Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid (U2021/01271)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

GÖTEBORGS UNIVERSITET

2021-02-25 GU 2021/608 Göteborgs universitet Rektor rektor@gu.se Utbildningsdepartementet

Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning

av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i

fredstid (U2021/01271)

Göteborgs universitet har anmodats att svara på rubricerad remiss från utbildningsdepartementet.

Universitetets bedömning är att det är en bra åtgärd. Om provet ställs in i vår är d etta en åtgärd som i någon mån kan lindra effekten från de som fråntas möjligheten att skriva provet i vår.

Avsändare:

Eva Wiberg

Göteborgs universitet

Universitetsplatsen 1, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 10 00

www.gu.se

Figur

Updating...

Referenser

  1. http://www.gu.se
Relaterade ämnen :