Utbildningsplan RIS sekreterare Gäller för:

Full text

(1)

Revisions nr: 2 Identifierare: 137804

Utbildningsplan RIS sekreterare

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö Förkunskapskrav

Inga förkunskaper i GE RIS krävs, endast grundläggande kunskaper om hur flöden är på röntgen.

Innehåll kurs

 Presentation GE-RIS

 Remissflöden

 Registreringsflöde

 Ankomstflöde

 Undersökningsflöde

 Svarsflöde Kursmål

Efter avslutad kurs förväntas användaren:

Använda applikationen på ett korrekt och säkert sätt.

Innehar kunskap och förståelse för de olika funktionerna och dess användande.

Kunna skapa en remiss

Kunna ankomsta en patient.(Receptionen)

Kunna boka en patient (Tidbok)

Kunna skriva ett diktat

Kunna avboka och svara ut en remiss

Kunna skriva ut papperssvar/kopia Målgrupp kurs

Nya användare i RIS Kursmaterial

(2)

 Manual GE RIS 5.11

 Lathundar Upplägg kurs

Lärarledd utbildning med en teoretisk och praktisk del.

Tid: ca 4 timmar

Innehåll kurs, delområden Allmän information

 Windows inloggning

 Cosmic

 Support RIS/PACS stödsystem

 Vad är RIS?

 Institut, område

 Menyer, moduler

 Logga in/ut

 Användare, institut, arbetsplats

 Behörighet/loggar

 Patientkontext/Kontextinfo

 Symboler/pilfunktioner

 Arbetslistor/kolumner default

 Patientlist

 Status

 Instruktion/rutiner/reservrutiner/lösenordsfrågan Patient

 Registrering

 Patientanamnes Åtgärd

 Visitation

 Tidbok (berörda)

 Utlåtande

(3)

Visitation

 Arbetslistor

 Inkomna remisser

 SÖK patient

 Töm sökfält

 Undersökning/ar

 Ändra undersökning

 NY/RADERA

 Prioritering

 Kontrollera och verkställ

 Beställnings/Åtgärdsinformation

 Bearbetar

 Vidarebefordra (remisser som ska vidare till annat ställe)

 Symboler

 Fönstersättning

 Patientkontext Patientanamnes

 Arbetslistor

 Töm sökfält/Sök

 Sök patient

 Remiss

 Undersökningar

 Patientuppgifter

 Organregioner/Kroppsregioner Tidbok

 Arbetslistor

 Töm sökfält/Töm

 Patient/Tider Registrering

 Arbetslistor

 Patient/Tider

(4)

Rad Cockpit

 Arbetslistor

 Patient

 Symboler i patientlist

 Töm sökfält/SÖK

 Utlåtande

 Remiss

 Aktuell åtgärd respektive Historik

 Scannade dokument/remiss

 Wordfunktioner

 Signera som BFM

 Kopieutskrift Messenger

 Messenger och dess funktionalitet

Anteckningsfunktion

 Patientanteckning

 Remissanteckning

 Undersökningsanteckning

 Offentlig/Institut/Privat

 Inställningar för anteckningar

Sekreterarmodul

 Batchutskrift

 Skriva svar

 Utskriftshistorik

Hjälp och kortkommando

 Tooltip/h.klicka

 kortkommando

(5)

Sammanfattning och frågor

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :