Här vill vi leva våra liv!

Full text

(1)

Här vill vi leva våra liv!

Partiprogram 2011–2014

GÄLLIVARE KOMMUN

Här vill vi leva våra liv!

Partiprogram 2011–2014

(2)

DU VÄLJARE som vill vara delaktig i ett tvärpolitiskt parti som arbetar för Gällivare kommuns framtid.

DU VÄLJARE som vill ha en ordentlig översyn av hur de kommunala pengarna används och fördelas.

DU VÄLJARE som vill ha politiker som samarbetar med dig kring Gäl- livare kommuns utveckling.

DU VÄLJARE som vill bidra till att skapa ett friskt samhälle där stolta medborgare vill växa upp och leva kvar.

FÖR DIG ÄR NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI – GÄLLIVARE DET SJÄLVKLARA VALET DEN 19 SEPTEMBER 2010!

Ansvarig utgivare: Margareta Henricsson Norrbottens Sjukvårdsparti Gällivare Box 111, 982 32 Gällivare

Tel/Fax: 0970-101 29 E-post: sjukvardspartiet.gve@bredband.net

Hemsida: www.sjukvardspartiet.nu

¤ Barnomsorg

och skola När man som barnfamilj väljer boende och närmiljö så är möjligheterna till bra barnomsorg och skola viktiga faktorer.

¤ Ungdomar Ungdomar i meningsfull sysselsättning skapar glädje.

De ska ha möjlighet att delta i utvecklingen av kommunens framtid.

¤ Demokrati Demokrati innebär att alla ska få chansen att komma med förslag och idéer.

¤ Äldre Våra äldre medborgare ska ha ett värdigt liv med god livs- kvalitet oavsett boendeform.

¤ Handikappolitiskt

program Ett handikappolitiskt program ska visa hur den fysiska miljön ska göras tillgänglig för funktionshindrade personer

¤ Kultur Ung som gammal träffas och skapar gemensamma kultur- upplevelser.

¤ Näringsliv, fritid

och turism Samverkan mellan kommun och näringsliv i gemensam sats- ning för en kraftfull ökning av besöksnäringen.

¤ Landsbygden Landsbygdens invånare ska ha bra förutsättningar till vård, skola och omsorg.

¤ Rättsväsende Ett öppnare och säkrare samhälle.

¤ Sjukvård En tillgänglig och trygg sjukvård för alla.

¤ Friskvård Ökat ansvar över sitt eget liv och välbefinnande.

l Norrbottens sjukvårdsparti är blockpolitiskt obundet.

l Sakfrågornas lösning och inte politisk färg är därför grunden för vårt arbete.

l Vi är beredda att samverka för att nå samförståndslösningar.

l Alla med demokratiska värderingar kan vara medlemmar i partiet.

l Jämställdhet mellan könen är en självklarhet för oss.

l Rättvisa, omsorg, tydlighet och ärlighet skall prägla vårt arbete.

l Partiet verkar för alla norrbottningars rättvisa välfärd.

Länskansliet: Box 160, 961 22 Boden Tel: 0921-515 40

Fax: 0921-515 42

E-post: kansliet@sjukvardspartiet.nu Hemsida: www.sjukvardspartiet.nu

(3)

¤ Barnomsorg

och skola När man som barnfamilj väljer boende och närmiljö så är möjligheterna till bra barnomsorg och skola viktiga faktorer.

¤ Ungdomar Ungdomar i meningsfull sysselsättning skapar glädje.

De ska ha möjlighet att delta i utvecklingen av kommunens framtid.

¤ Demokrati Demokrati innebär att alla ska få chansen att komma med förslag och idéer.

¤ Äldre Våra äldre medborgare ska ha ett värdigt liv med god livs- kvalitet oavsett boendeform.

¤ Handikappolitiskt

program Ett handikappolitiskt program ska visa hur den fysiska miljön ska göras tillgänglig för funktionshindrade personer

¤ Kultur Ung som gammal träffas och skapar gemensamma kultur- upplevelser.

¤ Näringsliv, fritid

och turism Samverkan mellan kommun och näringsliv i gemensam sats- ning för en kraftfull ökning av besöksnäringen.

¤ Landsbygden Landsbygdens invånare ska ha bra förutsättningar till vård, skola och omsorg.

¤ Rättsväsende Ett öppnare och säkrare samhälle.

¤ Sjukvård En tillgänglig och trygg sjukvård för alla.

¤ Friskvård Ökat ansvar över sitt eget liv och välbefinnande.

Vill du vara med och förverkliga våra visioner och mål?

(4)

Barnomsorg

När man som barnfamilj väljer boende och närmiljö så är möjligheterna till bra barn- omsorg och skola viktiga faktorer.

¤ Grupper på max 16 barn

¤ Spännande lekredskap i utemiljön

¤ Handikappanpassade lekplatser

Barn och skola

¤ Mer resurser i de lägre åldrarna

¤ Klasser på max 25 elever

¤ Stärka elevhälsans resurser

¤ Större satsningar på skolsvaga elever

¤ Skolvärdar och skolvärdinnor

(5)

Gällivare kommun

Våra framtidsbilder

Ungdomar

Ungdomar i meningsfull sysselsättning skapar glädje. Ungdomar skall ges möjlighet att delta i utvecklingen av kommunens framtid.

¤ Värdiga praktikplatser

¤ Ungdomshjälparteam – förebygga och hjälpa drogberoende

¤ Stärka kommunens barn och ungdomsenhet

¤ Ge ungdomar möjlighet att praktisera som politiker

¤ Fortsatt samarbete skola/näringsliv

¤ Utveckla ungdoms- och handikappidrotter

Demokrati

Demokrati innebär att alla ska få chansen att komma med förslag och idéer.

¤ Samarbete över partigränser

¤ Lokala folkomröstningar i stora över- gripande frågor

¤ Regelbundna dialoger med invånarna för Gällivare kommuns bästa

¤ Utveckla medborgarfrågan i kommun- fullmäktige

¤ Starta upp ett diskussionsforum på webben

(6)

Äldre

Våra äldre medborgare ska ha ett värdigt liv med god livskvalitet oavsett boende.

¤ Meningsfulla aktiviteter

¤ Friskvård / taktil massage

¤ God mat, sång och musik

¤ Rättighet till utomhusvistelser

¤ Makars rättighet till samboende

¤ Väl utbyggd hälsovård för äldre

Handikappolitiskt Program

Ett handikappspolitiskt program ska visa hur den fysiska miljön ska göras tillgänglig för funktionshindrade personer.

¤ Funktionshindrade ska ha tillgång till ledsagare

¤ Samhällsinformationen ska vara anpassad och tillgänglig för funktionshindrade

¤ Vid all upphandling av varor och tjänster skall funktions- hindrades behov beaktas.

¤ Den fysiska miljön ska anpassas för funktionshindrade personer

(7)

Gällivare kommun

Våra framtidsbilder

Kultur

Ung som gammal träffas och skapar gemensamma kulturupplevelser.

¤ Ny biblioteksverksamhet för samhället

¤ Slå vakt om Kulturskolan

¤ En utvecklad museieverksamhet i samarbete med LKAB

¤ Samarbete över gränser ger framgångsrika kulturevenemang

¤ Värna om våra minoritetskulturer

Näringsliv, fritid och turism

Samverkan mellan kommun och näringsliv i gemensam satsning för en kraftfull

ökning av besöksnäringen.

¤ Komplettera istället för att konkurrera

¤ Stötta nyföretagande

¤ En god fungerande kommunikation och utbyggd infrastruktur

¤ Bevara vår unika miljö

¤ Investering i ett Äventyrsbad

¤ Belysning efter ridstigen

¤ Välpreparerade motionsspår

(8)

Landsbygden

Landsbygdens invånare ska ha bra förutsättningar till vård, skola och omsorg.

¤ Bra kommunikationer mellan lands- bygd och tätort

¤ God vägstandard, även vintertid

¤ Egen företagsverksamhet ska upp- muntras

¤ Lokalproducerad mat

¤ Bokbussen ska vara kvar

Rättsväsende

Ett öppnare och säkrare samhälle.

¤ Kommunal larmcentral

¤ Aktiv Kvinnojour

¤ Aktiv drogbekämpning

¤ Aktivt samarbete mellan polis och kommun

(9)

Gällivare kommun

Våra framtidsbilder

Sjukvård

En tillgänglig och trygg sjukvård för alla.

¤ Ökade resurser till primärvården

¤ Avskaffa stafettsystemet

¤ Kraftfulla Insatser mot psykisk ohälsa

¤ Stärka rätten att välja alternativ sjukvård

¤ Respekt för både patienten och läkarens kunskap

¤ Återinför läkarsekreterare

¤ Tydlig samverkan mellan kommun och landsting

¤ Kvalitativ vård i livets slutskede

Friskvård

Ökat ansvar över sitt eget liv och välbefinnande.

¤ Möjlighet att delta i aktiviteter som stärker kropp och själ

¤ Öka medvetenheten om friskvårdens betydelse i samhället genom utökat samarbete mellan kommun, friskvårds- ledare, skolor och företag

(10)

Margareta Henricsson Bernt Nordgren Lena Nordgren Tommy Krigsman Peter Backefalk

Bror Henricsson Ulla Backefalk Nicklas Johansson Greta Oja Torbjörn Sandin

Anna Henricsson Jana Nordgren Agnes Mukka Maria Henricsson Allan Martinsson

Ivar Keinström Doris Johansson Alf Johansson Birgitta Waara Elis Haapaniemi

Berit Haapaniemi Gerhard Larsson

(11)

1 Margareta Henricsson

F.d. Kommunsekreterare Malmberget 12 Jana Nordgren

Socionom Gällivare

2 Bernt Nordgren

Lärare Gällivare 13 Agnes Mukka

Pensionär Gällivare

3 Lena Nordgren

Lärare Gällivare 14 Maria Henricsson

Sjuksköterska Malmberget

4 Tommy Krigsman

F.d. Gruvarbetare Palohuornas 15 Allan Martinsson

Campingföreståndare Gällivare 5 Peter Backefalk

Sjukgymnast Malmberget 16 Ivar Keinström

Pensionär Nilivaara

6 Bror Henricsson

Seniorkonsult Malmberget 17 Doris Johansson

F.d. gruvarbetare Dokkas 7 Ulla Backefalk

F.d. Rehabhandläggare Malmberget 18 Alf Johansson

F.d. skyddstekniker Dokkas 8 Nicklas Johansson

Lärare Gällivare 19 Birgitta Waara

Pensionär Gällivare

9 Greta Oja

Sjuksköterska Gällivare 20 Elis Haapaniemi

Pensionär Gällivare

10 Torbjörn Sandin

Gruvarbetare Gällivare 21 Berit Haapaniemi

Pensionär Gällivare

11 Anna Henricsson Gällivare 22 Gerhard Larsson Gällivare

GÄLLIVARE KOMMUN

Val till

kommunfullmäktige

(12)

... där Vi lyssnar på dig.

... där Du alltid får tycka som Du vill.

... där Vi driver sakfrågor.

... där Du och Dina speciella kunskaper är värdefulla.

... där Vi respekterar Dig precis som Du är.

... där Samarbete och sunt förnuft är viktigare än prestige.

För att kunna utveckla Gällivare kommun måste vi samverka

ÄR

ETT OVANLIGT PARTI FÖR VANLIGA MÄNNISKOR OCH PARTIET ENGAGERAR SIG I

ALLA

KOMMUNALA SAKFRÅGOR

Så vill vi ha det! Hur vill Du ha det?

Har du frågor, idéer eller förslag, maila oss på sjukvardspartiet.gve@bredband.net

eller ring: 0970-101 29 Bli medlem via vår hemsida

www.sjukvardspartiet.nu

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :