04. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordföranden i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2020-01-07

Sara Ekeblad Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0648 SHBN-2

Diariekod: 021 Samhällsbyggnadsnämnden

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordföranden i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020

Förslag till beslut

1. Till ledamöter i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-31 väljs Moa Rasmusson (L), Rickard Truedsson (M), Lars Kallander (C), Carlos Romero (KD) Joakim Jonsson (S), Peter Godlund (MP).

2. Till ersättare i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-31 väljs Per Gibson (L), (M), Anna Liljeqvist (C), Stephanie Holmlund (KD), (S), (S).

3. Till ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-3 väljs Moa Rasmusson (L) 4. Till 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

under mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-31 väljs Rickard Truedsson (M).

5. Till 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-31 väljs Joakim Jonsson (S)

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter är valda för mandatperioden 2020- 01-01 – 2020-12-31. Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.

Samhällsbyggnadsnämnden har att ta ställning till:

1. Val av ordinarie ledamöter i arbetsutskottet 2. Val av ersättare i arbetsutskottet

3. Val av ordförande i arbetsutskottet

4. Val av 1:e vice ordförande i arbetsutskottet 5. Val av 2:e vice ordförande i arbetsutskottet

Godkänt dokument, 2020-01-08, Anna Holm

(2)

Tjänsteutlåtande

2020-01-07

Dnr 2019/0648 SHBN-2 Sidan 2 av 2

Anna Holm

Samhällsplaneringschef

Beslutsexpediering

Löneenheten

Administratör kansli- och säkerhet

Godkänt dokument, 2020-01-08, Anna Holm

Figure

Updating...

References

Related subjects :