• No results found

Hög andel som svarat att man saknar uppfattning. Störst nöjdhet i Göteborg.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hög andel som svarat att man saknar uppfattning. Störst nöjdhet i Göteborg."

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Uppfattningar om servicen i den egna kommunen: friskola.

Snitt för 2003-2006

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTALT

Öckerö

Tjörn

Stenungsund

Partille

Mölndal

Lilla Edet

Lerum

Kungälv

Kungsbacka

Härryda

Göteborg

Alingsås

Ale

Mycket nöjd Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd

Mycket missnöjd Ingen uppfattning Ej svar

(2)
(3)

Datatabell Uppfattningar om servicen i den egna kommunen: friskola. Snitt för 2003-2006 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket

missnöjd Vet ej Ej svar

Ale 4 1 10 - 2 188 14 Alingsås 10 13 16 5 8 234 31 Göteborg 186 258 266 50 51 3 006 269 Härryda 4 4 13 1 2 226 17 Kungsbacka 20 32 30 5 2 459 33 Kungälv 9 17 18 3 - 269 15 Lerum 16 6 16 2 2 281 17 Lilla Edet 3 1 4 1 1 85 9 Mölndal 14 20 28 5 2 377 33 Partille 10 9 23 4 3 219 22 Stenungsund 3 2 12 1 1 149 9 Tjörn - 1 3 - 1 112 11 Öckerö 4 3 3 - 1 76 12 Totalt 283 367 442 77 76 5 681 492

References

Related documents

Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna fördelning av resurser till förskolor med hög andel barn med annan språklig bakgrund

Gemensamt svar från 10 enskilda kulturutövare, inom sång och musik (Camilla Bengtsson, Annika Nilsson, Astrid Selling, Berit Ljungström, David Åkesson, Gunnil Bengtsson, Håkan

Mitt företag kämpar fortfarande med att återhämta sig från den mest akuta Corona-krisen. Mitt företag har svårare att hantera löneökningar än vanligt på grund

På frågan har 45 respondenter det vill säga 82 procent svarat att de skulle välja samma inriktning på magisternivå idag som de valde då de påbörjade sina studier.. 6 respondenter

I detta sökande efter mening och Själv, menar jag att det inte bara är forskningens eller Bowies, utan alla medmänniskors skyldighet, att göra sitt bästa för att skänka

För Lilla Edet gäller att kommunen inte har någon egen gymnasieskola, utom individuellt program, och är helt beroende av platser i andra kommuner... Datatabell Uppfattningar

Totalt Öckerö Tjörn Stenungsund Partille Mölndal Lilla Edet Lerum Kungälv Kungsbacka Härryda Göteborg Alingsås Ale. Mycket nöjd

Att samordna lokala servicefunktioner innebär att en förening åtar sig vissa uppdrag och för det erhålles en ersättning för det ideella arbetet åtagandet innebär.. Pengarna