• No results found

Packinstruktion till externa kunder

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Packinstruktion till externa kunder"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2019-12-09 Revision 04

Sida 1 av 1 Dok.Nr. 17-328

Packinstruktion till externa kunder

Godkänd av: Dokumentansvarig Dokumentansvarig: Karoline Axelsson

Packinstruktion till externa kunder Så här ska proverna hanteras

 Placera en plastpåse, avsedd för detta ändamål, i lådan.

 Lägg lämpligt antal absorbdukar i botten på påsen. (En absorbduk kan suga upp 150 ml.)

 Sätt rör som skall vara i rumstemperatur, t ex Pk-prov, i en rumstempererad gul insats.

Vintertid när det kan vara kallt i bilen är det bra att lägga en rumstempererad gelpåse ovanpå Pk-rören så att de inte riskerar att bli för kalla.

 Sätt rör som tål kyla i en kyld gul insats och lägg en kyld gelpåse ovanpå.

OBS! Lägg inte den kalla gelpåsen på den allra högsta insatsen så den riskerar att falla ned på de rumstempererade rören.

 Placera de gula insatserna med provrör i lådan och förslut plastpåsen med en påsklämma.

 Lägg remisserna i en plastficka ovanpå påsen och sätt på locket.

 Frysta prover kan packas i samma väska som övriga prover om det finns plats.

Sätt ner de frysta provrören i den gröna frysburken, lägg en absorb-rondell ovanpå och sätt på locket. Placera frysburkarna i avsedda gula insatser och sätt ner i väskan.

Se till att inte placera den frysta insatsen bredvid en rumstempererad!

References

Related documents

personnummer, 12 siffror /organisationsnummer utan bindestreck, tabba och ett nytt fönster öppnas om kunden inte finns upplagd. Spara på disketten, gå ur med krysset och tryck

Sverige är faktiskt ett av de främsta länderna i världen när det gäller att ta tillvara värme som blir över.. Vi tar vara på värmen från elproduktion i så kallade

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall och enhetschefen Pia Gustafsson.. Katrin

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

Verksjuristen Robert Barrefelt har varit föredragande..

Grundat i erfarenheter från församlingars vardag och med inspiration från Latour och andra tänkare diskuterar Jonas Ideström om hur teologisering handlar om att både urskilja och

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, som företräder personer med bland annat bipolär sjukdom och psykossjukdom, har tvingats stänga sina omkring 100 lokala