt 11,3 EUR/MWh i förra veckan (+3,0 EUR/MWh jämfört med veckan dessförinnan), vilket var högre än förväntat. För prisområde Luleå och Sundsvall blev medelpriset 10,1 EUR/MWh (+2,6 EUR/MWh), och för Stockholm och Malmö 15,1 EUR/MWh (+4,0

EUR/MWh). I torsdags blev spotpriset drygt 35 EUR/MWh i Stockholm och Malmö p.g.a. minskad överföringskapacitet från både Norge och prisområde 2, det högsta spotpriset sedan mitten av februari.

Föregående vecka var medeltemperaturen 1,8 grader över normalt för årstiden i Norge och Sverige.

Systempriset för imorgon tisdag (den 18/8) blev 12,86 EUR/MWh. För samtliga svenska prisområde blev dygnspriset 12,09 EUR/MWh.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

EUR/MWh

Dagliga spotpriser

Sundsvall Luleå System Stockholm Malmö

(8)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Prisskillnad SYS mot EEX

Spreaden mellan Norden och Tyskland är +7,7 EUR/MWh för Q4-2015 och +5,5 EUR/MWh för YR- 2016 (+10,2 respektive +6,0 EUR/MWh i föregående vecka). Stängningspriser från den 14/8 har använts.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2013-V01 2013-V14 2013-V27 2013-V40 2014-V01 2014-V14 2014-V27 2014-V40 2015-V01 2015-V14 2015-V27 2015-V40 2016-V01 2016-V14 2016-V27 2016-V40 2017-V01 2017-V14 2017-V27 2017-V40

EUR/MWh

Utfall spotpris (veckomedel) samt terminspris för Tyskland och Norden

Tyskland (EEX) Norden (Nord Pool)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :