Information och ansökan om informationssamtal Pdf, 78.4 kB.

Full text

(1)

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

OM INFORMATIONSSAMTAL

From 1 mars 2022 införs en ny lag, som innebär att föräldrar som överväger att gå till domstol i en vårdnadstvist först ska genomgå ett informationssamtal. Det är familjerätten som utför informationssamtalen och även skriver det samtalsintyg som ska lämnas till domstolen.

Intyget ska innehålla föräldrarnas namn och personnummer, vem som har deltagit i samtalet och när samtalet ägde rum.

I informationssamtalet ska föräldrarna få relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Efter att ansökan lämnats till familjerätten kallas föräldrarna till ett gemensamt informationssamtal.

Om endast en förälder deltar i informationssamtal, skrivs ett intyg för den föräldern.

Simon Ahlström Ulrika Bjelvenmark

Familjerättssekreterare Familjerättssekreterare

simon.ahlstrom@lysekil.se ulrika.bjelvenmark@lysekil.se

0523-61 34 84 076-10 07 895

(2)

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

ANSÖKAN OM INFORMATIONSSAMTAL

Vi vill komma på informationssamtal hos familjerätten:

Förälder 1 Förälder 2

Namn: Namn:

Adress: Adress:

E-post: E-post:

Mobil: Mobil:

Namnteckning: Namnteckning:

Gemensamma barn:

Namn: Personnummer:

Om du behöver tolk, vilket språk gäller det:

Blanketten skickas eller mejlas till:

Familjerätten Socialnämnden 453 80 Lysekil

simon.ahlstrom@lysekil.se ulrika.bjelvenmark@lysekil.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :