• No results found

Vad betyder utländsk bakgrund för integrationen på arbetsmarknaden?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vad betyder utländsk bakgrund för integrationen på arbetsmarknaden?"

Copied!
45
0
0

Full text

(1)

Vad betyder ”utländsk bakgrund” för integrationen på arbetsmarknaden?

(2)

Andel sysselsatta män och kvinnor i Sörmland år 2013 efter utländsk bakgrund och invandringsår

20-64 år 20-35 år

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Män Kvinnor

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Män Kvinnor Förklaring:

SS = inrikes född med två svenskfödda föräldrar

US = inrikes född en inrikes och en utrikes född förälder

UU = inrikes född med två utrikes födda föräldrar

UF-90 = utrikes född invandrat före 1990

(3)

Skillnader i sysselsättning och arbetslöshet

(4)

Andel sysselsatta födda utomlands 20-64 år per kommun år 2013, i rangordning

Källa: Egna bearbetningar/SCB 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Norsjö 32 %

Nykvarn 74 % Riket 58 %

(5)

Några resultat…

• Större könsskillnad i sysselsättningsgrad i gruppen utrikes

födda än inrikes födda.

(6)

Det lokala arbetsmarknadsläget och näringslivsstrukturen

(7)

Andel sysselsatta respektive arbetslösa födda i Sverige respektive utomlands 20 – 64 år per kommungrupp år 2014.

Andel sysselsatta Andel arbetslösa

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sverige Utomlands

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

Sverige Utomlands

(8)

Andel sysselsatta 20-64 år födda i Sverige respektive utomlands per kommun år 2014

Nykvarn

Stockholm

Uppsala

Vingåker

Trosa

Ydre

Habo

Sävsjö Burlöv

Malmö Lund

Sotenäs

Lerum

Töreboda Göteborg

Eda

Munkfors Umeå

Filipstad Säffle

Ovanåker Bollnäs

Norsjö

Sorsele Pajala

Luleå

Haparanda

R² = 0,4343

30%

40%

50%

60%

70%

80%

70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90%

Utomlands

Sverige

(9)

Andel arbetslösa (öppet + i program) 20-64 år födda i Sverige respektive utomlands per kommun år 2014.

Täby Danderyd

Stockholm

Vaxholm

Söderköping Sävsjö

Olofström

Burlöv Skurup

Bromölla

Klippan

Åstorp Malmö

Landskrona Göteborg

Storfors

Munkfors Grums

Rättvik

Ockelbo Ovanåker

Söderhamn Bollnäs

Härjedalen Berg

Norsjö Vilhelmina

Övertorneå

Haparanda R² = 0,3855

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

Utomlands

Sverige

(10)

Andel sysselsatta 20-64 år födda utomlands per kommun år 2014 enligt RAMS respektive RAKS.

R² = 0,9811

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

RAKS

RAMS

(11)

Några resultat…

• Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

ungefär konstant under 2000-talet.

(12)

Några resultat…

• Utöver lägre sysselsättning är utrikesfödda även svagare

etablerade på arbetsmarknaden- fler deltid m.m.

(13)

Branscher med störst andel utrikes födda

• Dagbefolkning, Västra Götaland och Halland, 2014.

Bransch (SNI3) Antal sysselsatta (totalt) Andel utrikes födda

743 Översättnings- och tolkningsbyråer 1 090 52%

478 Torg- och marknadshandel 230 50%

493 Kollektivtrafik- och linjebussföretag 10 040 43%

812 Rengörings- och städföretag o.d. 10 100 43%

561 Restauranger 19 950 41%

829 Andra företagstjänstföretag 5 150 38%

101 Slakterier och köttvaruindustri 2 280 31%

132 Väverier 140 28%

551 Hotell 6 700 28%

103 Frukt-, bär- och grönsaksindustri 430 27%

107 Industri för bageri- och mjölprodukter 2 920 26%

000 Okänt 7 530 24%

960 Andra konsumenttjänstföretag 9 020 24%

139 Annan textilieindustri 1 840 24%

854 Skolor för eftergymnasial utbildning 10 590 24%

856 Stödföretag inom utbildningsväsendet 1 030 24%

821 Kontorstjänstföretag 590 23%

552 Semesterbyar, vandrarhem, stugbyar m.m. 350 23%

261 Industri för elektroniska komponenter och kretskort 440 22%

532 Budbils-, kurir- och andra postföretag 2 300 22%

(14)
(15)

Jämförelse kommunranking och andel av sysselsatta i branscher med högre andel utrikes födda än andel i befolkningen

• Dagbefolkning, Västra Götaland och Halland, 2014.

Härryda:

Ranking- 280 Andel- 15%

Sotenäs:

Ranking- 75 Andel- 38%

Dals-Ed:

Ranking- 12 Andel- 22%

Öckerö:

Ranking- 287

Andel- 23%

(16)

Vad gör man om man inte är sysselsatt?

(17)

Andel sysselsatta respektive ej sysselsatta 20-64 år födda utomlands per kommungrupp år 2014

60%

69%

58% 61% 59% 61%

56% 51% 54% 54% 60%

40%

31%

42% 39% 41% 39%

44% 49% 46% 46% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sysselsatta En sysselsatta

(18)

Andel ej sysselsatta 20-64 år födda utomlands efter aktivitet per kommungrupp år 2014.

5,0% 3,6% 6,0% 4,6% 4,7%

2,7% 5,1% 5,5% 5,6% 5,0% 5,0%

7,3%

3,5%

9,9%

6,8% 9,7%

7,3%

13,0% 13,2% 13,0%

12,2%

8,3%

3,4%

3,0%

4,6%

3,6%

3,5%

2,5%

3,1% 2,5% 3,7%

2,9%

3,7%

3,8%

3,4%

4,0%

3,5%

4,1%

3,1%

4,4% 3,6%

5,0%

3,6%

1,5% 3,9%

1,7%

1,5%

1,6%

1,7%

1,6%

1,6% 1,1%

1,7%

1,3%

1,6%

5,3%

4,6%

5,1%

5,3%

5,4%

4,7%

5,8%

3,8%

6,1%

5,5%

5,2%

13,1%

10,5%

10,6%

12,4%

11,0%

15,9%

10,8% 18,9% 10,2%

14,8%

11,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Arbetslös EkonomisktBistånd Studerande VårdAvBarn/Anhörig Sjuk Förtidspensionär Ålderspensionär SaknarInkomst

(19)

Andel sysselsatta respektive studerande 20-64 födda utomlands per kommun år 2014

Nykvarn Älvkarleby

Uppsala

Stockholm Vingåker

Linköping

Malmö

Lund

Essunga

Göteborg

Eda

Årjäng

Karlstad

Norberg

Orsa

Bjurholm

Norsjö Vännäs

Umeå

Haparanda Kiruna

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

Studerande

Sysselsatta

(20)

UTBILDNINGSNIVÅ

(21)

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda män och kvinnor 20-64 år i Sverige år 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Inrikes födda män Utrikes födda män Inrikes föddakvinnor Utrikes födda kvinnor

Ej treårigt gymnasium Treårigt gymnasium Eftergymnasial

(22)

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda män och kvinnor 20-64 år per kommungrupp år 2014

Andel som inte har minst en treårig gymnasial utbildning Andel som har en eftergymnasial utbildning

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Inrikes födda män Utrikes födda män Inrikes födda kvinnor Utrikes födda kvinnor

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Inrikes födda män Utrikes födda män Inrikes födda kvinnor Utrikes födda kvinnor

(23)

Andel låg- (ej treårigt gymnasium) respektive högutbildade (eftergymnasial utbildning) inrikes och utrikes födda män och kvinnor 20 – 64 år per kommun år 2014

R² = 0,9436

0%

20%

40%

60%

80%

0% 20% 40% 60% 80%

HÖG

LÅG

Inrikes födda män R² = 0,9366

0%

20%

40%

60%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

HÖG

LÅG

Inrikes födda kvinnor

R² = 0,8561

0%

20%

40%

60%

80%

0% 20% 40% 60% 80%

HÖG

LÅG

Utrikes födda män R² = 0,8922

0%

20%

40%

60%

80%

0% 20% 40% 60% 80%

HÖG

LÅG

Utrikes födda kvinnor

(24)

Andel inrikes och utrikes födda män respektive kvinnor med låg respektive hög utbildning 20-64 år per kommun år 2014

R² = 0,6322

0%

20%

40%

60%

80%

0% 20% 40% 60% 80%

Utrikes

Inrikes

MÄN LÅG

R² = 0,6787

0%

20%

40%

60%

80%

0% 20% 40% 60% 80%

Utrikes

Inrikes

MÄN HÖG

R² = 0,5695

0%

20%

40%

60%

80%

0% 20% 40% 60%

Utrikes

Inrikes

KVINNOR LÅG

R² = 0,6289

0%

20%

40%

60%

80%

0% 20% 40% 60% 80%

Utrikes

Inrikes

KVINNOR HÖG

(25)

Andel med eftergymnasial utbildning och andel sysselsatta 20 – 64 år födda utomlands per kommun år 2014

Nykvarn

Täby

Danderyd Stockholm

Uppsala

Vingåker Gnosjö

Gislaved

Värnamo

Karlskrona Vellinge

Lomma

Malmö

Lund Lerum

Göteborg

Årjäng

Säffle

Umeå

R² = 0,2382

30%

40%

50%

60%

70%

80%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sysselsatta

Utbildningsnivå

(26)

Ålder vid ankomst

(27)

Andel sysselsatta utrikes födda 20 – 40 år i Sörmland år 2014 , vilka invandrade till Sverige år 1992 – 2000, efter ålder vid ankomst.

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ålder vid ankomst

Andel 3 per. glid. med. (Andel )

(28)

Kulturell bakgrund

(29)
(30)
(31)

Vistelsetid

(32)

Andel utrikes födda 20 – 64 år med en vistelsetid i Sverige som är mindre än sex år per kommungrupp och per kommun år 2014

Per kommungrupp Per kommun

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ovanåker Ockelbo Dorotea Säffle Östra Göinge Boden Älmhult Ånge Sävsjö Borgholm Säter Leksand Gällivare Borlänge Skara

Eksjö Svalöv Arboga Osby gerforsDe Lidingö Hjo

Klippan Nora Ulricehamn Kil

Kalmar Gagnef Ljungby Hallstahammar Vårgårda Ängelholm Sollentuna Falkenberg nping Knivsta Östhammar Vallentuna Trosa Mark Kungälv Haparanda

Riket 30 %

(33)

Andel utrikes födda 20 – 64 år med en vistelsetid i Sverige < 6 år och andel sysselsatta utrikes födda 20 – 64 år per kommun år 2014.

Vallentuna

Ekerö Nykvarn

Stockholm

Vingåker Älmhult

Malmö Ale

Lerum

Grästorp Göteborg

EdaÅrjäng

Ovanåker Ragunda Åre

Sorsele Gällivare

Haparanda

Kiruna

R² = 0,4865

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Andelsysselsatta

Andel vistelsetid < 6 år

(34)

Andel utrikes födda 20 – 64 år med en vistelsetid < 6 år och andel sysselsatta utrikes födda 20 – 64 år per kommungrupp år 2014.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Vistelsetid Andel sysselsatta

(35)
(36)
(37)
(38)

Lokala nätverk

(39)

Andel sysselsatta utrikes födda män och kvinnor i Sörmland som är sammanboende efter vistelsetid i Sverige relationspersonens födelseland år 2013.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Före 1990

1990 - 1994

1995 - 1999

2000 - 2004

2005 - 2009

2010 2011 2012 2013

MU/RSv MU/RU KU/RSv KU/RU MU/RSv = Utrikes född man/relationsperson född i Sverige MU/RU = Utrikes född man/relationsperson född utomlands KU/RSv = Utrikes född kvinna/relationsperson född i Sverige KU/RU = Utrikes född kvinna/relationsperson född utomlands

(40)

Orsaker till skillnader i sysselsättning och arbetslöshet – en

förklaringsmodell

(41)

Modelltest

Andel sysselsatta Andel arbetslösa Andel sysselsatta

Sysselsatta födda i Sverige 0,477 (0,000) 0,476 (0,000)

Arbetslösa födda i Sverige 0,395 (0,000)

Vistelsetid - 0,519 (0,000) 0,523 (0,000) - 0,477 (0,000)

Utbildningsnivå 0,225 (0,000) - 0,186 (0,000) 0,145 (0,000)

Skyddsbehövande - 0,237 (0,000)

Konstant 0,527 (0,000) - 0,012 (-0,545) - 0,452 (0,000)

R2 0,78 0,69 0,83

p 0,000 0,000 0,000

(42)

Modellberäknad (förväntad) och faktisk andel sysselsatta 20 – 64 år födda utomlands per kommun år 2014.

Nykvarn

Lomma

Staffanstorp

Svedala Vellinge

Trosa

Höör Pajala

Sjöbo

Grästorp Gällivare

Mora Rättvik

Sotenäs

Aneby Luleå

Botkyrka

Ydre Åtvidaberg Vansbro

Karlskrona

Södertälje

Sävsjö

Sunne Älvdalen

Åre Bjurholm Hallsberg

Hagfors

Nordanstig

Ronneby Bengtsfors Eda

Lund Ragunda

Vingåker Säffle Filipstad

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nykvarn Habo Värmdö Kävlinge Österåker Mulls Varberg Solna Tjörn Orust Mark Arjeplog Falkenberg Vännäs Esv Götene Vindeln Örnsköldsvik Luleå Robertsfors Nora Ydre Örkelljunga Vara Sundsvall Tingsryd Hylte Östersund Burv Oxesund Bromölla Eskilstuna Överkalix Hudiksvall Älvkarleby Falping Hedemora Åsele Stmstad Nordanstig Berg Skara Ljusdal Hultsfred Älvsbyn Orsa Ovanåker Bollnäs Filipstad

Modell Fasktisk

R2=0,83

Inget samband mellan antal utrikes födda och skillnad mellan

modellberäknad och faktisk andel sysselsatta

(43)

Andel sysselsatta och vård av barn/anhörig 20 – 64 år födda utomlands per kommun år 2014.

