Val av åtta ledamöter och åtta ersättare samt ordförande och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens närsjukvårdsberedning för åren 2019 - 2022

Download (0)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (2)

Kanslienheten 2018-11-13 Ärendenummer 2018/01774

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01774-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av åtta ledamöter och åtta ersättare samt

ordförande och vice ordförande i hälso- och

sjukvårdsnämndens närsjukvårdsberedning för åren

2019 - 2022

Valberedningen förslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamöter utse A A A S/V S/V S/V SD SD

2. Att till ersättare utse A A A S/V S/V S/V SD SD

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 2 (2) 3. Att till ordförande utse

A

4. Att till vice ordförande utse S/V

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till hälso- och

sjukvårdsnämndens närsjukvårdsberedning för åren 2019 – 2022. Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Figure

Updating...

References

Related subjects :