Taxor och avgifter. Fr o m 1 augusti Bibliotek. Båtplatser. Fritidsgårdar. Flytvästar. Gymnastiksalar. Idrottsanläggningar.

20  Download (0)

Full text

(1)

Taxor och avgifter

Fr o m 1 augusti 2012 

   

               

 

Bibliotek  Båtplatser  Fritidsgårdar  Flytvästar  Gymnastiksalar  Idrottsanläggningar  Kronan 

N3 Kulturskola 

N3 lokaler 

Samlingslokaler 

Scenvagn 

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Taxedefinitioner Idrottsanläggningar- och gymnastiksalar 2

Gymnastiksalar skolor 3

Granngårdens motionsanläggning 3

Granngården konstgräsplan 3

Torsbohallen 4

Grusplaner Torsbo, Sjuntorp 4

Slätthults gräsplaner 4

Bergtäkten gräsplan 4

Edsborgs Idrottsplats 5

IP Skogen 5

Scenvagn – bänkar 6

Sjuntorp simhall, idrottshall 6

Taxedefinitioner Slättbergshallen 7

Slättbergshallen 8

Taxedefinitioner Samlingslokaler 9

Samlingslokaler 9

Båtplatser 9

Flytvästar 9

Taxedefinitioner Fritidsgårdar 10

Fritidsgårdar 10

Öresjögården/ Kamratbanan 10

Taxedefinitioner Kronan 11

Kronan Kulturhuset/Fritidsgården 11

Taxedefinitioner Stadsbiblioteket 12

Stadsbiblioteket 12-13

Taxedefinitioner N3 Kulturskola 14

N3 Kulturskola 14-15

Taxedefinitioner N3 16

N3 salar/rum/studios/replokaler 16-17

1

(3)

IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH GYMNASTIKSSALAR

Taxedefinitioner

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar ex. skolor, fritidshem, äldreomsorg och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag och företagsförening, högskolor eller därmed jämförbara

utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50%.

Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100%.

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget.

Arrangemang/ tävlingar med entré debiteras med 15% av bruttointäkterna, dock minst minimihyra = 3 tim. Tid över 3 tim debiteras enligt taxa 3.

För arrangemang av engångskaraktär samt där arrangören har företagssponsring kopplad till entrén kan separata avtal slutas. Utgångspunkten för avtalet skall dock vara 15% av bruttointäkterna. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbeställningsavgift

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där

Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det p.g.a. detta uppkommer skada är ej hyresgästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr/ tim exkl. moms.

Kontrakt/ abonnemang

För att teckna kontrakt/ abonnemang krävs att man fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt/ abonnemang.

Övriga villkor

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

2

(4)

GYMNASTIKSALAR, SKOLOR Taxa 1 kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr Stor/ tim

Kronogården, Lyrfågeln, Magnus Åberg, Nils Ericson, Polhem, Sylteskolan

Ungdomsmatcher/ tim

55 95

72 125

Mellan/ tim

Skogshöjden 48 62 105

Liten/ tim

Frälsegårdsskolan, Hjortmossen, Karlstorp, Kronogården, Lyrfågeln, Skoftebyn, Stavre, Strömslund, Sylte, Velanda, Åsaka

48 62 100

Endast omklädningsrum i samband med uteträning

30 40 55

Gymnastiksal övernattning - 30 personer 31-50 personer mer än 51 personer

815 kr/ dygn 915 kr/ dygn 1 015 kr/

dygn

GRANNGÅRDENS MOTIONSANLÄGGNING Taxa 1 kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr Idrottshall/ tim

Ungdomsmatcher/ tim 55

95 72 125

Badminton/bana/ tim 30 40 60

Squashhall/bana/ tim 60 75 100

Omklädningsrum/ tim 30 40 55

Bastu/ person 15 15 25

Hyra av Avgift kr

Squashrack 25

Badmintonrack 25

Fotboll 25

KONSTGRÄSPLAN GRANNGÅRDEN träning/match utan entré

Taxa 1 kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr Vecka 42 – 15 inkl. omklädningsrum/ tim

Vecka 42 – 15 exkl. omklädningsrum/ tim

265 235

285 245

395 340 Vecka 16 – 41 inkl. omklädningsrum/ tim

Vecka 16 – 41 exkl. omklädningsrum/ tim

130 100

160 120

265 210 Skolor vardagar kl 08.00 – 16.00 erhåller taxa 1

3

(5)

TORSBOHALLEN Taxa 1 kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr Idrottshall/ tim

Match ungdom

75 115

100 150

Endast omklädningsrum/ tim 30 40 55

GRUSPLANER

TORSBO, SJUNTORP

Taxa 1 kr

Taxa 2 Kr

Taxa 3 kr

Match inkl. två omklädningsrum/ tim 85 95 125

Träning inkl. ett omklädningsrum/ tim 65 85 110

Träning exkl. omklädningsrum/ tim 40 50 75

Endast omklädningsrum/ tim 30 40 55

Torsbo grusplan Avgift kr

Cirkus/ påbörjat dygn (3 400/ tillfälle) 1 700

SLÄTTHULTS GRÄSPLANER Avgift kr

Träning/ tim 175

Match/ tillfälle 550

Match/ utombys/ tillfälle 900

Sommarträning / tim 80

Match juni – september/ tim Skolor/ tim

100 80

Företag/ tim 150

BERGTÄKTEN GRÄSPLAN Taxa 1

kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr

Trollhättans IF/ tim 45 45 85

Korpen (Endast vuxna) - - 85

4

(6)

EDSBORGS IDROTTSPLATS Taxa 1 kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr A-plan

Match inkl. omklädningsrum/ tim 150 200 300

Träning inkl. omklädningsrum/ tim 85 115 175

Elljus/ tim 160 160 160

B-plan

Match inkl. omklädningsrum/ tim 90 100 160

Träning inkl. omklädningsrum/ tim 60 80 135

Konstgräsplan träning/ match utan entré*

Vecka 42 – 15 inkl. omklädningsrum/ tim 265 285 395 exkl. omklädningsrum/ tim 235 245 340 Vecka 16 – 41 inkl. omklädningsrum/ tim 130 160 265 exkl. omklädningsrum/ tim

*Skolor vardagar kl. 08.00 – 16.00 erhåller taxa 1

100 120 210

Konstgräsplan match med entré/ tim 525 525 525 Friidrott

Tävling/ tim inkl. omklädningsrum 295 295 295

Träning/ vecka inkl. omklädningsrum 1 500 1 500 1 500

Träning/ tim inkl. omklädningsrum 175 195 225

Träning/ tim exkl. omklädningsrum 145 155 170

Löparbanor (tester)/ tillfälle exkl. omkl.rum 145 155 170

Omklädningsrum

Endast omklädningsrum/ tim 30 40 55

Övrigt

Samlingslokal/ tim 55 70 175

Styrketrän.lokal i samband m uteträning/ tim 55 55 55

IP Skogen Avgift kr

Målvagn/ tillfälle (tre dygn) 715

Toalettvagn inkl. tömning/ tillfälle (tre dygn)

Föreningar från andra kommuner betalar 50% tillägg på respektive taxa

1 200

5

(7)

SCENVAGN – BÄNKAR Liten scen kr Stor scen kr Ideella föreningar, idéburna organisationer

och enheter inom kultur och fritidsförvaltningen/ dygn

2 600 5 100

Trollhättans Stads förvaltningar och vid arrangemang där Trollhättans Stad är medarrangör/ dygn

4 600 8 100

Övriga/ dygn + 25 % moms 6 600 15 100

Hyra av bänkar 25 kr/ styck. Vid transport tillkommer transportkostnad.

Övriga villkor

Vid transport utanför Trollhättans kommun tillkommer transportkostnad.

Uthyrning i andra hand ej tillåten

SJUNTORPS SIMHALL Taxa 1

kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr

Badavgift (under 3 år gratis) 20 35 40

Rabatthäfte 10-kort 180 315 360

Hyra av simhallen/ tim 350 400 450

Simundervisning 40 minuter max 30 st

*Skolor vardagar kl 08.00-16.00 erhåller taxa 1

330 370 420

Babysim Avgift kr

Baby- o småbarnssim – 8 tillfällen 525

Babysim drop-in/ tillfälle (2 vuxna + 2 barn) 75

SJUNTORP IDROTTSHALL Taxa 1 kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr

Idrottshallen/ tim 55 72 125

Badminton/ bana/ tim 30 40 60

Styrketräningshall/ tim (åldersgräns 15 år) 25 25 25

Styrketräningshall/ tim 10-kort 225 225 225

6

(8)

SLÄTTBERGSHALLEN

Taxedefinitioner Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år.

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar ex. skolor, fritidshem, äldreomsorg och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag och företagsförening, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.

Taxa 5

Externa hyresgäster utanför Trollhättans kommun Arrangemang

Vid arrangemang debiteras föreningar enligt taxa 3 och företag enligt taxa 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget.

Tävlingar och arrangemang med entré debiteras med 15% av bruttointäkterna, dock minst minimihyra = 3 timr. Tid över 3 tim debiteras enligt taxa 3.

För arrangemang av engångskaraktär samt där arrangören har företagssponsring kopplad till entrén kan separata avtal slutas. Utgångspunkten för avtalet skall dock vara 15% av

bruttointäkterna. Extra kostnader i samband med arrangemang står arrangören för.

Avbeställningsavgift

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För alla anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans Stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det p.g.a. detta uppkommer skada är ej hyresgästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500:-/ tim exkl moms.

Kontrakt/ abonnemang

För att teckna kontrakt/ abonnemang krävs att man fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt/ abonnemang

Övriga villkor

Uthyrning i andra hand ej tillåten

7

(9)

SLÄTTBERGSHALLEN Taxa 1 kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr

Taxa 4 kr

Taxa 5 kr A-hall (bandyhall)

Arrangemang/ match utan entré/ tim

150 180 370 550 1 100

Träningshyra/ tim

Träningshyra/tim t o m v. 43 inkl omklädningsrum

130 160 265 395 840

2 300

B-hall (ishall)

Arrangemang/ match utan entré/ tim

150 180 370 550 1 100

Träningshyra/ tim 130 160 265 395 840

C-hall (träningshall)

Hyra/ tim 110 130 210 330 650

Omklädningsrum

Icke säsong/ tim 55 75 95 140 210

Skolor erhåller taxa 1 i samtliga hallar under bokningsbar tid, vardagar

8

(10)

SAMLINGSLOKALER

Taxedefinitioner Taxa 1

Barnverksamhet samt handikapp- och pensionärsverksamhet.

Taxa 2

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar t.ex. skolor, fritidshem, äldreomsorg och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 3

Festtaxa som tillämpas för fest, dans eller liknande. Detta oavsett hyresgäst.

Separata överenskommelser kan träffas

För att hyra samlingslokal/ festlokal krävs att man fyllt 25 år.

SAMLINGSLOKALER Taxa 1 kr Taxa 2 kr Taxa 3 kr

Götasalen (hyrs ej ut till fester)

Lilla salen/ tillfälle 160 290 475

Stora salen/ tillfälle 215 525 685

Kök/ tillfälle 60 90 110

Slätthultsgården

Stora salen inkl. kök/ tillfälle 275 615 795

Valkyrian (hyrs ej ut till fester)

Stora salen inkl. kök/ tillfälle 275 615 795

Kronogårdens samlingslokal Stora salen inkl. kök/ tillfälle

Stora salen inkl. kök/ tim 65 85

1 600

Kronansalen, Kronan – se separat taxesättning Kronan

BÅTPLATSER (Strandgatan, 16 st) Avgift kr Båtplats med Y-bom inkl. moms/ säsong

15 april – 1 oktober

1 250

FLYTVÄSTAR (finns på Kultur- och

fritidsförvaltningen Stadshuset) Avgift kr

Per 4-dagarsperiod 10 kr/ styck

9

(11)

FRITIDSGÅRDAR

0 – taxa

För föreningar eller organisationer som bedriver en planerad, utåtriktad och öppen verksamhet på fritidsgård för barn och ungdom upp till 20 år. Ej entrébelagd.

Taxa 1

All fritid och lovverksamhet för barn och ungdomar upp till 20 år.

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar ex. skolor, fritidshem, äldreomsorg och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag och företagsförening, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50%. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100%.

FRITIDSGÅRDAR Taxa 1

kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr Lexingtons fritidsgård

Samlingssal/ tim 25 45 70

Sylte fritidsgård

Cafeteria, storstuga/ tim 25 45 70

Aula/ tim 30 55 105

Kronogårdens fritidsgård – se Kronan

ÖRESJÖGÅRDEN – KAMRATBANAN Avgift kr

Öresjögården

Per dag 450

Per dygn kl 13.00–12.00 dagen därpå 650

Per helg fredag kl 13.00–söndag kl 12.00 1 100

Kanoter

Per kanot och dag 50

Per kanot och dygn kl 13.00–12.00 dagen därpå 100 Kamratbanan - gruppstorlek minst 6 personer och max 30 pers

Skolklasser från gymnasiet och friskolor/ tillfälle Fritidsledare/ tim och ledare

315 300

10

(12)

KRONAN (Kulturhuset)

Taxedefinitioner 0 – taxa

För föreningar eller organisationer som bedriver en planerad, utåtriktad och öppen verksamhet. Ej entrébelagd.

Taxa 1

All fritid och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 25 år.

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar ex. skolor, fritidshem, äldreomsorg och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag och företagsförening, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50%. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100%.

Hyra festlokal

För att hyra festlokal krävs att man fyllt 25 år Övriga villkor

Uthyrning i andra hand ej tillåten.

KRONAN Taxa 1

kr

Taxa 2 kr

Taxa 3 kr Kulturhuset

Musikrum exkl. utrustning/ tim 65 85 105

Dans- och dramasal/ tim 50 65 95

Slöjdsal textil/ tim 65 85 105

Slöjdsal trä och metall/ tim 65 85 105

Bildsal/ tim 65 85 105

Hemkunskapssal/ tim 65 85 105

Kronansalen - samlingssal/ tim 65 85 105

Kök/ tim 30 45 75

Foajé/ tim 55 75 95

Studierum/ tim 35 45 55

Fritidsgården

Samlingssal/ tim 30 50 70

Festtaxa/tillfälle - Kronansalen Per tillfälle

Avgift kr 2 000

11

(13)

STADSBIBLIOTEKET TROLLHÄTTAN

Taxedefinitioner Taxa 1

Barn och ungdom upp till 18 år Taxa 2

Vuxna från 18 år

Villkor

Bibliotekskort - för barn och ungdom under 18 år krävs vårdnadshavares underskrift på låneavtalet.

Åldersgräns för lån av spelfilmfilm och TV-spel är 16 år.

STADSBIBLIOTEKET Taxa 1

kr

Taxa 2 kr Bibliotekskort

Första kortet Gratis Gratis

Ersättningskort 15 30

Reservations- och hyresavgifter

Reservation 0 5

Fjärrlån 0 10

Hyrfilm/ vecka 0 20

Förseningsavgifter

Vanligt lån/ dag 0 3

Max. avgift/ exemplar 0 100

Hyrfilm, barnfilm, TV-spel/ dygn 10 10

Max. avgift/ exemplar 300 300

12

(14)

Avgift kr Påminnelser och räkningar

Avgift per utskickad påminnelse 30

Expeditionsavgift (vid räkning) 50

Ersättning för skadade eller förkomna medier

Ersättningen kan prövas i varje enskilt fall: för speciellt värdefulla eller svårersättliga medier kan högre ersättning krävas

Barnbok 160

Vuxenbok 220

Tidskrift 50

CD 165-300

CD-ROM 200–1 000

DVD 200–1 000

TV-spel 300–1 500

Ljudbok 250-600

Språkkurs 300-3 000

Övriga avgifter

Kopiering A4/ sida 2

Kopiering A3/ sida 5

Utskrift svart/vitt/ sida 2

Utskrift färg/ sida 10

Kasse plast - miljövänlig 2

Kasse tyg/ Fairtrade - miljövänlig 55

Fax Sverige sändning 15

Fax utlandet sändning 20

Fax mottagning 10

Följande faxsidor/ st 5

13

(15)

N3 KULTURSKOLA

Villkor

Eleven måste vara skriven i Trollhättans kommun samt vara mellan 5 – 25 år för att delta i N3 Kulturskolas verksamhet. Ålder för att börja är beroende på verksamhet.

Omfattning

Kulturskolan garanterar eleven minst 28 lektionstillfällen per läsår under förutsättning att eleven börjar vid läsårsstart. I detta ingår bl.a. undervisning, konsert/ föreställningar.

Frånvaro som beror på eleven omfattas inte av garantin.

Musikundervisningen sker individuellt eller i grupp. Individuell undervisning innebär 20 minuter per vecka. Gruppundervisning innebär 30 eller 40 minuter per vecka beroende på gruppens storlek och deltagarens ålder.

Individuell musikundervisning kan erbjudas i 40 minuter i mån av plats. Prövning sker.

All undervisning i dans och drama är gruppundervisning och omfattar minimum 60 minuter per vecka.

Hel termin Avgift kr

Instrument 670

Sång 670

Dans, grundavgift 450

Dans, extrakurs 230

Drama 450

Körsång

Låtskrivarkurs (1 tim/ v) Bild och form (1,5 tim/ v) Cirkus (1 tim/ v)

Film (1 tim/ v)

Speciallinje musikal (2,5 tim/ v)

300 450 670 450 450 1 260

Speciallinje musik (minimum 2,5 tim/ v) 1 260

Speciallinje dans (minimum 2,5 tim/ v) 1 260

Individuell undervisning 40 minuter/ v - musik 990

Upptakten 450

Paletten 450

Suzukiundervisning 990 Instrumenthyra 300

14

(16)

Halv termin Avgift kr Tillämpas då undervisningen påbörjas fr.o.m. vecka 41 – hösttermin, eller

fr.o.m. vecka 10 – vårtermin.

Instrumentspel 335

Sång 335

Dans, grundavgift 225

Drama 225

Körsång Låtskrivarkurs Bild och form Cirkus Film

150 225 335 225 225

Speciallinje 630

Instrumenthyra 150

Framträdande Avgift kr

Mindre grupp eller solist/ tillfälle 1 600

Stor ensemble/ tillfälle 3 200

Extra kostnader i samband med framträdandet står arrangören för.

15

(17)

N3

Taxedefinitioner Taxa 1

Barn och ungdom upp till 25 år, samt föreningsverksamhet för dessa åldrar i linje med N3:s uppdrag. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Taxa 2

Vuxna 26 år och äldre. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, studieförbund, fackliga organisationer, Trollhättans Stads förvaltningar ex skolor, fritidshem, och därmed jämförbar verksamhet. Separata

överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Taxa 4

Företag och företagsförening, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas..

Villkor och kostnader

Vid bokning ger husvärd en enkel instruktion av teknik m m. Ytterligare assistans bokas på N3 och debiteras med 500 kr/ tim exkl. moms. Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Avbokning

Har avbokning skett senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 % av hyran.

N3 salar/ rum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Ensemblerum, ej utrustat/ tim

Undervisningsrum/ tim

Afroensemblerum/tim (ej utrustning) Danssal liten/ tim

Danssal stor/ tim Bildsal liten/ tim Bildsal stor/ tim Konferensrum/ tim Konferensrum/ halvdag Konferensrum/ heldag

35 35 65 50 75 65 100 35 150 210

55 55 105 85 130 105 160 55 165 330

85 85 140 115 175 140 210 85 255 510

210 210 315 300 450 300 450 210 630 1 260

16

(18)

N3 salar/ rum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Datasal/ tim

Datasal halv dag Datasal hel dag

Datasal enskild dator/ tim Kammarmusiksal/ tim Kammarmusiksal halv dag Kammarmusiksal hel dag Orkestersal halv dag Orkestersal hel dag

Blackbox halv dag. (50% vid rep.) Black box hel dag. (50% vid rep.) Klubbscen halv dag. (50% vid rep.) Klubbscen hel dag. (50% vid rep.)

20 105

40 160

100 300 600

210 600 1 200 600 1 200 800 1 200 1 200 2 000

250 750 1 500

315 950 1 900 1 200 2 400 2 000 3 000 3 000 5 000

N3 Ljud och Bild studios Taxa 1 Taxa 2

Media/ beatstudio/ tim

Media/ beatstudio/ månad (3 tim /v) Media/ beatstudio/ termin (3 tim /v) Ljudstudio N3 Sonics/ tim

Ljudstudio N3 Sonics/ dag

Ljudstudio N3 Sonics/ helg (fr-sö)

20 210 440 160 950 2 100

45 420 840 160 950 2 100

N3 replokaler/ studio (minimum 2 band/mellan och stor) Taxa Lokal kr

Taxa Band kr Liten replokal/ studio < 20 m²/ månad

Mellan replokal/ studio < 25 m²/ månad Stor replokal/ studio ≥ 25 m²/ månad)

1 160 1 470 1 790

740 890

Studiebesök – utomkommunala verksamheter Avgift Grupp med upp till 25 personer

Grupp med 26 personer eller fler

Separata överenskommelser kan träffas

2 000 4 000

17

(19)

18

(20)

19

Figure

Updating...

References

Related subjects :