Nykvarn Stockholm

Vingåker Kinda Boxholm

Älmhult Sotenäs

Mellerud

Göteborg

Årjäng Eda Filipstad

Hagfors

Säffle Norberg

Rättvik

Säter

Malmö Haparanda

R² = 0,2082

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0%

Sysselsättning

Vård av barn/anhörig

(44)

Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län

(45)

Andel arbetslösa (öppet + i program) 20 – 64 åringar(hela befolkningen) kvartal 2 år2016 och andel mottagna asylsökande av totalbefolkningen år 2015 per kommun.

y = e0,2854x R² = 0,5363

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Andel mottagna år 2015

Andel arbetslösa kv 2 2016 Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län

References

Related documents

Syftet med denna artikel är att genom en genomgång av teorier och tidigare empiriska studier visa på att inte bara känslor utan också känslohanteringsstrategier är en viktig del

Det står bland annat för, att arbeta med så många sinnen som möjligt i undervisningen, arbeta med hela kroppen (lär med kroppen, det sätter sig i knoppen) och att se helheter

genomsnittslönerna för våra sju utvalda yrkesgrupper. Den andra delen redogör istället för andelen flyktingars påverkan på samma yrkesgrupper. Strukturen för våra regressioner ser

Medan knappt tre pro- cent av företagen som ägs av en man född i Sverige, och som har anställd personal, har minst en sådan person anställd uppgick motsvarande andel till omkring

Det förklaras av att en större andel (83 procent) av de kvinnor som pendlar utom länet pendlar till Mälarlänen (som ligger förhållandevis nära Stockholms län) medan

85 Hur kunde luftvärnet påverka dessa faktorer med direkt eller indirekt effekt för att uppnå det överordnade syftet att angripa NATO:s tyngdpunkt.. Effekten av

•  Många olika studier gjorda som studerat frågan varför utrikes födda får eller inte får jobb.. •  Färre studier som tar skillnader i geografin

När vi frågade flickorna om vad ordet populär betyder för dem, svarade de likartat ” alla tycker om en, vill vara med en och har många kompisar” Under diskussionen

• Många olika studier gjorda som studerat frågan varför utrikes födda får eller inte får jobb.. • Färre studier som tar skillnader i geografin

Andelen med utländsk bakgrund i Norrland har vid de senaste årens jämförelser varit högre bland de statligt anställda. I Norrland återfinns dock de lägsta andelarna i befolk-

När vi undersökt demografiska faktorer och personliga egenskaper har vi sett att det skiljer sig åt en hel del för många av dessa faktorer, både mellan inrikes och utrikes födda

Att personer med utländsk bakgrund känner att de måste lära sig språket för att känna samhörighet med svenskar bidrar till konformitetisideologin blir starkare i Sverige

Därefter beskrivs kortfattat några av de strukturer på den svenska arbetsmarknaden som gör studiet av de utrikes föddas utbildning och sysselsättning angeläget, varefter följer

Genom att använda öppna standarder, och inte slutna filformat/protokoll, blir man även mindre beroende av specifika leverantörer samt slipper kräva att medborgare ska

För att finna svar på forskningsproblemet om vilka faktorer som kan förklara de stora regionala skillnaderna i sysselsättningsgrad bland utrikes födda i Sverige kommer studien att

Different microstructural components in aluminum-silicon (Al-Si) alloys, including the eutectic silicon and intermetallic (IM) particles, exhibit various electrochemical

Intervjuerna identifierade fyra olika kategorier av orsaker bakom att inte söka professionell hjälp vid psykisk ohälsa: (1) upplevda nackdelar, (2) upplevde inte

Enligt Kopp med flera (2007) var sambandet mellan depression och att inte ha en god relation till sin chef tydligare hos kvinnor än hos män, faktorer som att inte vara nöjd med

Inhemskt födda har en arbetslöshet på 4,3 procent, medan utrikes födda ligger på 16 procent (senaste kvartalsstatistiken från SCB).. Som framgår av diagrammet har det

Därmed behöver inte EBBA kompletteras med ytterligare informationsenheter för att medarbetarna ska kunna jobba effektivt i systemet.. Något som dock bör tas i beaktning är

6.1 Betydelsen av utbildning för lågutbildade personer med utländsk bakgrund Intervjuerna som genomfördes visade att personer med utländsk bakgrund som har låg

I språklagens fall utgörs de experter som tol­ kar lagen av alla de tjänstepersoner inom stat, kommun och region som kommer i kontakt med ärenden eller beslut som rör språkval

De till över hundratalet uppgående hällekistorna förekommer nämligen i Värmland endast i de sydvästra häraderna väster och söder om en ungefärlig linje