Remissyttrande över promemorian Klimatbonus-bilar ska vara registrerade i fem år

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se/domstolsverket Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.30 Domstolsverket Datum 2020-11-10 Diarienummer DOV 2020/1112 Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian

Klimatbonus-bilar ska vara registrerade i fem år

Ert dnr M2020/01180/R

Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den

verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt. Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför inte något att invända mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maria Corneliusson. Föredragande har varit juristen Emilie Shami.

Maria Corneliusson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :