Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150

Full text

(1)

Energideklaration

Tuna 8:145 Riddarvägen 150

Sari Cederlöf

Åkersberga 2014 04 07

(2)

EnergiTeamet EDAB AB Telefon: Org.nr 556726-8882

Vallmovägen 3 070 281 5590 www.energiteamet.se

185 54 Tyresö

2

Innehållsförteckning

Energideklaration ... 1

Syfte ... 3

Genomförande ... 3

Besiktningsuppdrag: Uppvärmningssystem: ... 3

Allmänt ... 4

Beskrivning av föreslagna åtgärder ... 5

1. Montera flödesbegränsare på befintliga blandare i tvättrum och kök ... 5

2. Installera luftvattenvärmepump(eller bergvärme) ... 5

Övriga åtgärder att tänka på ... 5

Fönster: ... 5

Lufttätning ... 5

3-glasfönster... 5

Allmänt om värme ... 5

Välj elleverantör ... 6

Energispartips för hushållsel och varmvatten ... 6

Tvätt, disk och dusch ... 6

Belysning ... 6

Hemelektronik ... 7

Matlagning och matförvaring ... 7

(3)

RAPPORT ENERGIDEKLARATION Tuna 8:145 2014 04 07

Syfte

EnergiTeamet AB har erhållit i uppdrag att upprätta en energideklaration för byggnad på rubricerad fastighet. Inför upprättandet av energideklarationen utfördes en

energibesiktning. Energibesiktningens huvudsyfte har varit att inventera fastighetens energianvändning och om möjligt ge rekommendationer på kostnadseffektiva åtgärder för att minska byggnadens energianvändning utan att försämra inomhusmiljön.

Energideklarationen bifogas denna rapport.

Genomförande

Arbetet har genomförts i form av en sammanställning av energianvändningen under en sammanhängande 12-månadersperiod samt besiktning av klimatskal och installationer.

Resultatet redovisas i rapporten tillsammans med den faktiska förbrukningen och de referensvärden som motsvarande byggnader har enligt Boverket. En bruttolista med åtgärder har gåtts igenom och lönsamhetsberäkningar har genomförts.

Investeringskostnaden är en grov uppskattning och kostnaden är exkl. moms.

Energideklarationen har upprättats enligt gällande myndighetskrav.

Följande har besiktigats:

• Uppvärmnings system

• Uppvärmda utrymmen

• Fasader (fönster, beklädnad)

• Vind

Följande underlagsmaterial har använts för inventeringen:

• Byggnadsbeskrivning

• Energistatistik

• Uppgifter från ägare

Besiktningsuppdrag: Uppvärmningssystem:

Energideklaration Småhus Elpanna vattenburen,

luft/luftvärmepump, elgolvvärme, 2x braskamin

Besiktningsobjekt: Förbrukning: 2012 sept. -2013 aug.

Tuna 8:145 El 23 367 kWh

Ägare: Ventilation:

Hans Ersmark Självdrag

Besiktninsdag: Fönster:

2014-04-07 2 och 3-glasfönster

*Atemp: Antal boende:

150m² 1st person

(garaget 20m² är inte med i Atemp)

*Golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedda att värmas till mer än 10 grader C och som är begränsade av klimatskärmens insida.

(4)

Tuna 8:145 2014 04 07

EnergiTeamet EDAB AB Telefon: Org.nr 556726-8882

Vallmovägen 3 070 281 5590 www.energiteamet.se

185 54 Tyresö

4

Allmänt

Denna trevliga fastighet Tuna 8:145 består av ett 2-plans mellanliggande radhus som är uppfört 1964. Stommen är av trä och fasaden är gjorda av tegel/trä, det finns krypgrund under nedre bjälklag samt grundmur av betong. Vindsbjälklaget är isolerat med 100mm mineralullmattor samt tilläggsisolerad med 250mm cellulosa.

Autoterm (äldre) elpanna förser huset med både varmvatten och delvis med värme via vattenburna radiatorer med termostater (blandat ålder). Fujitsu luft/luftvärmepump från 2012 finns installerad för extra komfort och för att sänka energiförbrukningen. Två stycken effektiva Contura braskaminer finns installerad i övre samt nedre plan. Golvet i övre

badrummet är eluppvärmt. Ventilationen består av självdragsystem. Vitvarorna är från 2012.

Det totala el förbrukning är 23 367 kWh/år. Eftersom en elmätare finns för all elenergi, har fördelning av energi för uppvärmning, varmvatten och hushållsel gjorts.

El till uppvärmning och varmvatten förbrukning har beräknats till 19 592 kWh/år, var av el till varmvatten 3840kWh/år. (160kubik kallvatten/år)

Hushållselen har schablonberäknats till ca 3775 kWh/år, 1 personer.(schablon enligt Boverkets norm)

Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om 136 kWh/m².

Boverkets referensvärde för liknande byggnader ligger mellan 103-126 kWh/m² år.

Energiberäkningarna för fastigheten visade att fastighetens energiprestanda ligger över Boverkets referensvärden för liknande byggnader.

Byggnadens Energiprestanda

Energiprestanda är ett mått på hur väl en byggnad använder energi. Begreppet förekommer bland annat i svenska myndighetstexter och definieras där som "den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år". Det mått som vanligen används är kWh per år per kvadratmeter byggnadsyta som är avsedd att värmas upp till mer än 10°C. Ett lägre värde på

"energiprestandan" betecknar således en mer energieffektiv byggnad.

Byggnaden; 136 Referensvärde

; 0

Efter åtgärd; 79

0 50 100 150 200 250 300 350

Energiförbrukning (kWh per m²) och år

(5)

RAPPORT ENERGIDEKLARATION Tuna 8:145 2014 04 07

Beskrivning av föreslagna åtgärder

1. Montera flödesbegränsare på befintliga blandare i tvättrum och kök

Genom att montera flödesbegränsare på armaturerna i kök och badrum kan man spara upp till 15 % av energin för uppvärmning av varmvattnet. Åtgärden minskar även

kallvattenförbrukningen. Enligt beräkningen har flödesbegränsare installerats i alla armaturer och duschmunstycket har bytts ut mot ett snålspolande.

2. Installera luftvattenvärmepump

Byggnaden lämpar sig väl för installation av luftvattenvärmepump. Energiförbrukningen för värme och varmvatten är uppskattad till 19 592 kWh. Uppskattad investeringskostnad (om det inte är några konstigheter med installationen) är ca 90 000 kr med ROT avdraget.

Angående besparing kan man nämna att man kan halvera energiförbrukningen för värme och varmvatten. Vi har räknat besparingen till ca8000kWh/år. Begär flera offerter och jämför olika leverantörer.

Övriga åtgärder att tänka på Fönster:

Lufttätning

Byt ut tätlister på alla fönster 2-glasfönster. Att se till att fönster och dörrar har tillräcklig lufttäthet är en relativt enkel och inte särskilt kostsam åtgärd. Då slipper ni både

värmeförluster och ovälkommet drag, buller utifrån samt kondens i fönster- och

dörrkonstruktioner och deras anslutningar. Lufttätningen minskar både energianvändningen och risken för fuktskador i fönster och dörrar. (Se närmare Boverkets faktablad om

lufttätning av fönster och dörrar).

3-glasfönster

Ett alternativ är att byta ut de resterande 2-glas fönstren till 3-glas fönster.

Med vanliga tvåglas fönster släpps en tredjedel av värmen ut via fönster. Genom att välja energieffektiva treglasfönster kan värmeförlusten minskas med två tredjedelar. Det är sällan ekonomiskt att byta ut friska fönster mot nya energieffektiva fönster som enda åtgärd. I de flesta fall är det tveksamt om det lönar sig att byta fönster enbart för att spara energi. Det är först när fönstren är i så dåligt skick att ni måste byta av det skälet. Däremot om ni står i begrepp att byta (värmesystem) eller husfasad, då kan den investeringen bli mer lönsam om ni samtidigt byter till energieffektiva fönster.

Allmänt om värme

Har du rum som du sällan använder? Sänk värmen lite mer där. När du reser bort kan du sänka temperaturen inne till cirka 15 grader. Håll dörren stängd mot kalla utrymmen, till exempel vind och veranda. Dra för gardinerna eller fäll ner persiennerna på nätterna. Då behåller du värmen i rummet. Se till att gardinen inte hänger framför termostaten eftersom den då inte kan känna av temperaturen i rummet. Ställ inte möbler för nära elementet. Då får värmen svårt att nå ut till resten av rummet.

(6)

Tuna 8:145 2014 04 07

EnergiTeamet EDAB AB Telefon: Org.nr 556726-8882

Vallmovägen 3 070 281 5590 www.energiteamet.se

185 54 Tyresö

6

Välj elleverantör

Ett aktivt val av elleverantör kommer att minska kostnaderna för hushållsel.

Energispartips för hushållsel och varmvatten Tvätt, disk och dusch

Vänta med att tvätta till du har så mycket smutstvätt att den fyller maskinen. Använd

tvättmaskinens sparprogram när du har lätt smutsad tvätt. Tvätta i lägre temperatur om det är möjligt. 40 grader istället för 60 kan nästan halvera energianvändningen. Tvättråden bör tas i beaktande. Lufttorka tvätten, gärna utomhus, istället för att använda torkskåp eller torktumlare.

Skölj disken i en balja istället för under rinnande vatten när du diskar för hand. Ännu bättre är diskmaskin. En modern A-klassad diskmaskin kan diska en disk på 10-15 liter vatten beroende på program. Mätningar visar att för att diska motsvarande mängd disk för hand går det åt mer än 100 liter vatten. Vänta till diskmaskinen är full och kör den på låg

temperatur. Koppla bort torkfunktionen på diskmaskinen om det går. Anslut diskmaskinen till kallvattnet. Då värmer diskmaskinen själv upp vattnet i diskmomentet och sista

sköljningen och du sparar 20-30 procent energi. Att gå från en 10 år gammal diskmaskin till en A-märkt diskmaskin möjliggör minskade koldioxidutsläpp med upp till 270 kilo per år. Det motsvarar utsläpp från en bensindriven bil som körs 230 mil.

Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret. En kort dusch på fem minuter istället för en kvart kan minska årsförbrukningen för varmvattnet med 500 kilowattimmar.

Byt till snålspolande duschmunstycke och blandare med energisparfunktion. Med effektiva modeller i kök och badrum kan du minska vattenanvändningen upp till 40 procent. Byt packning när kranen börjar droppa. Har du en elektrisk handdukstork i badrummet? Glöm inte att stänga av den. Om den står på året runt kan den dra så mycket som 600

kilowattimmar per år.

Belysning

Vad ska man välja istället för glödlampan?

Nu finns flera energieffektiva lampor. LED, halogen och lågenergilampor har olika egenskaper och passar till olika situationer. Läs mer i tidningen Godnatt glödlampa eller olika faktablad. Att ha rätt belysning på rätt ställe är av stor betydelse. Starkare belysning där man arbetar och mer begränsad allmänbelysning ger upplevelse av ljus på rätt plats utan onödigt hög energianvändning.

Släck lamporna när du lämnar ett rum. Svårt att komma ihåg? Det finns flera olika metoder för att se till att lampor är släckta när de inte behövs. Det kan till exempel vara ljussensorer, rörelsevakter och timer. Till din utomhusbelysning kan du installera en skymningssensor som släcker lampan när dagsljuset är tillräckligt starkt eller en rörelsevakt som tänder belysningen när någon kommer i lampans närhet. Detta gör att utomhusbelysningen inte står på i onödan. Alla lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och måste därför återvinnas som miljöfarligt avfall.

(7)

RAPPORT ENERGIDEKLARATION Tuna 8:145 2014 04 07

Hemelektronik

Stäng av både datorn och alla tillbehör som till exempel skrivare med strömbrytaren och dra ur batteriladdaren när den inte används. Alla apparater i hemmet som inte är avstängda med strömbrytaren förbrukar energi när de står i standby-läge. Hur mycket du kan spara är väldigt olika, men i genomsnitt ligger det omkring 250 kilowattimmar per år för alla

apparaterna i ditt hushåll sammanlagt. Koppla gärna in apparaterna till ett grenuttag så kan du enkelt stänga av alla på samma gång. Du kan själv ställa in att din dator ska gå ned i viloläge och att skärmen stängs av när du inte har använt den på en stund. Detta brukar finnas under energialternativ eller liknande.

Nya tv-apparater har ofta energisparlägen som automatiskt kan anpassa bilden efter ljuset i rummet med hjälp av en ljussensor. Energiförbrukningen kan minska med omkring 50 procent om det är mörkt i rummet. Fråga efter energianvändningen när du köper ny tv. En LCD- eller plasma-tv drar inte så mycket mer än en gammal tjock-tv med motsvarande bildyta, men ofta kostar man på sig en lite större tv när man ändå ska köpa en ny. Till

exempel kan energianvändning vid byte från 28 tums bildrör till 42 tums plasma tredubblas.

De flesta nya tv-apparater har idag inbyggd digitalbox för mark- och kabel-tv. Inbyggd box för satellit-tv är fortfarande ganska ovanligt. Energianvändningen för en tv ökar inte för att den har en inbyggd box, så du spar in hela boxens energianvändning genom att ha en tv med inbyggd box. Vill du ändå ha en separat digitalbox finns numera digitalboxar som kan stängas av helt utan att de förvalda inställningarna går förlorade. En digitalbox kan dra lika mycket energi som en mindre tv per år. Välj energimärkt. Svanen, Energy Star och TCO- märket är exempel på energimärkningar för IT-utrustning.

Matlagning och matförvaring

Ställ in rätt temperatur i både kyl och frys. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procent. Frosta av frysen när det är is i den. Det är också bra att dammsuga baksidan på kylen och frysen. Ska du tina upp mat från frysen? Ta ut den i god tid och låt den tina i kylen.

Se till att kylen och frysen har täta dörrar eller luckor. Byt gummilisterna om de går sönder.

Ett enkelt sätt att kontrollera om dörren är tät eller inte är att lägga ett papper mellan dörren och skåpet och stänga dörren. Om det går lätt att dra ut pappret är det dålig kontakt mellan dörrlisten och skåpet. Ska du köpa ny kyl eller frys? Välj en som är energimärkt med A, eller A+. till A+++. Läs mer om energimärkning via länken till höger. Använd kastruller och stekpannor med plana bottnar och som passar till plattans storlek. Sätt lock på kastrullen när du kokar mat eller vatten – då använder du bara en tredjedel så mycket energi jämfört med locket av. Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det spar energi. Ska du värma en liten portion mat eller bara en kopp tevatten? Då är mikron ett bra alternativ.

(8)

Elpris 1,25 kr Kalkylrnt: 5,00%

Fjärrv.pris 1,00

Besparing Invest. Kostnad Energi CO₂₂₂₂ red. Livs Payoff LCC Besparing Lönsam

Åtgärd kWh kostnad per kWh slag Ton längd tid faktor Nuvärde maxkostn

Montera flödesbegränsare på vattenarm. 576 1 000 0,12 El 0,05 15 1,39 10,80 6 473 8 114

Installera luft/vatten&värmepump 7 876 90 000 0,76 El 0,72 15 9,14 1,64 12 188 110 950

Totalt 8 452 91 000 0,77 ton

EnergiTeamet EDAB AB ÅTG Riddarvägen 150.xlsm

(9)

Pay off tid

Nuvärde

LCC metoden

Besparingskostnad (kostnad/kWh)

Lönsam maxkostnad

Är investeringskostnaden dividerad med besparingen per år utan hänsyn till ränta på kapitalet. Detta nyckeltal är lämpligt att använda som utgallring av investeringar med korta livslängder.

Beräknar skillnaden mellan summan av alla framtida återkommande årliga besparingar till dagens värde och investeringskostnaden. Värdet beror på vald kalkylränta, den årliga besparingen, kalkylperioden och investeringskostnaden.

LifeCycleCost+faktor är en variant av nuvärdesmetoden och rekommenderas av STEM och bygger på följande antagande.:

Lönsamhetskriteriet är att (besparing/år x åtgärdens livslängd) / investeringen skall överstiga 1,33.

Metoden är redovisad i "Underlagsrapport Bostäder", STEM 2005. Förenklat innebär metoden att när besparingen under åtgärdens livslängd är 33% högre än investeringen så räknas den som lönsam. Värdet 1,33 motsvarar en 15 års pay+off+tid på en investering med 20 års livslängd vid 4% realkalkylränta och en årlig energiprisökning med 1%.

Ett nyckeltal som visar hur mycket det kostar att spara en kWh. Måttet innebär att man dividerar investeringen med kostnaden för antal inbesparade kWh under dess antagna livslängd. Ju lägre siffra desto högre lönsamhet. Om värdet är lägre än energipriset är det alltså lönsamt att utföra åtgärden.

Nuvärdet av de återkommande årliga besparingarna enligt LCC+metoden. Nyckeltalet ger alltså en indikation om hur mycket åtgärden får kosta för att den precis skall bli lönsam under sin livslängd.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :