?Ě4,t.|\il *b? '

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jméno: Ivúa MUllERovÁ - ogobDl číslo: Po610025B

Itodnocení na,lTho\,"l]é vedoucím diplomové pIáce. v,ibaraf ' Hodnocení nalThol'ané oponentem diplomové pláÉe. vYbornt'

Průběh obhďoby ďplomové P!áce:

1' PÍeŽe[tace DP

2' sezíámeÓi s posudkem

3. Reakce studerrt\ na Posudek odPovíd2la lJÍovni a odbomosti

4. Dishrse komise a sMentry k teÍr'átu DP. studeÍIt}a věcně a odbomě odpovídala na dotrŽy . ied$otlivých členů komise (viz n힀)

"v Va|wa - fu" 4* JP Eí.w 7n,t1,r4i^", 24'j.1,a1yp.6&a.\t4.a. (,,,,o,,ofu.,o*,2r

?Ě4,t.|\il *b? '

trt, k.Ltat" cal, R ?woŤ auo.9|w FLnň.! Ft.Nt,žd,,.

a,u. Jo^Íkt _ %l}azl^l,h1| ua. t,lt'<iltsol (+,*,a*t ud*+a{% .

t t ] t - - , , -

úe' M+hnLJÍ'y,- W,r ?,qo,,,-| wb[.Á,t'a"ea', 7ýáuďl^. .L t!4olvztfq4&-,

P?r*, ^

6d'uo,.t. n..|r|.,-, tóv,*t"z,ar n'lr

h úÍ. lL ylú,l

K:asi,nkAce| y(.ú}4. d,bře

Datum obhajoby: 14.f. b44 L'L^M-?

;"&'.;;'";."

Figure

Updating...

References

Related subjects :