Läget på elmarknaden är en marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei). Här rapporterar vi föregående veckas utveckling på elmarknaden.

Full text

(1)

Vecka 10 år 2020

Tabell 1. Prisutveckling (EUR/MWh) Figur 1. Systempris (EUR/MWh)

12,8 ↑

Spotpris SE1 Luleå 13,8 ↓

Spotpris SE2 Sundsvall 13,8 ↓

Spotpris SE3 Stockholm 22,2 ↓

Spotpris SE4 Malmö 26,3 ↑

Terminspris Nord Pool april 12,5 ↓

Tabell 2. Prispåverkande faktorer (normal) Figur 2. Produktion, användning och kraftflöde i Norden (GWh)

Temperatur Norden, °C 2,8 ( -1,0 ) ↑

Nederbörd Norden, GWh 4881 ( 3052 ) ↑

Ingående magasin Norden, procent 51,6% ( 47,1% ) ↓ Ingående magasin Sverige, procent 47,8% ( 41,6% ) ↓ Tillgänglig kapacitet kärnkraft Norden 100% ↑ Tillgänglig kapacitet kärnkraft Sverige 100% ↑

Systempriset ökade med 1 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 27 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 9 procent medan det steg med 8 procent i SE4. Spotpriserna har generellt under veckan varit högre i SE3 och SE4 jämfört med SE1 och SE2. Priserna på EPAD:s ökade kraftigt för alla elområden i jämförelse med föregående vecka. Terminspriset för olja sjönk med 6,4 procent och terminspriserna för kol och gas sjönk med 1 respektive 1,1 procent. Medeltemperaturen för veckan låg över det normala och

nederbörden var betydligt högre än medelvärdet för veckan. I Sverige ökade tillgängligheten i kärnkraft med 8,1 procent till ett veckomedel på 100 procent.

Hög tillgänglighet i kärnkraft under veckan

Systempris Nord Pool

0 10 20 30 40 50

EUR/MWh

Terminspris Historiskt systempris

-150 -100 -50 0 50 100 150

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

GWh

(2)

Fysisk handel - dygnspriser

Källa: Nord Pool, EEX och APX Figur 3. Systempriset på Nord Pool Spot Figur 4. Spotpriser Sverige och systempriset på Nord Pool Spot

Tabell 3. Spotpriser, EUR/MWh

Vecka 10 NP SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 EE LV LT DE NL

Måndag 12,7 15,4 15,4 25,6 29,4 34,2 30,6 30,6 10,3 10,0 15,4 15,4 10,3 34,4 34,4 34,4 33,2 33,1 Tisdag 12,4 14,9 14,9 20,6 32,9 31,7 36,3 36,5 9,9 9,8 14,8 14,8 9,9 35,0 35,0 35,0 36,3 35,8 Onsdag 12,4 13,6 13,6 31,2 32,8 31,2 39,6 39,6 9,9 9,9 13,6 13,6 9,9 33,1 33,1 33,1 39,6 39,6 Torsdag 14,0 14,4 14,4 30,9 33,1 32,2 36,0 36,7 10,2 10,2 14,4 14,4 10,2 34,5 34,5 34,5 36,1 35,9 Fredag 15,4 15,4 15,4 22,9 23,6 28,4 26,9 26,9 11,5 11,5 15,4 15,4 11,5 29,7 29,7 29,7 30,5 30,5 Lördag 13,5 13,5 13,5 14,6 23,2 20,5 28,1 28,1 10,4 10,4 13,5 13,5 10,4 23,7 23,7 23,7 29,1 29,0 Söndag 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 11,1 11,1 9,4 9,4 9,5 9,5 9,4 15,7 15,7 15,7 17,1 20,5 Veckomedel 12,8 13,8 13,8 22,2 26,3 26,8 29,8 29,9 10,2 10,2 13,8 13,8 10,2 29,4 29,4 29,4 31,7 32,1

Förändring

från vecka 9 1% -27% -27% -9% 8% -18% 35% 22% -1% 2% -8% -8% -1% -12% -11% -11% 31% 8%

Fysisk handel - timpriser

Källa: Nord Pool, EEX, APX

Figur 5. Spann mellan högsta och lägsta timpris med markering för medelvärde, för respektive spotområde för veckan.

Tabell 4. Högsta och lägsta timpris för respektive spotområde för veckan, EUR/MWh

Vecka 10 NP SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 EE LV LT DE NL

Högst 25,9 19,5 19,5 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 26,0 19,5 19,5 26,0 64,7 64,7 65 64,7 64,7

Lägst 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,7 8,7 8,4 8,7 8,7 8,7 8,4 8,7

Medel 12,8 13,8 13,8 22,2 26,3 26,8 29,8 29,9 10,2 10,2 13,8 13,8 10,2 29,4 29,4 29,4 31,7 32,1 0

10 20 30 40 50 60 70 80

EUR/MWh

2018 2019 2020

0 10 20 30 40 50 60 70

NP SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 EE LV LT DE NL

EUR/MWh

0 5 10 15 20 25 30 35

EUR/MWh

SE1 SE2 SE3 SE4 NP

(3)

Finansiell handel - terminspris

Källa: Nasdaq OMX Tabell 5. Terminspriser Norden, EUR/MWh Figur 6. Terminspris Norden, stängningskurs

Vecka 10 april kvartal 2 år 2021

Måndag 12,4 12,0 26,0

Tisdag 12,3 11,8 26,1

Onsdag 11,9 11,4 26,3

Torsdag 12,6 12,1 26,5

Fredag 13,3 12,6 26,6

Veckomedel 12,5 12,0 26,3

Förändring från

vecka 9 -13,6% -15,7% -1,7%

Finansiell handel - EPAD

Källa: Nasdaq OMX

Tabell 6. EPAD:s Sverige för kommande månad, EUR/MWh Figur 7. EPAD:s Sverige för kommande månad, stängningskurs

Vecka 10 SE1 SE2 SE3 SE4

Måndag 2,00 2,00 6,00 7,00

Tisdag 2,00 2,00 6,00 7,00

Onsdag 2,00 2,00 6,00 7,00

Torsdag 2,00 2,00 6,00 7,00

Fredag 2,00 2,00 6,00 7,00

Veckomedel 2,00 2,00 6,00 7,00

Förändring från

vecka 9 -500,0% -500,0% 203,0% 104,1%

Finansiell handel - bränslen

Källa: SKM - Kol (API2), Olja (Brent), Gas (Dutch TTF) Tabell 7. Terminspriser för kommande månad bränslen

Vecka 10

Kol (USD/ton)

Olja (USD/fat)

Gas (EUR/MWh)

Måndag 47,5 51,9 9,0

Tisdag 47,8 51,9 9,0

Onsdag 47,1 51,1 8,8

Torsdag 48,2 50,0 8,9

Fredag 48,0 45,3 8,6

Veckomedel 47,7 50,0 8,9

Förändring från

vecka 9 1,0% -6,4% -1,1%

Nästa månad år 2020

Nästa månad år 2020

Figur 8. Terminspris för kommande månad kol, gas och olja, stängningskurs

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Gas (EUR/MWh)

Kol (USD/ton), Olja (USD/fat)

Kol Olja Gas

-2-1012345678

EUR/MWh

SE1 SE2 SE3 SE4

05 1015 2025 3035 4045 50

EUR/MWh

Månad Kvartal År

(4)

Finansiell handel - utsläppsrätter

Källa: SKM

Finansiell handel - elcertifikat

Källa: SKM Figur 9. Pris på utsläppsrätter, stängningskurs Figur 10. Pris på elcertifikat mars nästa år, stängningskurs

Tabell 8. Priset på utsläppsrätter, EUR/tCO2 Tabell 9. Priset på elcertifikat, SEK/MWh

Vecka 10 DEC20 Vecka 10 MAR21

Veckomedel 23,6 Veckomedel 17,8

Förändring från vecka 9 -1,8% Förändring från vecka 9 12,7%

Prispåverkande faktor - magasinfyllnadsgrad

Källa: Nord Pool

Figur 11. Magasinfyllnadsgrad i Norden Figur 12. Magasinfyllnadsgrad i Sverige

Tabell 10. Ingående magasinfyllnadsgrad i Norden Tabell 11. Ingående magasinfyllnadsgrad i Sverige

Vecka 10 Vecka 10

Magasinfyllnadsgrad 51,60 Magasinfyllnadsgrad 47,80

Förändring från vecka 9 -2,90 %-enheter Förändring från vecka 9 -3,30 %-enheter

Normal 47,10 Normal 41,60

Total 121 429 Total 33 675

24 68 1012 1416 1820 2224 2628 3032

EUR/tCO2

2018 2019 2020

200 4060 10080 120140 160180 200220 240260 280300

SEK/MWh

2018 2019 2020

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

52 10 20 30 40 50

Vecka

Median 2018 2019 2020

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

52 10 20 30 40 50

Vecka

Median 2018 2019 2020

(5)

