Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

mucf .se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrägor

REMISSYTTRANDE

Datum Dnr

2020-01-17 1314/19

Sekretess till skydd för enskilda som lämnat

stödförklaringar enligt EU: s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet

(Ku2019/02015/RS)

1(1)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila samhället.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet.

Ärendet avslutas.

Generaldirektör #sf Lotta Persson

Chefsjurist

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrägor

Liedbergsgatan 4, Box 206, 351 05 Växjö •tin08-566 219 00 • info@mucf.se • www.mucf.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :