Verksamhetsplan Höstterminen 2013 Stormyrens Förskola

Full text

(1)

Verksamhetsplan

Höstterminen 2013

Stormyrens Förskola

(2)

09 07 27

1:a

1(2)

Verksamhetsplan för

Frilufts Förskolor

Mål och metoder

Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan. Vår verksamhet inom Frilufts Förskolor innehåller såväl övergripande och gemensamma mål som förskolespecifika.

Övergripande och gemensamt för alla Frilufts Förskolor är att Förskolan skall vara Trygg, Rolig och Lärorik!

Vår strävan är att ge barnen många och rika tillfällen - planerade och spontana - till lek, aktivitet och inlärning i olika miljöer med naturen och uteverksamheten som bas. Vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik

och därigenom utgöra ett komplement till barnens övriga tid och liv.

Frilufts Förskolors utomhus- och naturpedagogik Med Veda & Barke i Naturen (kortfattad beskrivning)

Veda och Barke är med barnen under alla år på Frilufts Förskolor och följer barnen i de olika grupperna Upptäckare (1-3 år), Utforskare (3-4 år) och Äventyrare (4–5 år, oftast det sista året på förskolan).

Året om går barnen till skogen och/ eller vistas ute i naturen.

Vintertid är det skidskola- Veda & Barke på skidor, och skridskoskola- Veda & Barke på skridskor för de äldre barnen. Äventyrarna har alltid

den verksamheten och de äldsta Utforskarna enligt vår öva-, pröva-, läraplan.

Vi uppmuntrar alla barn som vill och har skidor att åka i närmiljön när snön finns.

Pulkaåkning är en populär aktivitet för alla grupper.

Frilufts Förskolor har en gemensam ”grön tråd” och öva-, pröva-, läraplan för alla Upptäckare, Utforskare och Äventyrare.

Vi eftersträvar att kontinuerligt äta och laga mat på utflyktsplatsen eller gården.

I huvudsak sker vilan ute och de barn som sover, sover i våra vindskydd på förskolans gård och/ eller på utflyktsplatsen.

Äventyrarna har ”Hitta Vilse” (Civilförsvaret) under såväl den varma som kalla årstiden.

Verksamheten varierar med barnets ålder och mognad samt förskolans geografiska förutsättningar.

   

(3)

2(2)

Övrigt vi anser är viktigt med vår verksamhet…

Barnen skaffar sig erfarenheter av sin omgivning genom egna sinnesupplevelser.

Genom att lukta, känna, lyssna, titta och jämföra bildar sig barnen uppfattning och får nya begrepp om olika föremål, tid, händelser med mera.

Upplevelserna leder till resonemang kring olika företeelser och stimulerar till fortsatta undersökningar och upptäckter.

Upptäckterna leder till nyfikenhet, samtal och frågor om Hur och Varför, olikheter och likheter blir naturliga.

Vi lär oss matematiska begrepp genom att jämföra, sortera, mäta, och räkna.

Språket tränar vi genom dagliga samtal och med lek, drama, sång, sagor samt ramsor.

I skogen, på gården och ängen finns obegränsade tillfällen att träna motoriken -att gå, klättra, springa, balansera, åla, krypa, hoppa, sparka boll blir självklarheter.

När vi samlar småkryp och växter, knyter rep, sorterar och packar i och ur ryggsäck tränar vi förutom finmotorik även koordination, koncentration och uthållighet.

Med naturen som inspirationskälla utforskar vi färg och form, hur olika material ser ut och känns, vad man kan använda dem till och så vidare.

Att göra vattenfärg av blåbär, måla på snö, stenar och pinnar är roligt, spännande och inspirerande inlärningstillfällen.

I leken bearbetar barnen händelser och upplevelser, skapar erfarenheter av kommunikation, turtagning med mera.

Leken är grunden för att träna social kompetens!

Avslutningsvis…

Vår inriktning månar om barnens välmående och hälsa och vi lägger därmed stor vikt vid att under trevliga former servera barnen bra och näringsriktig mat enligt Livsmedelverkets riktlinjer gällande mat för barn i förskolan.

   

(4)

Verksamhetsplan Höstterminen 2013 Frilufts Förskolor Stormyren

Täby

Stormyren ligger i Täby, Skarpäng, i ett bostadsområde med skogen och underbar natur in på tomten. Detta ger oss mycket goda förutsättningar att arbeta även utanför vår gård, med vårt utforskande arbetssätt.

Förskolan är öppen måndag till fredag kl 7.30 till 17.00.

7.30 Förskolan öppnar. Vi tar emot barnen ute. Barnen ska då vara klädda efter väder.

9.00 Alla barn är på plats och lämnade och klara för att starta upp dagens verksamhet. Varje grupp har en kort samling på gården där vi presenterar dagens aktiviteter. Därefter startar verksamheten och de grupper som ska lämna gården går vidare till dagens utflyktsmål. Väl framme i skogen har vi en längre samling med varierat innehåll kopplat till det vi arbetar med i gruppen för tillfället. Under samlingen serveras frukt till barnen. På onsdagarna får barnen ha med sig egen matsäck (ersätter inte lunchen).

ca11.15 Lunch i skogen alternativt vid förskolan. Efter lunchen sover de barn som behöver utomhus, och de andra barnen har läsvila.

14.15 Mellanmål serveras bestående av mjölk och smörgås eller fil/yoghurt och flingor.

Lek och verksamhet på gården. Alla tillsammans efter kl 15.

16.30 Fruktstund för de barn som är kvar.

17.00 Förskolan stänger för dagen.

Vi vill att ni gör sjukanmälan/ledighetsanmälan före kl. 8.00 så att vi kan planera dagen på bästa sätt. Meddela alltid förskolan dagen innan ert barn är tillbaka i verksamheten.

Sjukanmälan görs på telefon: 08-768 43 20. Om vi inte svarar går det bra att skicka ett mail till stormyren@friluftsforskolor.se.

För att vi ska ha era korrekta närvarotider och kontaktuppgifter vill vi att ni loggar in er på www.friluftsforskolor.se och uppdaterar era uppgifter. Ni lämnar även där uppgifter om ev. allergier och annat som är bra för oss att veta. Efter ert godkännande kan övriga skriva ut en telefonlista till alla som vill vara med på förskolans gemensamma lista. Meddela alltid någon av oss pedagoger om någon annan skall hämta barnet på förskolan. Är vi osäkra eller något är oklart ringer vi alltid er innan vi lämnar ut barnet.

Det är viktigt att ni regelbundet kollar på barnens hyllor och på dörren i hallen, så att ni inte missar viktig information.

(5)

Våra hemvister och grupper hösten 2013:

Björnen (övre):

Röda Äventyrare:

5 Pojkar födda -08 3 Flickor födda -08 Gula Utforskare:

5 Pojkar födda -09 4 Flickor födda -09

Natascha Eliasson, förskollärare 100%, gruppansvarig Vanessa Araya Vega, 87,5% (vikarie för Sandra Egnefors) Isabelle Ström, resurs 50%

Älgen (nedre):

Blå Utforskare:

2 Flickor födda -09

4 Pojkar födda -10 (varav en är på väg till Gula Utforskarna) 3 Flickor födda -10

Gröna Upptäckare:

6 Pojkar födda -11 (varav en är på väg till Blå Utforskarna) 3 Flickor födda -11 (varav en är på väg till Blå Utforskarna)

1 Pojke född -12

1 Flicka född -12

Johanna Bergfride, barnskötare 100%

Victoria Hallén, barnskötare 75%

Kajsa Johansson, förskollärare 100%, gruppansvarig

Viktoria Ivarsson, barnskötare 75% (tjänstledig för studier från 13/9 med fast vikarie fram till jul)

(6)

Veckoplanering på Stormyren:

Under vinterperioden kan aktiviteterna växla beroende på väderlek, så läs

uppdateringar inför kommande vecka i respektive veckobrev alternativt i kalendern i hallen. Verksamheten bygger alltid på förutsättningarna Tryggt, Roligt och Lärorikt inför alla beslut om aktiviteter som är lämpliga för dagen.

Måndagar är vi på gården med fokus på rörelselekar tillsammans. Några barn tar hand om returpapper och annat material som ska sorteras.

Pedagogerna turas om att reflektera över verksamheten i sina grupper.

Tisdagar går ofta grupperna iväg till Natur eller närmiljön. Utforskare och Äventyrare går i närheten av varandra och delar sig på plats i skogen i mindre grupper. Lunch i skogen eller på förskolan. De yngsta Upptäckarna är ibland kvar och har sin

verksamhet med aktiviteter på gården.

Onsdagar har alla som vill med sig en liten matsäck och vi går till skogen. Ibland går grupperna iväg gemensamt och delar upp sig framme i skogen. Äventyrarna och gula Utforskare lagar ibland mat tillsammans i skogen, och övriga grupper hämtar mat på förskolan eller äter vid förskolan.

Ibland går Äventyrarna lite längre för sig själva och lagar mat på egen hand.

Upptäckarna hämtar mat från förskolan eller äter vid förskolan.

Torsdagar går ofta grupperna iväg till Natur eller närmiljön. Utforskare och Äventyrare går i närheten av varandra och delar sig på plats i skogen i mindre

grupper. Lunch i skogen eller på förskolan. De yngsta Upptäckarna är ibland kvar och har sin verksamhet med aktiviteter på gården.

Fredagar är vi kvar på gården och leker och har sångsamling alla tillsammans.

Pedagogerna turas om att reflektera över verksamheten i sina grupper.

Matsäcken på onsdagar är frivillig för de som vill skicka med sina barn. Den kan bestå av: varm/kall dryck, frukt eller liten smörgås – inga sötsaker! Vi har alltid med frukt till de barn som inte har eget. Vi har barn med nötallergi på förskolan. Därför är det mycket viktigt att inga nötter finns med i barnens matsäckar.

Barnens ryggsäckar

Barnen ska alltid ha med sig en egen ryggsäck. Vi vill att barnen alltid har en vattenflaska, sittunderlag samt ett ombyte i ryggsäcken på förskolan. Ombytet kan med fördel packas i botten på ryggsäcken som en hårt rullad korv i en plastpåse. Ni packar ner matkärl alla dagar, samt en plastpåse att lägga den använda tallriken i.

Glöm inte att märka alla barnens saker!

Ryggsäcken ska vara anpassad efter barnets storlek. Tänk på att barnen har svårt att packa upp respektive ned själva om ryggsäcken är för trång i öppningen. Använd burkar när ni packar. Undvik plastpåsar och folie med tanke på miljön.

(7)

Måltider

Maten på Stormyren tillagas av Frilufts Förskolors egen kock, Åsa Ciloglu, med hjälp av Charalabos Babis Kalanidis, ”Babbis”, som även kör ut maten från vårt tillagningskök på Silverskogens förskola.

Maten lagas enligt livsmedelsverkets rekommendationer för yngre barn.

Inskolnings/utvecklingssamtal

Alla föräldrar på Stormyren erbjuds utvecklingssamtal med sin ansvarspedagog under september och oktober. De barn som började på förskolan i augusti erbjuds inskolningssamtal under september. För att ni föräldrar ska känna er delaktiga i utförandet av utvecklingsplanen för ert barn, kommer ni med kallelsen bifogas några frågor och underlaget för barnets individuella utvecklingsplan. Uppföljningssamtal erbjuds till alla föräldrar i april/maj.

Födelsedagar

Födelsedagar firar vi genom att uppmärksamma barnen i samlingen och flagga på gården. Det barn som fyller år äter sin lunch på en särskild födelsedagsduk. Inget medhavt hemifrån att bjuda på. Vi är också tacksamma för att ni inte delar ut eventuella inbjudningar till kalas på förskolan utan lämnar dem direkt hem till

respektive barn. Telefonnummer och mailadresser till kamraterna hämtas enklast via vår hemsida/Intranät med er personliga inloggning.

Mål för verksamheten

Målen för vår verksamhet hämtar vi från läroplanen för förskolan Lpfö-98:10. Inom Frilufts Förskolor har vi sedan egna mål som styr vår verksamhet; vår Gröna tråd samt våra Öva-, Pröva-, Lära-planer, som finns bifogade i slutet av vår

verksamhetsplan tillsammans med kläd- och utrustningstips.

Frilufts Förskolors verksamhet bygger på ledorden Tryggt, Roligt och Lärorikt.

Pedagogerna arbetar aktivt för att alla barn ska vara trygga i verksamheten.

Förskolans rutiner är lika mellan de olika dagarna för att skapa ett lugn för barnen.

När barnen är trygga kan vi ha roligt och i de stunderna lär vi oss. Vi som pedagoger är positiva, engagerade, inspirerande och intresserade medupptäckare.

Vår profil är utomhuspedagogik, och vi försöker alltid tänka ”ute” i första hand i allt vi gör. Med god framförhållning/planering och rätt utrustning vill vi ge barnen en positiv inställning till friluftsliv och att tycka om att vara ute i alla slags väder. Vi vill också lära dem att vara aktsamma om naturen, djuren och växterna - och varandra, såklart.

Skogen är en plats där barnens behov av rörelse, spänning, upplevelser, upptäckter, och social gemenskap tillfredsställs, i en miljö som är naturlig och inte tillrättalagd i förväg.

(8)

Vi fokuserar allt vi arbetar med under sex huvudområden, hämtade ur Läroplanen för förskolan;

Jagutveckling

Social kompetens/ EQ Språk och kommunikation Matematik

Naturvetenskap och Teknik Motorik (grov/ fin)

Dessa områden vävs också in i varandra och ger oss en bra koppling till Läroplanen i allt vi gör.

Under hösten kommer vi att arbeta tematiskt, och vi startar med temat ”Omvärlden – länder och kulturer”.

Målet med temat är att vidga barnens perspektiv utanför förskolegården/skogen och skapa förståelse för hur andra barn har det i andra delar av världen, framför allt när det gäller traditioner, kulturer och språk.

Vi kommer bl a att uppmärksamma FN-dagen i oktober och koppla detta arbete till barnkonventionen. Vi läser böcker från andra länder, sjunger sånger på andra språk, lyssnar på musik från andra länder och kommer även att laga någon maträtt som är typisk för ett annat land samt provsmaka frukter som inte odlas i Sverige. Vi kommer att arbeta med flaggor på olika sätt genom skapande arbete och spel/ pussel.

Fokus kommer att ligga på olikheter och likheter, nära kopplat till vårt arbete med likabehandling, inte bara utseendemässigt utan andra sätt att vara på i den mångkulturella världen.

Utvecklingsområden

Vi har, utifrån förra årets utvärderingar av verksamheten, identifierat tre utvecklingsområden som vi kommer att fokusera lite mer på under hösten.

Dessa områden är;

1. Natur & Miljö - Grön Flagg

På Stormyren arbetar vi aktivt med att väcka ett positivt miljötänkande hos våra barn. Barnen lär sig att källsortera, kompostera och odla i vår näringsrika jord.

Vi är nu också certifierade inom Grön Flagg, som är ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering utvecklat av föreningen Håll Sverige Rent.

Vi arbetar just nu med att ta fram en ny handlingsplan för det kommande läsåret, och vi har i denna formulerat tre Teman/ Utvecklingsområden;

Utvecklingsområde 1) Tema: Kretslopp

Titel: Odling och kretslopp med skördeveckan hösten 2014 som mål.

De barn som klarar av att skrapa sin egen mattallrik gör det. Vi går med matavfall till komposten. Vi gräver, tittar och luktar i komposten så att barnen får uppleva den med flera olika sinnen. Vi pratar om komposten och följer dess händelseförlopp. Vi gräver ur den färdiga jorden och planterar/odlar i den.

(9)

Utvecklingsområde 2) Tema: Kretslopp

Titel: Sopor och återvinning – med syfte att utveckla återvinningssystemet på Stormyren.

Vi sorterar sopor, framför allt mjölkförpackningar och papper, som vi lämnar vid vår miljöstation.

De äldre barnen ska få göra en mindre miljöstation inomhus för batterier, glas, glödlampor etc.

Vårt mål är att göra barnen medvetna om hur viktigt det är med alla små insatser för att återvinna material.

Utvecklingsområde 3) Tema: Närmiljö

Titel: Utveckla närmiljön på förskolan med tanke på barns lek och rörelse.

Vi vill utveckla gården och göra den mer attraktiv för barnen i deras lek. Det gäller även organisatoriskt, då vi tänker oss att arbeta med flera stationer utomhus, t ex även skidor och skridskor under vinterhalvåret.

2. Likabehandling

Arbetet med värdegrunden ingår som en del av vårt förhållningssätt i vardagen.

Vi arbetar för att skapa en bra stämning där alla bryr sig om varandra och känner gemenskap, där kamratskap utvecklas och både barn och vuxna har roligt och lär tillsammans. Vi vill stärka barnens självtillit – alla barn är olika, men lika mycket värda. Trygga barn har tolerans för olikheter. Vi arbetar förebyggande genom att lära barnen at säga nej, sätta gränser och få förståelse för allas lika värde. Vi arbetar för att alla ska ha en god självkänsla och känna trygghet genom att lyfta det positiva hos varje barn. Vi har kontinuerliga samtal om värdegrunden och diskussioner om hur vi ska vara mot varandra. Detta arbete kopplar vi även ihop med vårt tema ”Omvärlden - länder och kulturer”.

Vi ska under hösten arbeta med att ta fram vår egen likabehandlingsplan för Stormyren. I detta arbete ingår bl a kartläggning av förskolan och samtal med barnen.

För att hämta mer kunskap läser alla pedagoger boken ”Lika rättigheter i förskolan”.

Vi kommer även att arbeta med FN:s barnkonvention både i pedagoggruppen och tillsammans med barnen.

Barn och föräldrar ska också involveras i likabehandlingsarbetet på olika sätt.

3. Pedagogisk dokumentation

I verksamheten kommer vi pedagoger arbeta med barnens individuella utvecklingsplaner och pedagogisk dokumentation. I den pedagogiska

dokumentationen strävar vi efter att barnen ska se sin utveckling och sitt lärande.

Varje barn har sin egen pärm ”Min bok” där dokumentation samlas.

Vi ska hitta former för att underlätta dokumentationen, t ex genom att utgå från en gemensam grund och sedan arbeta vidare med varje enskilt barns reflektioner.

(10)

Detta arbetssätt utgör ihop ett bra underlag för att utveckla och göra verksamheten synlig för barn, pedagoger och föräldrar.

Vi vill även göra barnen delaktiga i dokumentationen, t ex genom att vara med och bestämma vad de vill ha med i ”Min bok”. Med lite färre men längre projekt/ teman blir det lättare att följa en ”röd tråd” i arbetet, vilket även underlättar

dokumentationen.

De äldre barnen kan också delta ibland när vi skriver veckobrev till föräldrar.

Kundundersökningen (PILEN)

Alla förskolor deltar varje år i Täby kommuns kundundersökning.

Utifrån resultatet i den senaste undersökningen som gjordes i januari 2013, kommer vi särskilt att lyfta upp och arbeta med frågorna om barnens ansvar och inflytande, pedagogisk dokumentation samt Normer och värden (likabehandlingsarbetet).

Samverkansgrupp

Gruppen består av föräldrarepresentanter, gruppansvariga och förskolechefen.

På föräldramötet i oktober väljs nya/ alternativt omval av tidigare representanter (2-3/avdelning) som sedan ska företräda övriga föräldrar under läsåret.

Viktiga datum på Stormyren:

• 9/9 Fotografering

• 17/9 Drop-UT 15-17 med korvgrillning 17-19 fixarkväll (utan barn)

• 18/10 Förskolan stängd för utvecklingsdag. Möjlighet till tillsyn finns i

samarbete med någon av våra andra två Täby-förskolor. Meddela förskolechef Elin minst två veckor innan!

• 22/10 Föräldramöte kl.18.30-20.00

• V 44 (28/10-1/11) Höstlov för deltidsbarnen

• 13/12 Luciafirande på gården kl 08.00

• Jullov för deltidsbarnen

Kontaktuppgifter:

Telefon till förskolan 08-768 43 20.

Hemsida: www.friluftsforskolor.se  

Frilufts Förskolors kontor i Hässelby: 08-471 99 44

Förskolechef: Elin Arvinder Persson kontaktas på telefon: 070-590 99 39 eller via e-post: elin@friluftsforskolor.se

(11)

09 07 28

1:g

GRÖN TRÅD

Frilufts Förskolors ledord TRYGGT, ROLIGT och LÄRORIKT är alltid avgörande vid pedagogernas bedömning av säkerhet, väder och vind.

Upptäckare Utforskare Äventyrare Kommentar tar emot barnen

ute senast 8.00 alltid alltid alltid

morgonsamling på

gården alla dagar alla dagar alla dagar aktivitet avgör

omfattningen utflykt till

skogen 1 g/v.

året om 1 g/v.

året om 1 g/v.

året om anpassat pass för

respektive grupp utflykt till annan

plats i naturen 2 ggr/v. 2 ggr/v. 2 ggr/v. alla barn lämnar

gården 3 ggr/v.

utflykt till bäck, sjö,

kärr etc. enl. öva-, pröva-,

läraplan enl. öva-, pröva-,

läraplan året om

medhavd egen

matsäck (f.m) 1 g/v. 1 g/v. 1 g/v. en dag för alla

barn (=maxnivå) äta lunch i skogen 1 g/v. vårtermin

ht. vid 2 tillfäl. * 2 g/v. 2 g/v. * de gamla barnen

äter vidare laga lunch på

utflyktsplatsen 1 g/v. 1 g/v.

lunch på gården

el. närmiljön alltid alltid alltid

vila och sago-

stund på utfl.pl. efter lunch efter lunch efter lunch i skogen/

utflyktsplatsen sova / vila på

gården alltid alltid alltid där möjlighet finns

mellanmål på

utfl.pl. valfritt valfritt valfritt

mellanmål på

gården el. närmil alltid alltid alltid

Veda & Barke på

skridskor (skola) enl. öva-, pröva-,

läraplan enl. öva-, pröva-, läraplan

Veda & Barke på

skidor (skola) enl. öva-, pröva-,

läraplan enl. öva-, pröva-, läraplan

Hitta Vilse året om  

 

 

       

(12)

09 07 28

1:f

 

Öva-, pröva-, och läraplan - (med anknytning till gröna tråden) Frilufts Förskolors alla barn skall tillsammans med Veda & Barke med sina olika grupper få öva, pröva, och lära.

Där Upptäckarna börjar tar Utforskarna och Äventyrarna vid.

Pedagogerna tillför nya lekar och övningar så att varje barn skall få möjlighet att på ett lustfyllt sätt träna och öva och därmed erövra nya kompetenser. Upptäckare Utforskare Äventyrare egen planering börja träna att gå ⇒

till utfl.pl. gå till utfl.pl ⇒ lära vägen till utfl.pl.

igenkänningstecken börja träna att ⇒

hantera ryggsäck hantera ryggsäck ⇒ klara och ansvara för upp och nerpackning börja träna ⇒

alla sinnen börja sortera med ⇒ hjälp av sinnena känna till och använda

alla sinnen kroppsuppfattning ⇒

motorik ⇒

tyngd, kraft Uterumsuppfattning ⇒ veta och förstå ⇒

gränserna på utfl.pl enkel kartbild (skattkarta) använda vindskydd ⇒ bygga trefot/ koja djur och växtrike ⇒ mer om djur och ⇒

växtrike mer om djur och växt-

rike, söka i böcker börja odla/ plantera ⇒

sköta, skörda få förståelse ⇒ mer om odla/ plantera börja källsortera ⇒ få förståelse för ⇒

kretslopp mer om kretslopp

allemansrätt ⇒ mer om allemansrätt

toalettrullskikare ⇒ lupp ⇒ lupp, experimentera

eld, vatten, rep, tälja, såga, bygga

(13)

13 08 21

3:l

1(3)

Kläd- och utrustningstips

För att vi ska kunna vara ute så mycket som möjligt, krävs en bra och genomtänkt utrustning för våra utomhusaktiviteter.

När det är kallt:

Underställ närmast kroppen, av funktionsmaterial eller ull är att föredra.

Finns att köpa i sportaffärer. Lite dyrare alternativ är ”ullfrotté”.

Nästa lager kan med fördel vara ett fleeceunderställ. Sist en overall i bävernylon eller annat slitstarkt vattenavvisande material, i rätt storlek och utan huva. Extra viktigt är att ni som har overaller som ej får vara i torkskåp ser till att det finns ett extra ombyte på förskolan. Alla bör tänka på att ha ett extra ombyte.

Overallen ska ha hällor/ gummiband längst ner.

Även strumpor av ull eller annat funktionsmaterial är att föredra, eftersom bomull leder kyla och väta. Alltså EJ bomull närmast foten utan en ullstrumpa, som sedan kan förstärkas med en raggsocka. Varma kängor med högt skaft på fötterna.

Ett par tunna vantar innanför täckvantarna. Galonvantar, tunna, ska alltid finnas på förskolan, gärna med foder eller med en tunn vante inuti.

Tänk på att jeans är väldigt osmidigt och kallt att ha under overallen.

Mjuka kläder är bäst. Strumpbyxor är opraktiskt, blir foten blöt måste man byta allting.

I vindskyddet till vilan behöver barnen byxa och tröja i fleece, raggsockor, tunn mössa och vantar.  

När det är slaskigt/ regnigt:

Regnkläder som EJ är för små (skall rymma en overall under) och som har hela hängslen och gummiband under foten.

Vi vill inte att barnen har huvor på regnjackan. Det är svårt att se/ höra för barnen och det kan finnas stryprisk om huvan fastnar i något. Välj istället en sydväst.

Är det slaskigt är det ju oftast lite varmare ute och istället för en tjock overall kan man ha underställ, fleece och en tunnare overall/ vindbyxa. Tänk lager på lager!

Gummistövlar, höga, med kraftigt mönster undertill och med plats för både sula och socka.

När det är sommar:

Vid soligt väder skall barnen ha heltäckande och luftiga kläder samt keps eller solhatt.

Varje förälder avgör om solskyddsmedel skall användas till sitt/ sina barn och ombesörjer själva detta. Mer information om solskydd finns på vår hemsida.

När vi går till skogen eller annan plats i naturen skall barnen alltid ha byxor med långa ben, och stövlar eller heltäckande skor (ej sandaler eller Foppatofflor).

Alla barn är olika, en del är varma av sig medan en del lätt fryser, man får pröva sig fram lite.

I vindskyddet till vilan behöver barnen byxa och tröja i fleece, raggsockor, tunn mössa och vantar.

(14)

3:l

2(3)

Ryggsäcks-tips

Bra att tänka på inför våra utflykter då barnen har med sig ryggsäck hemifrån.

Tänk på att barnet har en rymlig ryggsäck (inte för liten och inte för stor), den skall rymma en liten termos/ flaska, en matlåda med bestick och en kåsa/ drickmugg.

Annat som ska finnas i ryggsäcken är ett sittunderlag och ett ombyte kläder i en plastpåse. t ex underkläder, strumpor, mjukisbyxor/ tights. Sedan styr naturligtvis årstiden (vantar, t-shirt o.dyl.). Märk alla tillhörigheter tydligt!

På ryggsäcken är det viktigt att det finns ett bröstspänne framtill. Finns det inget kan man med fördel ta en ”vanthållare” med clips i varsin ände.

Ryggsäcken bör vara av vattenavstötande material och med en dragkedja som går hela vägen uppifrån och ner, så att man ser allt innehåll när ryggsäcken är öppen.

Sätt gärna en nyckelring eller dylikt på dragkedjan så blir det lättare för barnet att öppna ryggsäcken själv.

Hjälmar

Utdrag från NTF Konsument ang. lekhjälm;

Skillnad mellan småbarnshjälm och lekhjälm.

Småbarnshjälmen är i första hand avsedd för cykelåkning eller när man skjutsar barnet på cykel, men även för andra aktiviteter då barnen leker. Hjälmen är uppbyggd av frigolit och fördelar därför de krafter som kan uppstå om barnet slår i huvudet över ett större område.

Samtidigt är frigoliten en förbrukningsvara. Har den varit utsatt för en mycket kraftig smäll så ska man kassera hjälmen.

De lekhjälmar som Jofa har är avsedda för idrottsaktiviteter för små barn och uppbyggda på ett helt annat sätt. De ska tåla upprepade slag och stötar men är inte lämpliga vid

cykelåkning.

Småbarnshjälmarna kan man mycket väl använda till små barn när de åker pulka eller skridskor under förutsättning att de inte kommer upp i så höga hastigheter.

Frilufts Förskolor rekommenderar Jofas Lekhjälm med grönt säkerhetsspänne.

Hjälmen skall vara CE-märkt.

Observera att ingen utlåning av hjälmar sker på våra förskolor, då varje förälder skall vara säker på att sitt barn har rätt och godkänd hjälm.

Flytvästar

Vid alla aktiviteter vid vattnet eller på isen skall barnen ha godkända flytvästar i rätt storlek.

Skidor och skridskor

För de barn som deltar i dessa aktiviteter är det viktigt med väl fungerande utrustning i rätt storlek. Skidbindningen måste passa med barnets känga eller stövel och vara inställd av er föräldrar. Se särskild utrustningsinformation om skidor på sid.3.

Se gärna över ert barns kläder och utrustning lite då och då. MÄRK kläder och utrustning för att undvika onödiga förväxlingar, det underlättar för oss alla.

Fråga gärna oss pedagoger vad som verkar fungera för just ert barn i klädväg och utrustning. Vi hjälper gärna till!

(15)

3(3) Utrustningsinformation för Veda & Barke på skidor.

Det här är viktigt att tänka på när det gäller utrustning för barn.

Vi har alltid hjälm när vi åker skidor, och Frilufts Förskolor har beslutat att det är lekhjälm med grönt säkerhetsspänne som skall användas i vår verksamhet.

Skidor och pjäxor skall passa ihop. Om man väljer att åka i stövlar eller kängor så är det viktigt att foten och vristen på skon är stabil samt att det finns en kant runt sulan så att skidbindningen sitter kvar.

Prova att åka hemma så att ni ser att skor och skidor fungerar.

Barnskidor skall vara så pass mjuka att barnet med sin vikt orkar trampa ner spannet för att få en glidyta eller fäste.

Detta gör att skidåkningen blir så mycket lättare för barnet.

Till barn som är kortare än 125 cm skall skidorna vara -10 - +10 cm i förhållande till barnets längd.

För barn som är längre än 125 cm och upp till 150 cm lägger man till 10 – 20 cm i förhållande till längden.

Stavarna bör vara 30 cm kortare än barnet. Till att börja med kommer vi inte att använda stavar att åka med utan mer till att bygga banor och använda dem som hjälpmedel. Det är bättre att träna sin balans utan stavar och det är svårt att hålla reda på flera moment samtidigt.

Skidor och stavar bör vara väl märkta och hopsatta med remmar så att barnen lätt själva kan bära dem fram och tillbaka till skidskolan.

Har du frågor om utrustning? Prata med din ansvariga skidpedagog.

Vi ser fram emot många härliga upplevelser tillsammans med barnen i Naturen!

Frilufts Förskolors Pedagoger

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :