2 2018-09-27 1

Full text

(1)

2 2018-09-27

1 Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun

Ronneby kommun Karlshamns kommun Sölvesborgs kommun Olofströms kommun Landstingsfullmäktige

Likvidation och upplösning av Region Blekinge

Innan sommaren 2018 beslutade samtliga medlemmar i Region Blekinge (kommunerna och landstinget) bl a om att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet per 31 december 2018.

Förslag till avvecklingsprocess har tagits fram och detta behöver nu beslutas om i respektive medlems fullmäktige.

Förslaget innebär avsteg från nuvarande förbundsordning, avsteget innebär att blivande regionstyrelse blir likvidator. I förbundsordningen står att det är nuvarande regionstyrelse som är likvidator om ej annat beslutas.

Regionstyrelsen har tagit beslut den 19 september 2018 om detta, protokollsutdrag bifogas.

Bilagor

- Protokollsutdrag från Regionstyrelsen den 19 september - PM, förslag till avvecklingsprocess

- Förbundsordning för kommunalförbundet Region Blekinge

Samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige föreslås besluta senast den 31 december 2018

att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från och med 2019-01-01. att Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från och med 1 januari 2019 utses till likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge.

att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet Region Blekinge att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och Landstinget Blekinge fattar samma beslut

Ingrid Ljungqvist

(2)

2 2018-09-27

2 Enligt uppdrag

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :