Pris för skanning av nya vårddokument till primärvården

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

14 NOVEMBER 2011

Pris för skanning av nya vårddokument till primärvården

För att vårddokumenten ska vara tillgängliga och sökbara i VAS skannas och klassificeras de nya vårddokumenten vid Länsarkivet i Luleå eller på

fjärrskanningsenheterna på sjukhusen. Allt eftersom primärvårdens pappersarkiv skannas som historiska vårddokument på Softronics skanningsenhet i Överkalix, ska de nya vårddokumenten skickas för skanning och klassificering till skanningsenheten..

Beslut

För skanning av nya vårddokument debiteras 4,30 per bild exkl. moms.

Priset gäller under 2012.

Överenskommelse om en eventuell prisjustering sker per den 30 september 2012 och gäller from 1 januari 2013. Kostnaderna faktureras varje tertial till respektive vårdcentral.

Vårdcentraler som har Länsarkivet som sitt närarkiv skannas under 2012 kostnadsfritt på Länsarkivet. År 2013 gäller samma prissättning som för de övriga vårdcentralerna och samtidigt sker en kapitering .

Närarkivet finns på Länsarkivet för följande:

 Råneå, Stadsviken, Björkskatan, Hertsön, Bergnäset BVC, Örnäset, Sanden, Björknäs

Bo Vesterlund

Hälso- och sjukvårdsenheten

1

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :