• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (4)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2017-11-27

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till

sammanträde

Tid: Onsdag den 6 december 2017, klockan 09.00 Plats: Ronneby vårdcentral, Hälsocenter Ronneby Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S), ordförande

Thomas Gustafson (MP), 1:e vice ordförande Nina Edlund (M), 2:e vice ordförande

Kjell-Åke Karlsson (S) Bodil Nyström (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (SD) Ersättare: Bo Johansson (S) Magnus Dagmyr (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Roger Norberg (SD)

(2)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 2 (4) 2017-11-29

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare

(3)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 3 (4) 2017-11-29 Kaffe 08.45 – 09.00 Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälan om protokolljustering Information 4. Hjälpmedelscenter 09.05 – 09.35 Anette Sander 5. Verksamhetsinformation, primärvården - Jourcentral Karlshamn

- Besöksstatistik Brunnsgårdens VC och Samaritens VC

- Telefoni statistik

- Svar på granskning av hälsovalet - Intern kontrollplan 2018

09.35 – 10.10 RosMarie Nilsson

6. Verksamhetsplan och budget 2018,

primärvården 10.10 – 10.20 RosMarie Nilsson

7. Månadsrapport november 2017, primärvården 10.20 – 10.30

Eva Karlsson Pagels

8. Verksamhetsinformation, folktandvården

- Intern kontrollplan 2018 10.30 – 10.40 Håkan Bergevi

9. Månadsrapport november 2017,

folktandvården

10.40 – 10.50 Marie Drugge

(4)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 4 (4) 2017-11-29

10. Verksamhetsplan och budget 2018,

folktandvården

10.50 – 11.00 Håkan Bergevi

11. Studiebesök rehab 11.00 – 12.00

Ärenden för beslut

12. Månadsrapport november 2017, primärvården 2017/01546 13. Månadsrapport november 2017, folktandvården 2017/01545 14. Intern kontrollplan 2018, primärvården 2017/01550 15. Intern kontrollplan 2018, folktandvården 2017/01547 16. Verksamhetsplan och budget 2018, primärvården 2017/01077 17. Verksamhetsplan och budget 2018, folktandvården 2017/01075 18. Svar på granskning av hälsovalet, primärvården 2017/00864

19. Delegationsbeslut

20. Beslutslogg

21. Anmälningsärenden

22. Nästa sammanträde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta

omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

Karlskrona

Den 29 november 2017

Martina Leinvall Sekreterare

References

Related documents

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall,

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och tid