Anna Lundin

Download (0)

Full text

(1)

Folkbildningsforskning som fält

–från framväxt till konsolidering

Anna Lundin

Linköping Studies in Behavioural Science No. 130 Linköpings universitet

Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköping 2008

Anna Lundin Folkbildningsforskning som fält2008

(2)

Folkbildningsforskning som fält

–från framväxt till konsolidering

Anna Lundin

Linköping Studies in Behavioural Science No. 130 Linköpings universitet

Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköping 2008

Anna Lundin Folkbildningsforskning som fält2008

Figure

Updating...

References

Related subjects :