Regler för symbolen Vårdval Norrbotten

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regler för symbolen Vårdval Norrbotten

LOV-annonsen för Vårdval Norrbotten slår fast att samtliga vårdgivare ska använda en enhetlig grafisk symbol för vårdval i sin kommunikation. Därmed framgår det tydligt att de ingår i Norrbottens läns landstings offentligt finansierade vårdutbud.

Logotypen fungerar som en kvalitetsstämpel - och signalerar att vårdenheten uppfyller landstingets krav. I den information som landstinget ger om vårdval beskrivs symbolen som ett signum för att vårdenheten är godkänd och därmed valbar.

Symbolen ska användas:

• vid all kommunikation med medborgarna. Exempel på detta är informationsmaterial, annonser, trycksaker, webbplatser.

• tillsammans med leverantörens egen logotyp. Landstingets vårdcentraler använder således landstingets egen logotyp tillsammans med symbolen.

• på ett sätt som gör att mottagaren tydligt kan läsa texten.

• i originalform - inga justeringar får göras.

Symbolen får inte användas:

• av enskilda delar av en leverantörs verksamhet, som distriktssköterskemottagningar, sjukgymnastik eller liknande. Dessa är inte valbara vårdenheter.

• vid marknadsföring av tjänster som inte ingår i Vårdval Norrbotten.

• av underleverantörer.

Symbolen för Vårdval Norrbotten finns i olika varianter och kan laddas ner för användning via www.nll.se/vardval

Vid osäkerhet om hur den ska användas, kontakta landstingets Informationsenhet.

Norrbotten Norrbotten

På vit bakgrund

På färgad bakgrund

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :