Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande till landstingsstyrelsen sedermera kallas regionstyrelsen från 1 januari 2019, för perioden 22 oktober 2018 - 2022

Download (0)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (3)

Kanslienheten 2018-10-09 Ärendenummer 2018/01574

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01574-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice

ordförande samt andre vice ordförande till

landstingsstyrelsen sedermera kallas

regionstyrelsen från 1 januari 2019, för perioden 22

oktober 2018 - 2022

Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamöter utse A A A A A A S/V S/V S/V S/V S/V S/V SD SD SD

2. Att till ersättare utse A

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 2 (3) A A A A S/V S/V S/V S/V S/V S/V SD SD SD

3. Att till ordförande utse A

4. Att till förste vice ordförande utse A

5. Att till andre vice ordförande utse S/V

6. Att paragrafen anses vara omedelbart justerad

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice

ordförande till landstingsstyrelsen sedermera kallas regionstyrelsen från och med 1 januari 2019, under perioden 22 oktober 2018 – 2022.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

(3)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Figure

Updating...

References

Related subjects :