• No results found

ANMÄLAN Upphörande av serveringstillstånd för alkoholdrycker eller av försäljning av folköl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANMÄLAN Upphörande av serveringstillstånd för alkoholdrycker eller av försäljning av folköl"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANMÄLAN

Upphörande av serveringstillstånd för alkoholdrycker eller av försäljning av folköl

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

Tillståndshavare

Namn

Organisationsnummer

Serveringsställe

Namn Restaurangnummer

Adress

Övrig information

Upphörande av serveringstillstånd

Ärende som ska avslutas

Serveringstillstånd för alkoholdrycker

Försäljning/servering av folköl Serveringstillståndet ska upphöra fr.o.m. (ange datum)

Anledning samt eventuell övrig information

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Uppgiftslämnare

Underskrift Namnförtydligande Datum

Kommunens anteckningar

Datum Signatur

References

Related documents

En verksamhetsansvarig får inte tillhandahålla alkohol eller vissa receptfria läkemedel för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun

Upphörande av serveringstillstånd. Enligt

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med

• Vid allvarliga brister eller om inte brister åtgärdas ska ärendet beredas i socialnämnden för eventuella beslut om förbud för fortsatt försäljning eller varning.

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Den som bedriver catering för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd förutsatt att lokalen där serveringen äger rum anmäls till och godkänns av kommunen

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till

Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra

Denna redovisning ligger till grund för kommunens debitering av tillsynsavgift och Statens Folkhälsoinstituts nationella statistik. Rapporten ska lämnas in senast 14 dagar

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Vid tillståndsprövning för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten tar kommunen bland annat hänsyn till följande:.. • sökandes lämplighet, både vad gäller kunskap