AmpWorks 12 & 30 byggbeskrivning

19  Download (0)

Full text

(1)

AmpWorks 12 & 30 byggbeskrivning

Denna byggbeskrivning är skyddad av internationell upphovsrätt & dess innehåll ägs av Lehnert Amps AB.

Det är inte tillåtet att mångfaldiga, lägga ut på Internet, länka eller på annat sätt vidarebefordra detta eller delar av detta dokument. Köparen av byggsatsen denna beskrivning tillhör förbinder sig i samband med köpet att rätta sig efter ovanstående.

Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter

2. Förkunskaper 3. Erfoderliga verktyg 4. Introduktion

5. Materiallista (BOM) 6. Komponentförteckning 7. Färgkoder för motstånd 8. Montering på chassie:

Nätuttag, skyddsjord & Transformatorer Gummigenomföringar

Distanser & jordpunkter 9. Bestyckning av kort:

Rörhållare, gummigenomföringar, motstånd, kondensatorer & dioder Jackar, e-lyt kondensatorer & säkringshållare

10. Montering av kort i chassie 11. Kabeldragning

12. Kontroll

13. Montering av rör 14. Provkörning 15. Felsökning 16. Ordlista 17. Garanti

1. Säkerhetsföreskrifter

Varning! Denna byggsats arbetar med 230V Växelspänning och upp till 450V likspänning.

Dessa spänningar kan orsaka dödsfall!

Arbeta aldrig under spänning och bruka yttersta försiktighet vid montering och provning.

Denna byggsats består av högklassiga & för sina ändamål godkända komponenter &

material (bl a ROHS).

Lehnert Amps fritager sig från allt ansvar för skador på utrustning eller på person vid montering eller användning av denna byggsats. Allt brukande sker på egen risk.

2. Förkunskaper

• Att ha elementära kunskaper i el- & elektroniklära

• Att kunna löda & hantera en tennsug

• Att kunna använda en multimeter (DMM) för att mäta spänning, avbrott/kontakt & motstånd

• Att kunna förstå & tillämpa ett layoutschema på ett mönsterkort

(2)

3. Erfoderliga verktyg

• Lödkolv, tennsug & lödtenn (gärna blyfritt)

• Liten sidavbitare (BT 12-100), spetstång (BT 12-302), kabelskalare (BT 12-188) 7, 10 & 13mm ringnyckel, stjärnskruvmejsel.

• Multimeter (DMM) (t ex CO 36-2915)

• Div skruvmejslar ock ringnycklar

En kabelskalare är en tång som är mycket praktisk och billig. Finns t ex på Biltema.

Smältlimspistol likaså.

4. Introduktion

Börja med att bekanta dig med byggsatsen. Se vad det är för delar som är med i påsarna & finn dem i BOM & deras platser på mönsterkortet. Alla platser på kortet skall inte bestyckas.

Se till att ha en ordnad arbetsyta med god belysning att jobba vid. Vi rekommenderar att inte arbeta mer än ett par timmar i sträck.

(3)

5. Materiallista BOM

Materiallista BOM 30 W kit

komponent benämning modell antal

J1-J5 + J6 chassie jack 6

chassie 1

huv, gavlar, huvklotsar , bottenskiva & bakplåt 5+6

D1-D4, D5 & D5 (2x) diod 1N4007 6

C2 elyt kondensator 10uF 16V 1

C19-22 elyt kondensator 22uF 450V 4

C17 elyt kondensator 47uF 500V 1

gummifötter sv.13mm 4

gummigenomföring svart 6

instrumentpanel 1

blanktråd, grön koppl.tråd, kort koppartråd 3

kabel div.färger för sluttrafo UL 600V 6

kabelsko 4mm 1

C12 kondensator 1uF 100V 1

C9, C14 kondensator 100nF 400V 2

C6 kondensator 150p 100V 1

C1, C3, C5, C7, C13, C15 & C16 kondensator 22nF 400V 7

C10 kondensator 470n 100V 1

C8 kondensator 500p 500V 1

krympslang stump 6cm 1

mönsterkort 1

R4, R10, R13, R23, R28, R32, R40-41 &

R54-55 motstånd 100k 1W 10

R50 & R53 motstånd 100r 1W 2

R2, R6, R11, R17, R24, R26-27 & R36-37 motstånd 10k 1W 10

R44 motstånd 180r 10W 1

R42 motstånd 1K 1W 1

R31, R35 & R38 motstånd 1k 5W 3

R1, R5, R7 & R19-20 motstånd 1M 1W 5

R8, R45 & R47-48 motstånd 220k 1W 4

R9, R22, R30, R34 & R39 motstånd 2k2 1W 5

R14 motstånd 33k 1

R18 motstånd 3M3 0,6W 1

R57 motstånd 4k7 1

R25 & vid LED motstånd 470r 2

R21 motstånd 47k 1

R3 motstånd 560r 1

mutter M4 2

mutter M4 lås 7

nätkabel 2,5m 1

nätuttag kpl. 1

pilotlampa 10mm led 1

potentiometer 2x1M log 2

potentiometer 25k/250K 3

ratt stor TK-128-6 5

rör 12AX7WA 3

rör 6V6 alt EL34 2

rörsockel 8p 2

rörsockel 9p 3

skruv för huv & gummifötter sv. Kullrig försänkt 10

skruv M4x10 5

skruv monter- 4,2x13 4

skruv M4x20 1

standoffs 9,6mm 4

standoffs 9,6mm,3mm ps 2

säkring 5x20 1AT 2

F1 säkringshållare kk-mont 1

transformator nät 12 alt. 30W 1

transformator OT 12 alt 30W 1

T1 transistor MPSA42 1

(4)

6. Komponentförteckning

Komponent värde utseende / anm. Komponent värde utseende / anm.

C1 22n R22 2k2 röd-röd-röd

C2 10uF 16V Obs! + & - R23 100k

brun-svart-svart- orange

C3 22n R24 10k brun-svart-orange

C4 NC ej ansluten R25 470r gul-lila-brun

C5 22n R26 10k brun-svart-orange

C6 150p röd R27 10k brun-svart-orange

C7 22n R28 100k

brun-svart-svart- orange

C8 500p Mörkbrun mica R29 strap blanktråd

C9 100n grå R30 2k2 röd-röd-röd

C10 470n grå R31 1k, 5W stor vit krit-lik

C11 NC ej ansluten R32 100k

brun-svart-svart- orange

C12 1uF grå invid V1 pin 8 R33 strap blanktråd

C13 22n R34 2k2 röd-röd-röd

C14 100n grå invid pot 4 R35 1k, 5W stor vit krit-lik

C15 22n R36 10k brun-svart-orange

C16 22n R37 10k brun-svart-orange

C17 47uF 500V Obs! + & - R38 1k, 5W stor vit krit-lik

C18 NC ej ansluten R39 2k2 röd-röd-röd

C19 22uF 450V Obs! + & - R40 100k

brun-svart-svart- orange

C20 22uF 450V Obs! + & - R41 100k

brun-svart-svart- orange

C21 22uF 450V Obs! + & - R42 1k brun-svart-röd

C22 22uF 450V Obs! + & - R43 strap

C23 NC ej ansluten R44

180r,

10W Biig! krit-lik

R45 220k röd-röd-gul

R1 1M brun-svart-grön R46 NC ej ansluten

R2 10k brun-svart-orange R47 220k röd-röd-gul

R3 560r grön-blå-brun R48 220k röd-röd-gul

R4 100k

brun-svart-svart-

orange R49 NC ej ansluten

R5 1M brun-svart-grön R50 100r brun-svart-brun

R6 10k brun-svart-orange R51 & R52 strap blanktråd

R7 1M brun-svart-grön R53 100r brun-svart-brun

R8 220k röd-röd-gul R54 & R55 100k

brun-svart-svart- orange

R9 2k2 röd-röd-röd R56 NC ej ansluten

R10 100k

brun-svart-svart-

orange R57 4k7 gul-lila-röd

R11 10k brun-svart-orange

R12 NC finns inte POT 1 & 4 2x1M log dubbel-potar

R13 100k

brun-svart-svart-

orange BASS pot 250k log bas-pot

R14 33k orange-orange-röd MID pot 25k lin mid-pot

R15 strap blanktråd se bild TRE pot 250k lin diskant-pot

R16 strap blanktråd se bild

R17 10k brun-svart-orange B1 NC ej ansluten

R18 3M3

orange-orange-svart-

röd D1-D4 dioder Obs! strecket

R19 1M brun-svart-grön D5 & D5 dioder Obs! strecket

R20 1M brun-svart-grön

R21 47k gul-lila-svart-röd U$3 & U$4 NC ej anslutna

(5)

7. Färgkoder för motstånd

eller

(6)

8. Montering på chassie Nätuttag

Montera (M) nätuttaget från utsidan av chassiet i dess fyrkantiga hål, vik ut fästvingarna.

M & löd kabelskon på jordkabeln

Löd dit den lilla kopparledaren, den blå kabeln & jordkabeln på nätuttaget.

M jordkabeln mot chassiet.

M säkring (1AT) i säkringshållaren från utsidan av nätuttaget.

Bild 1.

Bild2.

De gula kablarna nederst till vänster på bild 2 går till nättrafons Primärlindning.

(7)

Nättrafo

Därefter monteras nättrafon se bild 3. Obs! vänd den först så att kablarna kommer nämast chassiet.

Använd den stora gummitallriken mellan chassie & trafo,

den lilla gummitallriken mellan trafon & dess monteringsbricka på toppen.

Montera m h a bif. skruv & mutter.

Klipp upp den svarta slangen kring de gula kablarna enl. bilden.

Bild 3.

Sluttrafo

M sluttrafon med 2st M4x10 skruv & låsmuttrar med muttrarna på utsidan.

M 3st gummigenomföringar på chassiet, se bild 4.

Kablarna på sluttrafons primärsida är för korta så de skall klippas av & ersättas med nya.

Bild 4.

(8)

Sluttrafo forts.

M & löd grön, röd & gul kabel (L=30cm) på sluttrafons primärsida, se bild 5.

M krympslang på anslutningarna, tvinna ihop kablarna & dra dem igenom chassiet, se bild 5.

M & löd kablar (L=20cm) på sluttrafons sekundärsida, se bild 6.

M & löd röd kabel på anslutning 2 som senare går till + på 8 Ohms uttaget på kortet.

M & löd gul kabel på anslutning 3 som senare går till + på 4 Ohm uttaget på kortet.

M & löd svart kabel på anslutning 5 som senare går till jord på kortet.

Tvinna kablarna & dra dem igenom chassiet, se bild 6.

Bild 5. Bild 6.

Tvinna & dra igenom kablarna från nättrafon enl. bild 7.

Klipp bort den uppklippta svarta plastslangen från de två gula kablarna ca 2cm från nättrafon.

Löd de två gula kablarna (primär) på strömbrytaren.

Bild 7.

(9)

Distanser

M 1st M4x20 skruv med sexkantskalle ned till höger i chassiet m h a 1st låsmutter, sedan 2st vanliga M4 muttrar.

M sedan 4st ”standoffs” med de bredaste vingarna mot chassiet i dess bakkant.

M därefter 2st kortare distanser i chassiets framkant som kortet sedan skall vila på, se bild 8.

bild 8.

9. Bestyckning av kort Först har vi att ta bort plåtmanschetterna på slutrörshållarna.

Man viker upp de små vingarna (4st per rörhållare) försiktigt m h a en skruvmejsel och / eller en liten tång, & trär av manschetten, se bild 9 & 10.

Bild 9.

Bild 10.

(10)

Bestyckning av kort forts.

Nu är det dags att begå bestyckningen av mönsterkortet & vi börjar med baksidan där vi monterar rörhållarna 2st stora (oktal = 8hål) & 3st små (noval = 9hål).

Var noga med att se till att styrspåret i de stora rörhållarna pekar mittemellan de två hålen i mönsterkortet som är förbundna med varandra med en ledningsbana på mönsterkortet som Går vidare till R51 & R52 (strappar), se bild 11.

Bild 11.

Tryck ned rörhållarna (alla fem) mot mönsterkortet enl. bild 12, löd fast dem & klipp av benen på oktalrörhållarna.

Bild 12.

(11)

Bestyckning av kort forts 2.

M 3st gummigenomföringar på kortet.

När samtliga rörhållare är fastlödda & kollade en gång till att de sitter rätt vänder vi på kortet & börjar montera motstånd & kondensatorer

kring rör 1 (V1) & effektloopen, se bild 13 & 14.

OBS! Komponenterna löds från samma sida som de monteras d v s från ovansidan om inget annat sägs. (eller skrivs)

OBS! Alla hål och platser på kortet skall inte bestyckas eller lödas.

Bild 13.

M & löd R1, R2, R3, C2 (Obs! +/-), R5, R6, R9 (2,2k invid C12 & pin 8 på V1), R43 (strap),

D5 & D5 (2st i serie invid pin 3 på V2), R8 & R11 (upphöjda, se den lilla trådbiten som ligger som hjälp-distans under dessa vid lödning så att motstånden inte ligger an mot ledningsbanan under), R29 (strap, upphöjd), R4, R10, R40, R19, R17, R18, R41 & R42.

(12)

Bestyckning av kort forts 3.

Bild 14.

Nästa steg är att montera litet högre komponenter kring V1 & loopen.

M & löd C1, C23, C12 (invid pin 8 på V1), C3, C9, C10 & T1 (Obs! platta sidan vänd mot R17).

Därefter går vi vidare till V2:

M & löd R7, R45, R22, R13, R23, R21, R36 & R37 upphöjda, R20 & C13.

M J1, J2, J4 & J5. löd dessa på baksidan av kortet, Se bild15.

Klipp rent på baksidan & kontrollera att alla lödningar flutit igenom ordentligt.

Bild 15.

(13)

Bestyckning av kort forts 4.

Vi fortsätter med att M & löda R14, R57, C8, R24 (upphöjd), R27, R25, R26, C14 (invid POT4), &

R33 (strap, upphöjd).

Vidare M & löd R50 & R53 (upphöjda), R47 & R48, strappar mellan R15 & R16 samt mellan R15 & R46, se bild 16.

Bild 16.

M & löd R28 & R32 (upphöjda), C15 & C16 (upphöjda), R30 & R39 (upphöjda) samt R34.

M & löd strappar på R51 & R52, M & löd R55 & R54, D4, D3, D1 & D2 (Obs! strecken), samt ett 470 Ohms motstånd invid ”LED” längst ned i högra hörnet av kortet, se bild 17.

Bild 17.

Nu är nästan alla små komponenter förhoppningsvis monterade & lödda. Klipp rent på baksidan och kontrollera att alla lödningar flutit igenom ordentligt.

(14)

Bestyckning av kort forts 5.

Det är nu dags att montera nästan alla resterande komponenter på kortet.

Vi fortsätter med att M & löda C22, C21, C20 (Obs! + & -). Montera dessa ca 5mm ovanför kortet, det är lättare att komma åt dem på så sätt utifall de skulle behöva bytas någon gång. M & löd R44 (upphöjd),

R31 (upphöjd), R35 & R38 (upphöjda), säkringshållare F1, C19, C17 samt 10mm LED (polariteten på denna spelar ingen roll).

M sedan bakplåten på J1, J2, J4 & J5, dra inte åt ännu, se bild 18.

Klipp rent komponentben på baksidan & kolla lödningarna.

E-lytarna på bilden är sneda bara för att komma åt att löda dit dem.

Vi rätar upp dem senare & fixerar dem med en klutt smältlim.

Bild 18.

10. Montering av kort i chassie

Sådärja, nästa steg är att montera kortet i chassiet och sedan monterar vi de allra sista komponenterna.

Luta in kortet i chassiet enl. bild19. Dra upp kablar enl bilden genom gummigenomföringarna i kortet

Bild 19.

(15)

Montering av kort i chassie forts.

Lägg ned kortet i framkant mot de två nylondistanserna & trä på M4 skruven ned i högra hörnet.

Bild 20.

trä sedan på de 4st nylondistanserna i bakkant, dra efter med kablarna & stick en blyertspenna i mitthålet på slutrörshållarna & lirka upp dem m h a pennan genom chassiet.

Se sedan till att kablarna inte ligger ikläm & snäpp fast de 4st nylondistanserna i bakkant.

M en M4 låsmutter ned i högra hörnet av kortet märkt ”GND”, se bild 20.

Bild 21.

M det sista jacket i hålet i chassiet invid nätuttaget, se bild 21. Det är nu lämpligt att montera gavlarna i trä tillfälligt så att det går att jobba med chassiet uppochned.

(16)

Montering av kort i chassie forts 2.

Bild 22. Bild 23.

M ben av blanktråd enl bild 22, klipp dem till en längd av 11-12mm utanför taggarna på jacket.

M jacket med båda distansbrickorna & frontpanelen & stick ned benen på jacket enl bild 23 & löd dem från ovansidan, se pilarna.

Nu skall potarna förkonfektioneras litet se bild 24.

Lödöglorna skall böjas ut ca 45 grader som på den nedre poten samt

”flärpen” på sidan skall vikas åt sidan.

Tag sedan bort muttrar & brickor från potarna &.

M pot-chassie-frontpanel–bricka-mutter & ratt från inputjack i riktning mot lysdiod:

2x1M dubbelpot (GAIN), 250k log (LOW), 25k lin (MID), 250k lin (HIGH) &

2x1M dubbelpot (VOLUME).

Bild 24. Bild 25.

(17)

Montering av kort i chassie forts 3.

Lödöglorna bockas sedan in m h a en liten skruvmejsel mot de stora monteringshålen i kortet.

Den mittre lödöglan på varje pot sticker på så sätt igenom kortet, se bild 25 & 26.

Löd sedan öglorna mot monteringshålen med ganska mycket lödtenn, se bild 27, 28 & 29.

Bild 26. Bild 27.

Bild 28. Bild 29.

När alla potar är lödda monterars de sista komponenterna ev. C6 se nedan samt C7 & C5 (upphöjda).

C6 gör förstärkaren litet ljusare i grundtonen. Man kan prova med eller utan C6 senare & känna av vilket passar dig bäst.

11.Kabeldragning

M högtalarkablar enl bild 30. Svart löds till jord, gul löds till 4 Ohm & Röd kabel löds till 8 Ohm jack.

M & löd de två gröna kablarna från nättrafon (glödmatningen) på kortet i hålen märkta ”6V3”, se bild 31.

Bild 30. Bild 31.

(18)

Kabeldragning forts.

M & löd de två röda kablarna från nättrafon (anodmatningen) på kortet märkta ”AC”, se bild 32.

M & löd de tre kablarna från sluttrafon, se bild 33. Den gröna & den gula kabeln ansluts i hålen märkta ”OT”. Den röda kabeln ansluts i hålet märkt ”B+”

Bild 32. Bild 33.

12. Kontroll

Nu är det dags att syna arbetet. Dubbelkolla att de komponenter som har en bestämd polaritet och skall sitta vända åt ett visst håll gör det: Dioder, e-lytar, T1.

Se efter att lödningar är bra, att det inte ligger smått spräp på kortet eller i chassiet.

M säkring i hållaren på kortet.

13. montering av rör

M rören i sina hållare försiktigt. Det kan vara bra att slipa litet på stiften på (de små) förstegsrören m h a smärgelduk eller sandpapper. Se noga till att smårören hamnar rätt i stifthålen på rörhållarna.

M slutrören med styrningen på mittstiftet i rätt läge.

14. Provkörning

Palla upp chassiet så det hänger uppochned så att rören går fritt.

Vrid upp alla rattar rakt upp ”kl12”.

Anslut högtalare till något av högtalaruttagen, anslut en lös gitarrkabel till inputjacket.

Se till att strömbrytaren står i läge ”0” och anslut nätkabeln till nätuttaget & i ett vägguttag.

Inga fingrar inne i chassiet nu!

Knäpp på förstärkaren och kontrollera:

• Att lysdioden lyser

• Att det inte ryker eller fräser någonstans

• Att rören börjar glöda

• Att det börjar höras ett surr från högtalaren

Om allt verkar som det skall kan man ansluta en gitarr till gitarrkabeln & provspela!

(19)

Därefter är det läge att montera huvklotsar på trägavlarna vilka sedan putsas & oljas/lackas/laseras, se bild 34. M sedan huv & bottenskiva & gummifötter.

Bild 34.

15. Felsökning

Fungerar det inte enl. avsnitt 14 får man ta fram en multimeter (DMM) & kontrollera med förstärkaren påslagen & en hand i fickan:

Finns det ca 300V växelström mellan punkterna ”AC” & ”AC” på kortet? Om inte kolla säkringar.

Finns det ca 300V likström mellan chassie & den vänstra lödanslutningen på ”R36”.

• Lyser lysdioden & rören?

Om det piper/hoar/visslar när man vrider upp ”Volume” utan att ha något i inputjacket kan man prova att skifta gul & grön kablel anslutna till ”OT” & ”OT” på kortet.

16. Ordlista

Lödkolv: verktyg att smälta lödtenn med isyfte att idetta fall elektriskt sammankoppla elektroniska komponenter

Knölkorv: Person som aldrig är nöjd med någonting. Läte: ” Det känns ändå inte bra”

BOM: ”Bill Of Material”, materiallista

DMM: Digital MultiMeter

E-lyt: Elektrolytkondensator, polariserad kondensator

Jack: chassiemonterat uttag för teleplugg

LED: Light Emitting Diode, lysdiod

NC: Not Connected, inte inkopplad, används inte

M: Montera

POT: POTentiometer, komponent som vanligtvis sitter bakom t ex en (volym-)ratt, steglös spänningsdelare

PT: ”Power Transformer”, Nättransformator, Nättrafo

Strap, strappar: bygling, byglingar m h a blanktråd mellan två hål på mönsterkortet

OT: ”Output Transformer”, Utgångstransformator, Sluttrafo

18. Garanti

Denna byggsats är garanterad mot material- och komponentfel under ett år.

Rör är förbrukningsartiklar och omfattas ej av garantin.

Garantin täcker ej handhavandefel, felaktig montering eller skador uppkomna genom onormalt slitage

Lehnert Amps AB 2010.

Figure

Updating...

References

Related subjects :