Prispåverkande faktor - temperatur

Källa: SKM

Prispåverkande faktor - nederbörd

Källa: SKM Figur 13. Temperatur i Sverige, dygnsmedel Figur 14. Nederbörd i Sverige, veckomedel

Tabell 12. Temperatur, °C Tabell 13. Nederbörd, GWh

Vecka 10 Temperatur Vecka 10 Nederbörd

Veckomedel 2,8 Veckomedel 1723

Normal temperatur* -1,0 Normal nederbörd* 875

Prispåverkande faktor - tillgänglig kärnkraft

Källa: SKM

Tabell 14. Status för nordisk kärnkraft, veckomedel Figur 15. Tillgänglighet i nordisk och svensk kärnkraft Tillgänglighet Tillgänglighet

I n

Vecka 10 (Procent) (MW)

Norden 100% 10 526 5,9%

Sverige 100% 7 747 8,1%

Forsmark 1 100% 986

Forsmark 2 100% 1 120

Forsmark 3 100% 1 167

Oskarshamn 3 100% 1 400

Ringhals 1 100% 881

Ringhals 3 97% 1 030

Ringhals 4 100% 1 130 Figur 16. Planerade revisioner i nordisk kärnkraft

Finland 100% 2 779 0,0%

Olkiluoto 1 100% 880

Olkiluoto 2 100% 890

Loviisa 1 och 2 100% 1 007

Kommentar:

Förändring från vecka 9

*Medelvärdet för veckan under en 30-års period. *Medelvärdet för veckan under en 30-års period -2

-1 0 1 2 3 4 5 6

°C Faktisk

Normal

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

GWh Faktisk

Normal

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sverige Norden

R1 R3 R4 F1 F2 F3 O3 Olk1 Olk2 Lov 1+2

(6)

Prispåverkande faktor - tillgänglig kapacitet överföring

Källa: Nord Pool Figur 17. Tillgänglig kapacitet per överföring, procent

81% 86%

50%

98% 101%

78% 60%

100%

100%

70% 100%

100%

89%

94%

75% 34%

100% 100%

85% 44% 100%

81% 97%

93%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 73% 100% 100% 57% 100% 87% 100%

Tabell 15. Tillgänglig och Installerad kapacitet (MW) per överföring, veckomedel

Vecka 10 NL- NO2

DK1- DE

DK2- DE

SE4- DE

SE4- PL

RU- FI

RU- NO4

NO2- DK1

SE3- DK1

SE4- DK2

SE1- FI

SE3- FI

SE1- NO4

SE2- NO3

SE2- NO4

SE3- NO1

SE4- LT

SE1- SE2

SE2- SE3

SE3- SE4 Överföring - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till - till Tillgänglig 723 1303 585 615 600 1300 28 717 549 1300 1519 1200 485 700 234 1568 700 3300 6869 5038 Installerad 723 1780 585 615 600 1460 56 1632 680 1300 1500 1200 600 1000 300 2095 700 3300 7300 5400 Överföring - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från - från Tillgänglig 723 1500 600 349 519 320 - 1387 715 1700 1081 1200 601 600 150 721 700 3300 7300 2000

NO4- SE2 SE2- NO4

NO1- SE3

SE3- SE2

SE2- SE3 NO4-

SE1 RU-

NO4 SE1-

NO4

FI- SE1

SE1- FI

NL- NO2

NO2- NL

DE- SE4

SE4- DE DE-

DK1

DE- DK2

DK2- DE DK1-

DE

SE2- SE1

SE1- SE2

NO2- DK1 DK1- NO2

SE2- NO3

SE3- NO1

NO3- SE2

FI- SE3

SE4- DK2

DK2- SE4

PL- SE4

RU-FI

SE4- SE3

SE3- SE4 SE3-

DK1 DK1-

SE3

SE4- LT

LT- SE4

SE3- FI

SE4- PL

(7)

Utbud och efterfrågan

Källa: Nord Pool Tabell 16. Produktion och användning i Norden, GWh

Vecka 9 Användning Produktion Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft

Övrig värmekraft

Sverige 3273 3661 1728 499 1091 343

Förändring från vecka 8 6,7% -2,0% 15,4% -49,2% 16,6% 6,9%

Norge 3219 3449 3215 169 65

Förändring från vecka 8 7,5% 17,5% 22,7% -32,7% 0,0%

Finland 1839 1507 291 100 403 475

Förändring från vecka 8 7,1% 4,3% -14,1% -56,2% -14,0% 16,6%

Danmark 721 733 410 315

Förändring från vecka 8 -18,5% -14,3% -33,0% 35,2%

Norden 9052 9349 5235 1179 1494 1198

Förändring från vecka 8 4,5% 4,2% 17,4% -43,2% 6,4% 16,7%

Krafthandel

Källa: Nord Pool

Figur 18. Krafthandel till, från respektive land i Norden

Vecka 10 Netto

-729 293 -294 106 80 -22 193

Vecka 10 Netto

-120 -96 33 -182 OBS: Data för vattenkraftsproduktion saknas för Norge.

