268–280 (tillgänglig på www.worldlit.se) Till detta kommer utdelat och kopierat material

Full text

(1)

Lunds universitet

Språk- och litteraturcentrum Litteraturvetenskap

LIVA04 (1-60 hp) – VT2019

Delkurs 4: Litteraturens villkor idag (7,5 hp)

(Fastställd av sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum 04-12-2018) Facklitteratur

Grundbok i litteraturvetenskap. Historia, praktik, teori, red. Carin Franzén, Lund 2015, s 15- 144 (ca 120 s)

Litteraturens offentligheter, red. Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, Studentlitteratur: Lund 2009 (ca 120 s)

Steiner, Ann, Litteraturen i mediesamhället (2009), rev. upplaga, Studentlitteratur: Lund 2015 (ca 100 s)

Artiklar och utdrag:

Forslid, Torbjörn, Jon Helgason, Lisbeth Larsson, Christian Lenemark, Anders Ohlsson och Ann Steiner, ”Att förhandla litterärt värde – Sami Said och Väldigt sällan fin”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2013:3–4, s 121–133 (13 s) (tillgänglig på nätet)

Heilbron, Johan, ”Towards a Sociology of Translation: Book Translations as a Cultural World- System”, European Journal of Social Theory, 2 (1999): 429-44.


Ohlsson, Anders, ”Läspraktiker och litteraturens sociala värden”, i Litterära värdepraktiker.

Aktörer, rum, platser, Makadam: Göteborg 2017, s 126-170 (kop mat) Sartre, Jean-Paul, ur ”Vad är litteratur?” (kop mat)

Tenngart, ”Literary Migration as Transformation” i World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Verncacular Exchange, red. av Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling, Yvonne Lindqvist och Helena Wulff, s. 268–280 (tillgänglig på www.worldlit.se) Till detta kommer utdelat och kopierat material.

Summa facklitteratur: ca 500 s Skönlitteratur

Valfria utgåvor av följande titlar Baudelaire, Charles, ”Au lecteur”

Ekman, Kerstin, Grand final i skojarbranschen Flaubert, Gustave, ur Madame Bovary

Goethe, Johann Wolfgang von, ur Faust (Tillägnan och Förspel på teatern) (8 s) Gren, Jonas, Antropocen

Kwesi Johnson, Linton, ”Mekin Histri”

Martinson, Moa, ur Kvinnor och äppelträd

Rowling, J. K., Harry Potter och de vises sten (200 s)

Strindberg, August, Röda rummet, kap 5 ”Hos förläggaren” (finns även på Litteraturbanken)

(2)

Swift, Graham, Mödrarnas söndag

Wainaina, Binyavanga, En dag ska jag skriva om den här platsen Woolf, Virginia, Ett eget rum

Till detta kommer utdelat och kopierat material.

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.worldlit.se)
Relaterade ämnen :