Ryssland Tyskland Finland Norge Danmark Estland Lettland

Tabell 17. Krafthandel för Nordiska länder, veckomedel, GWh

Tabell 18. Krafthandel till och från Norden, veckomedel, GWh Litauen

Nederländerna Polen Sverige

-200 -150 -100 -50 0 50

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

<-Export GWh Import ->

SE

NO FI DK DE PL LT

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

<-Export GWh Import ->

NO

RU FI SE DK NL

-40 -20 0 20 40 60 80

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

<-Export GWh Import ->

FI

RU NO SE EE

-40 -20 0 20 40 60 80

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

<-Export GWh Import ->

DK

NO SE DE

(8)

Om Läget på elmarknaden

Förteckning över förkortningar och namn

APX Marknadsplats som erbjuder handels- och clearingtjänster för grossistmarknaderna i Nederländerna, Storbritannien och Belgien.

Baltic Cable Överföringslinje mellan Sverige (SE4) och Tyskland (DE)

DE Tyskland

DK1 Prisområde 1 Danmark Jylland

DK2 Prisområde 2 Danmark Själland

DS Futures Deferred Settlement Futures. Kontrakt med ackumulerad vinst/förlust som avräknas under leveransperioden.

EE Estland

EEX (Phelix) European Energy Exchange (Phelix) är en marknadsplats för grossistmarknaden i Tyskland

EPAD Electricity price area differential. Differenskontrakt baserat på skillnad i pris mellan prisområden. Tidigare ”CfD”.

Fenno Skan Överföringslinje mellan Sverige (SE3) och Finland (FI)

FI Finland

FR Frankrike

ICE Intercontinental Exchange. ICE Futures Europa är marknadsplats för bland annat termins- och optionskontrakt för råolja och raffinerad olja, räntor, aktiederivat, naturgas, kol, samt utsläpp.

Kontek Överföringslinje mellan Danmark (DK2) och Tyskland (DE) Konti-Skan Överföringslinje mellan Sverige (SE3) och Danmark (DK1)

LT Litauen

LV Lettland

Nasdaq OMX NASDAQ OMX Commodities Europé är marknadsplats för kontantavräknade derivatkontrakt i de nordiska, tyska, holländska och brittiska kraftmarknaderna, såsom terminer (Futures, DS Futures) och EPAD-kontrakt.

NL Nederländerna

NO1 Prisområde 1 Norge Oslo

NO2 Prisområde 2 Norge Kristiansand

NO3 Prisområde 3 Norge Trondheim

NO4 Prisområde 4 Norge Tromsø

NO5 Prisområde 5 Norge Bergen

NP Systempris Nord Pool Spot

NPS Marknadsplats för grossistmarknaderna i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Ägs av stamnätsoperatörerna Statnett SF (NO), Svenska kraftnät (SE), Fingrid Oyj (FI), Energinet.dk (DK) och Litgrid (LT).

PL Polen

RU Ryssland

SE1 Prisområde 1 Sverige Luleå

SE2 Prisområde 2 Sverige Sundsvall

SE3 Prisområde 3 Sverige Stockholm

SE4 Prisområde 4 Sverige Malmö

Skagerrak Överföringslinje mellan Norge (NO2) och Danmark (DK1)

SKM Svensk Kraftmäkling. Marknadsplats för handel med nordiska elcertifikat.

Storebælt Överföringslinje mellan Jylland i Danmark (DK1) och Själland i Danmark (DK2) SwePol Link Överföringslinje mellan Sverige (SE4) och Polen (PL)

Øresund Överföringslinje mellan Sverige (SE4) och Danmark (DK2)

Marknadsrapporten beskriver prisutvecklingen på den fysiska marknaden (råkraftsmarknaden) med bland annat utvecklingen för spotpriserna i Sverige och systempriset i Norden. Den finansiella marknaden beskrivs genom prisutvecklingen för terminer och EPAD. Priset på el sätts i balans mellan utbud (produktion) och efterfrågan (användning) vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer. I rapporten beskrivs det aktuella marknadsläget för några av de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :